Sisukord

Võlaõigusseaduse muudatused 2022 (veeb)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Seonduvalt direktiivide ülevõtmisega jõustuvad võlaõigusseaduses (VÕS) ja tarbijakaitseseaduses (TKS) 2022. aastal mitmed muudatused. Muudatustega võetakse üle digitaalse sisu direktiiv, uus tarbijalemüügi direktiiv ning tarbijaõiguste moderniseerimise direktiiv. Muudatuste jõustumise kuupäevaks on 01. jaanuar 2022 ja 28. mai 2022.

Muudatused toovad VÕS-i üldossa uued terminid nagu digitaalne sisu ja teenus, digielemendiga kaup, ühilduvus ja koostalitusvõime ja palju muud. Muudatustega sätestatakse kriteeriumid, millele digitaalne sisu või teenus peab vastama. Lisaks muudetakse ka VÕS-i eriosa, eelkõige müügilepingu sätteid ning samuti garantii regulatsiooni. Muudatused puudutavad eelkõige tarbijalepinguid, kuid arvestades regulatsiooni detailsust on soovitav muudatuste valguses üle vaadata ka ettevõtjate vahelised lepingud.

Seonduvalt direktiivide ülevõtmisega tehakse muudatused ka TKS-s. TKS-s täiendatakse muuhulgas keelatud kauplemisvõtete ja tarbijale esitatava kohustuslikku teabe loetelu. Seonduvalt allahindlustega muudetakse kauba hinna alandamisest teavitamise reegleid. TKS-i lisatakse ka uued väärteokoosseisud ning suurenevad oluliselt trahvid TKS-s väärteona sätestatud tegude toimepanemise eest.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda kokkuvõtlik ülevaade olulisematest võlaõigusseaduse muudatustest, mida toob kaasa aasta 2022.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, millised muudatused jõustuvad 2022. aastal võlaõigusseaduses
 • teab, millised muudatused jõustuvad 2022. aastal tarbijakaitseseaduses

Sihtrühm

Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, audiitorid, assistendid, juhid ja juhatuse liikmed. 


Teemad

Eva Mägi käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • võlaõigusseaduse muudatused 2022. aastal
 • tarbijakaitseseaduse muudatused 2022. aastal
  - digitaalse sisu direktiiv
  - tarbijalemüügi direktiiv
  - tarbijaõiguste moderniseerimise direktiiv
  - uued terminid
  - kriteeriumid millele digitaalne sisu või teenus peab vastama
  - müügilepingu sätted ning garantii regulatsioon
  - keelatud kauplemisvõtete ja tarbijale esitatava kohustuslikku teabe loetelu
  - kauba hinna alandamisest teavitamise reegleid
  - uued väärteokoosseisud
  - suurenevad trahvid TKS-s väärteona sätestatud tegude toimepanemise eest

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 16. veebruaril 2022 kell 14.00–15.30.
(2 akadeemilist tundi)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Eva Mägi

 Eva Mägi, Cuesta Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat. 


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

Registreerides kuni 9. veebruarini 2022 kehtib soodushind 69 € + km (82,80 €), hiljem tavahind 99 € + km (118,80 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (16,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+372 520 6347
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Riigikohtu lahend töölepingueelsete läbirääkimiste pidamisest

Praktikas tuleb tihti ette olukordi, kus tööle kandideerimisel soovib tööandja enne töölepingu sõlmimist kontrollida tööle soovija tööoskusi ning tööle sobivust. Riigikohus selgitas hiljutises lahendis, et kui tööle soovija on asunud lepingueelsete läbirääkimiste ajal täitma iseseisvalt ülesandeid, mida tavapäraselt tehakse ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.