Sisukord

Arendaja, arhitekti, projekteerija ja ehitaja enamlevinud vead elamute projekteerimisel ja ehitamisel. Tagajärjed. 4 TP (4 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES! 

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Kvaliteetne ehitis saab alguse arhitekti esmastest lahendustest ning konstruktori/ projekteerija ja ehitaja koostööst. Põhjalik ja detailne projekteerimine ning tihe koostöö erinevate osapoolte vahel aitab vältida väga paljusid hilisemaid probleeme nagu näiteks:

  • ehitusfüüsikaliselt valed arhitektuursed lahendused
  • ehitusfüüsikaliselt valede materjalide kasutamine või tarindite valesti projekteerimine: külmasillad ja õhulekked
  • tarindite sobimatus tulenevalt kasutuskeskkonnast ja otstarbest
  • tehnosüsteemide ebapiisavad lahendused ja sobimatus
  • liigniiskus ja hallituse teke
  • puudulik õhuvahetus jne
 
Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse. Koolitus annab 4,0 TP (täiendõppe punkti).
 
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.

Eesmärk

Koolitusel anname detailse ülevaate ehitusekspertiiside käigus ilmnenud enamlevinumatest projekteerimis- ja ehitusvigadest ja puudustest elamuehituses. Käsitleme nii tarindi kui ka tehnosüsteemide ning materjalide valest projekteerimisest ja kasutamisest tingitud probleeme ning selle tagajärgi. Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelevalve töö, ekspertiiside ja auditite läbiviimise praktikal. Toome praktikas esinenud näiteid nii Eestist, Soomest!, Rootsist kui ka Saksamaalt!

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • oskab vältida valesid lahendusi ehituskonstruktsioonides
  • teab, millised on valedest lahendustest tekkivad kahjustused, nt niiskus, hallitus, ebameeldiv hais või tervisemured

Sihtrühm

Projektijuhid, objektijuhid, ehitusjärelevalve insenerid, väikefirmade juhid. Koolitus sobib ka kortermajade halduritele ja korteriühistu juhatuse liikmetele, kes plaanivad või juba tegelevad maja renoveerimis- ja rekonstrueerimistöödega


Teemad

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

  • Ehitusseadustik ja nõuded
  • Valed lahendused ehitusprojektides
  • Milleni viivad valed lahendused?
  • Näiteid riskikonstruktsioonidest, valedest ja vigastest lahendustest:
  • alused
  • vundamendid
  • sokkel
  • põrand pinnasel
  • drenaaz
  • fassaadid
  • katused
  • millised on valedest lahendustest tekkivad kahjustused näiteks niiskus, hallitus, mädanik, ebameeldiv hais või tervisemured

Koolituse läbimisel väljastame tunnistuse. Koolitus annab 4 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 22. märtsil 2024 kell 10.00–13.15
(4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Jaak Sori

Jaak Sori, volitatud ehitusinsener tase 8, J-Inseneribüroo OÜ

 


Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited, test.


Maksumus

Registreerides kuni 13. märtsini 2024 kehtib soodushind 159 € + km (193,98 €), hiljem 189 € + km (230,58 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tunnistust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.