Sisukord

24/7 Veebiseminar - Puhkused haridusasutustes. Koolitaja: Tiit Kruusalu

Jaga

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning selle tasumise järel ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Puhkuste andmist ja kasutamist kõikidele töötajatele reguleerivad Eestis peamiselt kaks seadust - Töölepingu seadus ja Täiskasvanute koolituse seadus ning nende alusel kehtestatud alamad õigusaktid. Kuigi seadused kehtivad võrdselt kõigile, võib selle rakendamine tavapraktikas olla valdkonnaspetsiifiliselt erineva rõhuasetusega - nii on teatud erisused ka haridustöötajate puhkustega. Nendega peaks kursis olema nii tööandjad kui töötajad. Koolituse lõppedes on osalejatele antud tasakaalustatud ülevaade nii töötajate kui tööandjate õigustest, kohustustest ja õpetatud kõiki töösuhte osapooli oma õiguste realiseerimisel arvestama ka teise poole õigustatud vajadustega. 


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda tasakaalustatult nii tööandjatele, puhkusteplaneerijatele, kui ka haridusasutuste töötajatele edasi teadmised nende õigustest ja kohustustest puhkuste planeerimisel ning kasutamisel.


Sihtrühm

Põhikoolide, gümnaasiumide, kõrgkoolide, kutseõppeasutuste, lasteaedade ja huvikoolide juhid, puhkusegraafikute koostajad ja kinnitajad ning töötajad.


Teemad

Veebiseminari jooksul anname tasakaalustatud ülevaate nii tööandjate kui töötajate õigustest ja kohustustest, sealhulgas:

  • Töötaja ja tööandja vastastikune lojaalsuskohustus oma õiguste realiseerimisel.
  • Erinevad puhkuseliigid.
  • Haridustöötajate puhkuste pikkused ametikohtade kaupa.
  • Erinevate puhkuste nõudeõigus ja aegumine.
  • Puhkusetasude maksmine tööandja või riigi poolt, protseduurid.
  • Puhkuse katkestamine või muutmine, protseduurid.
  • Kasutamata puhkuse töötajale hüvitamise või tööandjale tagasimaksmise tingimused, protseduurid.
  • Sissejuhatus 01.07.2015.a kehtimahakkavale uuele Täiskasvanute koolituse seadusele.
  • Puhkusegraafiku koostamise põhimõtted.
  • Puhkusegraafiku kinnitamine ja töötajatele teatavakstegemine.

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Seminari kestus on kaks akadeemilist tundi.


Toimumiskoht

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas. 
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ja mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Tiit Kruusalu

Tiit Kruusalu, METI personaliabi OÜ juhatuse liige/ tegevjuht, on tegelenud personalitööga alates 1995.a-st. Selle aja sisse on mahtunud erialane teenistus avalikus sektoris ja rahvusvahelisel tasandil ning eraettevõtlus. Üks Tiidu kunagine juht nimetas teda „hulluarstiks“, kelle ülesandeks oli „võit- võit“ tulemusega ära lahendada keeruliseks muutunud töösuhted. Tagajärgedega tegelemise kõrval ja nendest järeldusi tehes, on ta keskendunud personaliprobleemide ennetustööle, luues protseduure ja käitumisjuhiseid, koostades juhendmaterjale, koolitades ja nõustades abivajajaid töösuhete valdkonda puudutavates küsimustes. Tema koolitused ja seal toodud näited on võetud isiklikust igapäevasest praktikast, mitte kabinetiteoreetiku toodangu kuiv ettelugemine.


Maksumus

Seminari hind on 29 € + km (34,80 €).


Tasumine

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve. Tasumise järel saadame ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Lisainfo

Pildid / - Evi2
Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347 | +372 670 6606
evi.freienthal-liivak@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Omanikujärelevalve tasunõue ehitustähtaja pikenemise korral

Riigikohus analüüsis hiljuti, kas omanikujärelevalve teostajal saab olla kehtivat tasunõuet, kui ehitustähtaeg ületab esialgu planeeritut ning omanikujärelevalve on seotud objektiga ette nähtust kauem. Riigikohus leidis otsuses nr 2-16-7999, et omanikujärelevalve teostaja, kellega on kokku lepitud järelevalve teostamine konkreetsete ehitusetappide üle, ei saa nõuda isegi ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.