Sisukord

24/7 veebiseminar - Kvalifikatsiooninõuded ehituse tegevusaladel ja üleminek kohustuslikule kutsesüsteemile

Registreeri koolitusele
Jaga

 24/7 tähendab, et saate kuulata/vaadata varem salvestatud seminari täpselt Teile sobival ajal. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Pärast registreerimist saadame Teile arve ja selle tasumise järel juurdepääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Eelmise aasta viimasel päeval lõppes ehitusvaldkonnas üleminekuperiood. Üleminekuperioodi lõppemine tähendab, et ehitusettevõtte pädev isik projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi, projekteeritavale hoonele energiamärgise andmise, energiaauditi tegemise ning omanikujärelevalve tegevusaladel saab alates 01.01.2018 oma pädevust tõendada ainult vastava kutsetunnistusega.
Ehitamise puhul hakkab see nõue kehtima alates 01.07.2018. Senisest kõrghariduse diplomist ja erialasest töökogemusest pädevuse tõendamiseks enam ei piisa.

Kui seni on majandustegevuse register võimaldanud märkida isiku kvalifikatsiooni näitamiseks mistahes kutsetunnistuse või diplomi andmed, siis üleminekuperioodi lõppemisest, ehk alates 01.01.2018 selline võimalus registris on suletud ning register pärib vastutava isiku kutsetunnistuse infot kutseregistrist.
Siiani kehtinud ehitusvaldkonna kvalifikatsiooni regulatsioon kirjeldas täpselt, milline kutsetunnistus igale tegevusala alaliigile vastab. Alates 01.01.2018 sellist ühest kirjeldust enam ei ole ning isiku kvalifikatsioon saab olema kirjeldatud kutsestandardis, mis on ka aluseks kutsetunnistuse andmisele. Lisaks tulevad kutsestandardist piirangud näiteks ehitise tüübile või keerukusele.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on selgitada ehitusseadustikus sätestatud kutsega kvalifikatsiooni tõendamise üleminekuaja lõppemisega seonduvaid praktilisi küsimusi. Samuti selgitatakse koolitusel kutsestandarditega seonduvaid küsimusi, sh kutsete andmise süsteemi


Sihtrühm

Ehitusvaldkonnas (sh ehituskonsultatsioon arhitektuuri- ja insenerivaldkondades) tegutsevad ettevõtjad ja spetsialistid.


Teemad

Ivo Jaanisoo teemad:

  • Ehitusseadustik – asjatundlikkuse põhimõte ja isikute kohustused;
  • Kutsesüsteemi eesmärgid ja ülesehitus (lühidalt, sisulise osa jätan erialaliidu esindajale);
  • Kvalifikatsiooninõuded ehitusalal – miks ja kuidas;
  • Kvalifikatsiooninõuetega tegevusalade loetelu (määrus nr 61);
  • Majandustegevuse register.

Heiki Meose teemad:

  • Kutsete andmise alused ja eesmärgid
  • Ehitusala kutsestandardid
  • Kutsete taotlemise eeldused (haridus, töökogemus, täiendusõpe)
  • Kutsete taotlemise ja taastõendamise dokumendid (esitamine, menetlemine, kutse andmine/mitteandmine)

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Seminari kestus on 2 akadeemilist tundi.


Toimumiskoht

Koolitust saab jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas. 
Koolituse jälgimiseks on vaja arvutit, internetiühendust ja mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

 

Pildid / - Ivo Jaanisoo

Ivo Jaanisoo on ehitustegevuse valdkonnajuht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonnas. Ivo tööülesannete hulka kuuluvad: ehitussektori poliitika, strateegiate, arengukavade, õigusloome ja muu regulatsiooni väljatöötamine koostöös teiste riigiasutuste ja sidusgruppidega. Lisaks Eesti ja rahvusvahelise elamumajanduse ning ehitussektori valdkondliku teabe seire ja analüüs, ning erinevate sidusgruppide nõustamine valdkonna edendamise osas.

 

Pildid / - Heiki Meos

Heiki Meos on Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) Kutsekomisjoni esimees. Heiki on ehitusinsener aastast 1974 ja kutsetega tegelenud nüüd juba 18 aastat.

 


Maksumus

Seminari hind on 69 € + km (82,80 €).


Tasumine

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse koos koolitusarvega, mille tasumist ootame OÜ Addenda arvele. Tasumise järel saadame juurdepääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksu.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu Registreeri koolitusele.

Pildid / - Evi2
Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347 | +372 670 6606
evi.freienthal-liivak@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehituse töövõtulepingust tulenevate nõuete aegumine

Tihti tekitab töövõtulepingulistes suhetes segadust küsimus, kui kaua saab tellija töö lepingutingimustele mittevastavusele tugineda. Sellest seekord räägimegi. Aegumine on õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaja) jooksul. Kui nõue ei ole aegumistähtaja jooksul esitatud, siis ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.