Sisukord

Veebiseminar - Põhjalikult dokumendi- ja arhiivihalduse tänasest õiguskeskkonnast

Jaga

Eeltutvustus

Asutuse dokumendi- ja arhiivihalduse efektiivseks ja seaduspäraseks korraldamiseks on vaja olla kursis kehtiva õiguskeskkonnaga. See on oluline, et kaasajastada asutuse asjaajamiskorda ja teisi dokumendihalduse korraldust reguleerivaid juhiseid ning tagamaks, et dokumentide loetelu vastaks nõuetele.

Seminaril antakse ülevaade asjaajamises ja arhiivitöös olulistest õigusaktidest, samuti standarditest. Käsitletakse ja selgitatakse õigusaktide uuendusi ja muudatusi.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade asjaajamises ja arhiivitöös olulistest õigusaktidest, rõhuga muudatustel ja uuendustel.


Sihtrühm

Avaliku sektori asutuste dokumendi- ja arhiivihaldusega tegelevad töötajad.


Teemad

  • Ülevaade õigusaktidest ja standarditest, mis on olulised dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamisel.
  • Seadused säilitustähtaegadest.
  • Määrus „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ – mida uut toob kaasa?
  • Raamatupidamise seadus – dokumendihaldusega seonduvad muudatused.
  • Haldusmenetluse seaduse muudatustest.
  • EL andmekaitse reformist: andmekaitse üldmäärus ja andmekaitse direktiiv.
  • Standard EVS-ISO 11799:2016 Informatsioon ja dokumentatsioon. Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded (2016)

Aeg ja maht

03. märts 2017, kell 10.00 - 12.00.


Toimumiskoht

Koolitus toimub internetis Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse link, mille kaudu pääseb veebiseminari keskkonda alates 20 minutit enne veebiseminari algust.

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Maila Kukk

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Maksumus

Registreerides kuni 20. veebruarini 2017 on soodushind 49 € + km (58. 80 €), hilisematele registreerujatele tavahind 59 € + km (70.80 €). Kõigil seminaril osalejatel on võimalik ka osta 30 päevane järelkuulamise õigus, mille hind on 10 € + km (12 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270
helen.tammesalu@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu