Sisukord

Viimistluse ja renoveerimise eriala kutseõpetajate koolitus Hispaanias

Jaga

Sügisel 7. oktoobrist kuni 30. septembrini 2012 külastasid Eesti ehitusala kutseõpetajad Hispaania kutsekoole ning osalesid teemakohastel loengutel eesmärgiga edendada kutseõppeasutuste, ehitusettevõtjate ja teiste ehitusalast haridust mõjutavate osapoolte koostööd.
Projektis osales 10 ehitusviimistluse ja restaureerimise kutseala õpetajat kutseõppeasutustest üle Eesti. Projekt viidi läbi Bilbaos, Hispaanias. Õpirände aeg oli valitud seoses samal ajal toimuva ehitusteemalise messi ja sümboosiumiga, mida õpetajad samuit õpirände külastuse käigus külastasid.

Projekti käigus viidi läbi teooriaõppeid ja praktikaid vastavalt ehitusviimistluse, puit- ja kiviehitiste renoveerimise õppekavas olevate teemadega. Teemadest tunti huvi rohkem krohvi- ja kipsitööde (stukkdekoori valmistamine ja restaureerimine) vastu. Eesti kutsõppe programmides on nimetatud teema sees, aga detailselt antud valdkonna väljaõpe puudub. Hispaania on nende teemade osas Euroopas esirinnas, st et Hispaania kultuurilise pärandi üheks osaks on restaureerimine.

Huvitavad olid dekoratiivviimistlustehnikad (ornamentika, marmoreerimine, aaderdamine jne). Hispaanias on taas selles valdkonnas Euroopas tunnustatuimad meistrid.

Eestis puudub veel teisteski valdkondades väljaõpe. Nimelt tadelakti kasutamine ehk niiskete ja märgade ruumide viimistlemisel kasutatav keskkonnasäästliku viimistlustehnika kasutamine on seni veel vähe praktiseeritud. Antud tehnoloogia kasutamise järgselt on pinnad kergesti hooldatavad.

Lisaks olid veel huvitavad teemad: kiviehitiste restaureerimine, fassaadide ja karniiside ennistamine, keskkonna mõjud sh niiskuse mõju välis- ja siseviimistluse vastupidavusele, uued innovaatilised tooted ja tehnoloogia siseviimistluse ja restaureerimise valdkonnas.

Uute toodete ja innovatsiooni osale kulus pea kaks päeva, mille raames võeti osa loengutest kuulates Euroopa tipptasemel lektoreid ja eksperte.

Paremad näited esinejatest:
Enrique Nuere, PHD, kes on õppejõud Madriidis, koolis Superior Technical School of Architecture. Nuere tegi väga põhjaliku ettekande puitehitiste restaureerimisest ja integreerimisest uute hoonetega. Ta on ise täisliige San Fernando Kuniglikus Akadeemias, töötanud piksalt projektiga ETSAM.

Manuel Touza tegi ülevaate uutest puidu kasutusvõimalustest. Tema on PHD metsanduse kateedrist Polytechnic University’st Madriidist.

Lisaks hõlmasid teemad eelkõige puidu struktuure, renveermist, puitdekoratsioonide restaoureerimist ning uusi ehitustehnoloogiaid. Külastati puidu sümbioosiumi Egurtek. Näitusesaalis sai tutvuda väga paljude väljapanekutega, mis andsid väga hea teemakohase ülevaate.

Õpirände raames saadi kogemusi ka õppetöö efektiivsemaks korraldamiseks viimistluse ja renoveerimise valdkonnas ning tutvuti uute materjalide, tehnoloogiatega ja praktikatega, mis täiendavad kutseõpetajate teadmisi. Samuti ülevaate saamine töökohapõhise õppe korraldusest ning hindamise eripäradest ja parematest praktikatest selle läbiviimisel. Kohtumised kohalike kutsõpetajatega kutsekoolides ja praktikabaaside külastamisega saadi põhjalik ülevaade Hispaania kutseõppest ning sealsetest probleemidest. Hispaania kutsõpetajad on huvitatud külastama ka Eesti kutsekoole ja selles suunas käib juba tihe koostöö.

Lisaks õpirändele võimaldati osalejatele individuaalset erialast keeleõpet, kus projekti partner Addenda OÜ otsis ehitusvaldkonna erialase kvalifikatsiooniga keeleõpetaja, et läbi viia intensiivne keeleõppe kursus. Keeleõpet toetas Addenda e- õppekeskkond www.trainingweb.eu ja GoToTraining süsteem, kus viidi läbi 40 keeleõppe tundi online-keskkonnas. Keskkonnas oli võimalik osalejatel suhelda ning vahetada keelealaseid teadmisi. Kõikidest keeletundidest tehti salvestised, mis on kättesaadavad õppekeskkonnas kutseõpetajatele oma erialase keele täiustamiseks.

Õppereisi rahastas Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci ning korraldajaks oli Eesti Ehitusettevõtjate Liit, kelle partneriks oli tegevuste läbiviimisel Addenda OÜ. Vastuvõtvaks partneriteks oli Fundación Laboral de la Construcción, kes toetas õpirände sisulise kava elluviimisel ja kultuurilise programmi koostamisel.

Pildid / - Elukestva oppe programm


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu