Sisukord

Töölepingu elukaar haridusasutustes

Registreeri koolitusele

Eeltutvustus

Lisaks töölepingu sõlmimisele tuleb seda ka täita. Kuigi seadused kehtivad võrdselt kõigile, võib selle rakendamine tavapraktikas olla valdkonnaspetsiifiliselt erineva rõhuasetusega - nii on teatud erisused ka haridustöötajatel. Peamised erisused on haridustöötajate puhkuste ja  tööaja arvestuse osas, mis on eraldi reguleeritud. Seetõttu teeme koolitusel ülevaate haridustöötaja töölepingu elukaarest - selle sõlmimisest kuni töösuhte lõpetamiseni. 


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda tasakaalustatult, nii haridusasutuse juhtkonnale kui ka töötajatele, edasi teadmised nende õigustest ja kohustustest töölepingu seaduse täitmisel, arvestades haridustöötajatele kehtestatud spetsiifikat.


Sihtrühm

Haridusasutuse juhtkond ja töötajad.


Teemad

Koolituse jooksul anname tasakaalustatud ülevaate nii tööandjate kui töötajate õigustest ja kohustustest, sealhulgas:

 • Mida pidada silmas töölepingu sõlmimisel (palju näiteid töövaidluste praktikast).
 • Töötaja ja tööandja vastastikune lojaalsuskohustus oma õiguste realiseerimisel.
 • Nõuded töö- ja puhkeaja arvestusele, lõunapaus, haridustöötajate töökoormus.
 • Erinevad puhkuseliigid.
 • Haridustöötajate puhkuste pikkused ametikohtade kaupa.
 • Erinevate puhkuste nõudeõigus ja aegumine.
 • Puhkuse katkestamine või muutmine, protseduurid, sh. haigestumise korral.
 • Kasutamata puhkuse töötajale hüvitamise või tööandjale tagasimaksmise tingimused, protseduurid. 
 • Õppepuhkused, õppepuhkusele lubamise protseduurid, tööandja õigus õppepuhkuse andmisest keelduda, õppepuhkuste tasustamine.
 • Puhkusegraafiku koostamise põhimõtted haridusasutustes.
 • Puhkusegraafiku kinnitamine ja töötajatele teatavakstegemine.
 • Millega on töötaja kohustatud arvestama haigestumise korral.
 • Mis on hoiatus ja kuidas seda vormistada?
 • Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused seoses töölähetusega.
 • Töökorralduse reeglid, selle sisu, kehtestamine ja teavitamine töötajatele.

Koolituse lõppedes on osalejatele antud tasakaalustatud ülevaade nii töötajate kui tööandjate õigustest-kohustustest ja õpetatud kõiki töösuhte osapooli oma õiguste realiseerimisel.


Aeg ja maht

25. oktoober 2017, kell 10.00 - 13.15.
(4 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Addenda koolitusklass (Tammsaare Ärikeskus, Tammsaare tee 47, Tallinn, II korrus).

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

Pildid / - Tiit Kruusalu
Tiit Kruusalu
, METI personaliabi OÜ juhatuse liige/ tegevjuht, on tegelenud personalitööga alates 1995.a-st. Selle aja sisse on mahtunud erialane teenistus avalikus sektoris ja rahvusvahelisel tasandil ning eraettevõtlus. Üks Tiidu kunagine juht nimetas teda „hulluarstiks“, kelle ülesandeks oli „võit- võit“ tulemusega ära lahendada keeruliseks muutunud töösuhted. Tagajärgedega tegelemise kõrval ja nendest järeldusi tehes, on ta keskendunud personaliprobleemide ennetustööle, luues protseduure ja käitumisjuhiseid, koostades juhendmaterjale, koolitades ja nõustades abivajajaid töösuhete valdkonda puudutavates küsimustes. Tema koolitused ja seal toodud näited on võetud isiklikust igapäevasest praktikast, mitte kabinetiteoreetiku toodangu kuiv ettelugemine..


Meetodid

Aktiivne loeng koos arutelude ja praktiliste näidetega, analüüs, küsimused/vastused.


Maksumus

Registreerides kuni 11. oktoobrini on soodushind 129 € + km, hilisematele registreerijatele tavahind 149€ + 20% km. Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipause.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Töövõtja vabanemine vastutusest tellija juhiste, materjali või eeltööde puuduste tõttu

VÕS § 641 lg 3 järgi ei vastuta töövõtja töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenes tellija juhistest, tellija poolt muretsetud materjali puudustest või kolmanda isiku eeltöödest, kui töövõtja juhiseid, materjali või eeltöid piisavalt kontrollis. Tellija juhiseks loetakse ehituslepingute puhul eelkõige ehitusprojekti, aga ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu