Sisukord

Andmekaitse mõju juhiabi, dokumendihalduri ja arhivaari tööle

Jaga

Eeltutvustus

Dokumendi- ja arhiivihalduse korralduses on oluline arvestada andmekaitse nõuetega. 2018. aasta mais kehtima hakkav isikuandmete kaitse üldmäärus toob kaasa rangemad andmekaitse nõuded, millega peab arvestama igas asutuses ja ettevõttes. Lähiajal tehakse Eesti seadusandluses muudatused: praegu on kooskõlastamisel isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu.

Suur osa muudatustest seisneb andmete säilitustähtaegade sätestamises või piiramises, et isikuandmeid säilitataks ainult nii kaua, kui see on asutusele vajalik seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Üle vaadata tuleb sellega seoses ka isikuandmete ja dokumentide säilitustähtajad. Samuti tuleb reguleerida andmete arhiveerimise kord, sh arhiivile juurdepääsu pidamise kord.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda andmekaitse alaseid teadmisi ja nõuandeid, millega on vajalik arvestada dokumendi- ja arhiivihalduse nõuetekohasel ning turvalisel korraldamisel uuenenud õiguskeskkonnas.


Sihtrühm

Avaliku ja erasektori dokumendihaldurid, juhiabid ning arhivaarid.


Teemad

Veebiseminaril käsitleme teemasid:

  • andmekaitse dokumendi- ja arhiivihalduses
  • millised muudatused tuleb teha andmete ja dokumentide säilitustähtaegade osas: olulisemad muudatused õigusaktides
  • asutuse arhiveerimiskontseptsiooni koostamisest
  • andmete arhiveerimise korra ja arhiivile juurdepääsu korra koostamisest
  • andmete turvalisest kustutamisest

Aeg ja maht

Veebiseminar toimub 19. septembril 2018 kell 10.00–11.30 
(kaks akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust. 
Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.


Koolitajad

Pildid / - Maila Kukk

Maila Kukk, pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega spetsialist

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Maksumus

Registreerides kuni 7. septembrini 2018 kehtib soodushind 49 € + km (58,80 €), hiljem tavahind 69 € + km (82,80 €). 
Kõigil osalejatel on võimalus osta 30 päevane veebiseminari järelkuulamine hinnaga 10 € + km (12 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Tasumine

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 670 6606
diana.nommik@addenda.ee

 

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitisregistri andmete korrastamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) § 26 lg 1 järgi korrastatakse hiljemalt 01. jaanuariks 2020. a ehitisregistri andmed. Selle raames on erinevad kohalikud omavalitsused palunud ehitiste omanikel kontrollida ehitisregistri andmeid. Ehitiste omanikud saavad Ehitisregistri vahendusel veenduda, et kõik nende kinnistul asuvad või sinna ehitatud hooned ja rajatised on kantud ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.