Sisukord

24/7 Veebiseminar - Kuidas maandada riske asutuste andmekogude ja arhiivide üleandmisel? Koolitaja: Maila Kukk

Registreeri koolitusele
Jaga

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud seminari täpselt siis, kui Teile see sobib. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning selle tasumise järel ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Asutuste (näiteks kohalike omavalitsuste) liitmisel on sageli vaja andmeid ühest infosüsteemist teise üle kanda. Sel puhul tuleb arvestada mitmete riskidega, et ei tekiks andmete kadu või tundlike andmete leket.
Ka hiljuti jõustunud määrus "Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused" sätestab, et hiljemalt 1. juuliks 2018 peab igal avaliku sektori asutusel olema terviklik ülevaade oma põhiülesannete täitmise käigus tekkivast teabest, sealhulgas andmebaasidest ja neis sisalduvatest andmetest.
Seminaril räägitakse, kuidas vältida riske andmekogude ja paberarhiivi üleandmisel.


Sihtrühm

Dokumendihaldurid ja arhivaarid, kes puutuvad oma töös kokku andmete ülekandmise ning arhiivi üleandmisega.


Teemad

  • Kuidas vältida andmekadu andmekogude liitmisel?
  • Mida teha, et andmekogudest ei lekiks tundlikke andmeid?
  • Kuidas tagada, et asutusel oleks terviklik ülevaade andmekogudest ja neis sisalduvatest andmetest?
  • Andmekogude kajastamine dokumentide loetelus. Kuidas määrata andmekogude ja andmete säilitustähtaegu?
  • Riskide vältimisest paberarhiivi üleandmisel.

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Kestus on kaks akadeemilist tundi.


Toimumiskoht

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Maila Kukk

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Maksumus

Seminari hind on 79 € + km (94.80 €).


Tasumine

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse koos koolitusarvega, mille tasumist ootame OÜ Addenda arvele.
Tasumise järel saadame juurdepääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu Registreeri koolitusele.

Pildid / - Evi2

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347 | +372 670 6606
evi.freienthal-liivak@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Kompromissi sõlmimise võimalus töövaidluse lahendamise seaduses

Töövaidluste töövaidluskomisjonis lahendamisele kehtib alates 2018. aasta esimesest jaanuarist uus seadus: töövaidluse lahendamise seadus (TVLS). Erinevalt eelmisest seadusest kohaldatakse nüüd töövaidluskomisjonis (TVK-s) peetavale menetlusele oluliselt rohkem tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatut ehk siis on mitmetes aspektides üle võetud kohtuliku ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu