Sisukord

24/7 Veebiseminar - Dokumentide loetelu koostamine ja ajakohastamine. Säilitustähtaegade määramine. Koolitaja: Maila Kukk

Registreeri koolitusele
Jaga

 

24/7 tähendab, et saate kuulata/vaadata varem salvestatud seminari täpselt Teile sobival ajal. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Pärast registreerimist saadame Teile arve ja selle tasumise järel juurdepääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Asutuse või ettevõtte vajadustele ja kehtivatele õigusaktidele vastav dokumentide loetelu on abiks dokumendi- ja arhiivihalduse ladusale korraldusele. Sellepärast on vaja teada dokumentide loetelu koostamise põhitõdesid ja muutunud õigusaktide nõudeid. 3. juunil 2017 jõustus uus määrus „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“, millega avaliku sektori asutused peavad oma dokumentide loetelu täiendamisel arvestama.
Keeruliseks võib osutuda just sarjade pealkirjade määratlemine vastavalt sisule, samuti säilitustähtaegade määramine, kui need ei tulene õigusaktidest.
Kindlasti peab jälgima, et dokumentide loetelu oleks loogilise struktuuriga, sisaldaks kõiki vajalikke andmeid ja oleks perioodiliselt üle vaadatud ning ajakohastatud.

Praktilise suunitlusega seminaril antakse ülevaade dokumentide loetelu koostamise, muutmise ja täiendamise nõuetest. Käsitletakse säilitustähtaegade määramise aluseid ja põhimõtteid.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade tänapäevase dokumentide loetelu koostamise ja vormistamise nõuetest, säilitustähtaegade määramise põhimõtetest.


Sihtrühm

Avaliku ja erasektori dokumendi- ning arhiivihaldusega tegelevad töötajad.


Teemad

  • Dokumentide loetelu koostamine: funktsioonide määratlemine, protsesside ja seoste analüüs.
  • Liigitusskeem kui dokumentide loetelu osa. Sarjade moodustamise alused ja tähistused.
  • Kuidas kajastada asutuse osutatavaid teenuseid dokumentide loetelus?
  • Mis andmed ja millisel kujul peaks kaasaegne dokumentide loetelu veel sisaldama?
  • Säilitustähtaegade määramise alused (õigusaktid, juhised) ja põhimõtted.
  • Sagedasemad vead ja probleemid dokumentide loetelu koostamisel.
  • Andmebaaside ja registrite kajastamine dokumentide loetelus.
  • Kuidas dokumentide loetelu muuta ja täiendada?

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Seminari kestus on 2 akadeemilist tundi.


Toimumiskoht

Koolitust saab jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas. 
Koolituse jälgimiseks on vaja arvutit, internetiühendust ja mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Maila Kukk

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Maksumus

Seminari hind on 49 € + km (58.80 €).


Tasumine

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse koos koolitusarvega, mille tasumist ootame OÜ Addenda arvele. Tasumise järel saadame juurdepääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksu.


Registreerimine ja lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu Registreeri koolitusele.

Pildid / - Evi2
Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347 | +372 670 6606
evi.freienthal-liivak@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu