Sisukord

Liikumispuudega noorte õppekäigud loodusesse

Jaga

Eeltutvustus

Addenda Konverentiskeskus OÜ korraldab Liikumispuudega Inimeste Liidu tellimusel noortele kolm vahvat õppekäiku loodusesse - RMK Viimsi ja NÕva Looduskeskustesse ning Tallinna Botaanikaaeda. Projekti eesmärk on pakkuda liikumispuudega noortele võimalust viibida looduses, et õppida tundma erinevaid protsesse selles, taime- ja looma liikiderohkust ning suurendada noortes tahet iseseisvaks looduses liikumiseks. Projekti raames läbiviidavad tegevused on kooskõlas põhikooli ja gümnaasiumi bioloogi õppekavaga ning on seeläbi noortele mõnusaks täienduseks koolipingis õpitule.

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus

KIK_logo

 


Teemad

Projekti käigus viidi läbi kolm õppekäiku loodusesse keskkonnaspetsialistide saatel. Õppekäigud toimusid Nõva Looduskeskusesse tutvumaks geoloogiliste protsessidega Eesti pinnamoe kujunemisel ja Läänemere ning teiste veekogude tähtsusega; Viimsi looduskeskusesse, kus saadi ülevaade metsast ja metsa vajalikkusest ning Tallinna Botaanikaaeda, kus tutvuti erinevate taimeliikidega.

Kohapealse õppetegevuse käigus vaatasid osalejad filmiprogrammi, said töölehed, mõõteriistad, kompassid ja luubid ning muud vajalikud vahendid ning käisid loodusretkel.

Õppekäikude eesmärk oli liikumispuudega noorte loodushuvi ja loodusteadmiste suurendamine, noorte keskkonnateadlikkuse ja loodushoiuga seonduvate teadmiste tõstmine läbi interaktiivse õppe ja õppereiside.


Jaga

Muudatused seoses korteriomandi- ja korteriühistuseadusega

Vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja jurist Liisa Prints – Korteriühistu tegevust puudutavad muudatused seoses 2018. a 1. jaanuarist jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseadusega Juba 2014. aastal võeti vastu uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus, millega asendatakse praegu kehtivad korteriomandiseadus ja korteriühistuseadus. Uus seadus hakkab kehtima alates 2018. aasta 1. jaanuarist ning toob endaga ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu