Sisukord

Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus - Küttesüsteemide ehitamine

Registreeri koolitusele

Eeltutvustus

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse kohaselt [RT I, 15.06.2016, 2 - jõust. 16.06.2016] ):

(1) Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni:

1) 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;

2) 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;

 3) 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal.

Peale nimetatud tähtaja saabumist võib ettevõtja ehitusalal majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.
Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Antud koolitus on kohustuslik kutse taotlejale, kes soovib taotleda Ehitusjuht (tase 6) kutsetunnistust küttesüsteemide ehitamise tegevusele. Isik peab vastama antud kutse andmise eeldustele.

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolli ehk eksamiga. Eksami täpne kuupäev selgub koolituse jooksul.

NB! Antud koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult). Antud küttesüsteemide ehitamise koolitus annab 27 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Kõikide kutse omistamist puudutavate küsimuste osas palume pöörduda Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poole telefonil 6870435 või e-kirja teel eeel@eeel.ee. Kõik küsimused, mis puudutavad koolituse korralduslikku poolt palume adresseerida meile kas telefonil 670 6606 või saates kirja e-posti aadressile addenda@addenda.ee.


Sihtrühm

Ehitusjuhid (tase 6), küttesüsteemide ehitajad.


Teemad

  • Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted.
  • Küttesüsteemide ja seadmete dimensioneerimise põhimõtted.
  • Küttesüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed ja materjalid.
  • Küttesüsteemide isoleerimine.
  • Küttesüsteemide käivitamine, häälestamine ja hooldus.
  • Küttetorustike paigaldamise põhimõtted.
  • Soojasõlmed ja nende hooldus.
  • Küttesüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded.
  • Küttesüsteemide peamised kontroll- ja mõõteseadmed.
  • Ehitusaegsed ja ehitustööde üleandmisega seotud kontrolltegevused s.h. järelvalve.

TEEMADE AJALINE JAOTUS KUUPÄEVADE JA KELLAAEGADE KAUPA

KOLMAPÄEV, 01.11.2017
10.00 – 15.15 Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted (6 ak.h)
15.30 – 17.00 Küttesüsteemide ja seadmete dimensioneerimise põhimõtted (2 ak.h)

REEDE, 03.11.2017
10.00 – 15.15 Küttesüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed ja materjalid (6 AH)
15.30 – 17.00 Küttesüsteemide isoleerimine (2 ak.h)

TEISIPÄEV, 07.11.2017
10.00 – 13.15 Küttesüsteemide käivitamine, häälestamine ja hooldus (4 ak.h)
13.45 – 15.15 Küttetorustike paigaldamise põhimõtted (2 ak.h)
15.30 – 17.00 Soojasõlmed ja nende hooldus (2 ak.h)

KOLMAPÄEV, 08.11.2017
10.00 – 11.30 Küttesüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded (2 ak.h)
11.45 – 13.15 Küttesüsteemide peamised kontroll- ja mõõteseadmed (2 ak.h)
13.45 – 15.15 Ehitusaegsed ja ehitustööde üleandmisega seotud kontrolltegevused s.h. Järelvalve (2 ak.h)


Aeg ja maht

01. - 08. november 2017
(koolituse maht kokku on 30 akadeemilist tundi (ak.h))

K 01.november, kell 10.00 - 17.00
R 03.november, kell 10.00 - 17.00
T 07.november, kell 10.00 - 17.00
K 08.november, kell 10.00 - 15.15

Koolituspäevade ajakava
09.40 – 10.00 kogunemine ja tervituskohv
10.00 – 11.30 koolitus
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 13.15 koolitus
13.15 – 13.45 lõunapaus
13.45 – 15.15 koolitus
15.15 – 15.30 kohvipaus
15.30 – 17.00 koolitus


Toimumiskoht

Koolitus toimub Tammsaare Ärikeskuse koolitusruumis (Tammsaare tee 47, Tallinn).

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

Teet Tark, Hevac OÜ, juhtaja (diplomeeritud ehitusinsener)
Aivar Rant,
Raksit OÜ, juhatuse liige/vastutav spetsialist (diplomeeritud ehitusinsener)
Aivo Andrekson,
Eesti Isolatsiooniettevõtjate Liit, juhatuse esimees (diplomeeritud insener)


Maksumus

Registreerudes kuni 18. oktoobrini 2017 on soodushind 469 € + km, hilisematele registreerijatele tavahind 499 € + km.


Maksumus sisaldab

Antud kutsenõuetele vastavaid teadmisi, eksami läbiviimist, eksami edukal läbimisel tunnistust, inseneri täiendõppe punkte, õppematerjale, lõunat ja kohvipause.


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile kinnituse koolitusel osalemise kohta ja koolitusarve.


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

 Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Töövõtuleping – lõpetamine taganemise või ülesütlemisega?

Töövõtuleping – lõpetamine taganemise või ülesütlemisega?Ehituslepingutes võib tihti kohata ühepoolse lõpetamise regulatsioonides nii lepingu ülesütlemise kui taganemise aluseid. Enamasti ei tea lepingute sõlmijad, et õiguslikus mõttes on töövõtulepingu ülesütlemine ja taganemine erineva sisu ja tähendusega. ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu