Sisukord

Vaidlusalused küsimused riigihangetes VAKO ja kohtute lahendite alusel (Saal + veeb)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Koolitus toimub saalis, kuid huvilistel on võimalus jälgida selle otseülekannet veebis!

Veebiülekanne – on reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Veebiülekandel osalejad koolitusel aktiivselt kaasa rääkida ei saa.
 
Registreerumisel koolitusele palume Teil teha valik, kas osalete koolitusel saalis või veebiülekande vahendusel. 

Eeltutvustus

Koolitusteemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ning kohtute otsuste ja näidete baasil. Kõigepealt antakse koolitusel osalejatele ülevaade teemat puudutavatest õiguslikest alustest ja seejärel tuuakse näiteid Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsustest, mis teemat puudutavad. Koos analüüsitakse enamesinevaid probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi uue riigihanget seaduse sätete erinevad tõlgendamisvariandid.

Samuti käsitletakse koolitusel seda, milliseid muudatusi riigihangete seaduses planeeritakse teha.


Eesmärk

Koolituse eesmärgid:

 • anda praktilisi nõuandeid riigihangete läbiviimiseks ja riigihangetel osalemiseks
 • anda ülevaade alates 01.09.2017 jõustunud riigihangete seaduse rakendamisel tekkinud olulisematest vaidlusalustest küsimustest ja analüüsida rakenduspraktikat
 • anda olulisematele vaidlusalustele küsimustele võimalikud lahendusvariandid

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet kavandatavatest muudatustest RHS-is
 • teab, millised küsimused riigihangete läbiviimisel on kõige rohkem vaidlustusi tekitanud
 • teab hankevaidlustes vaidlustuskomisjoni ja kohtute olulisemaid lahendeid
 • teab näiteid vaidlustatud riigihanke alusdokumentidest ja hankija otsustest, teab seda, kuidas need vaidlused on lõppenud ja oskab vältida võimalikke vigu.

Sihtrühm

Koolituse sihtrühmaks on nii hankijate kui pakkujate esindajad.


Teemad

Ulvi Reimets käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • Riigihangete seadus muudatuste ootuses
  • RHS-i muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (muudatuste eeldatav jõustumine 01.06.2021)
  • planeeritavad muudatused vaidlustamisel (hankevaidluste lahendamine ainult kohtus)
 • riigihangete läbiviimisel kohaldatavad menetlusreeglid
  • alla lihthanke piirmäära jäävad hanked (RHS § 9 lg 4 p 3), lihthankemenetlused (RHS § 125), sotsiaal- ja eriteenused (RHS § 9 lg 4 p 4, § 126).
 • riigihanke alusdokumendid
  • vaidlustamise tähtajad (RHS § 185 lg 3, § 189 lg 2)
 • nõuded hankija otsustele
 • kõrvaldamine (RHS § 95-97)
  • kõrvaldamine RHS § 95 lg 4 p-de 8 (eelnev hankelepingute rikkumine) ja 9 (valeandmete esitamine, andmete esitamata jätmine) alusel
 • kvalifitseerimine
  • kvalifitseerimise tingimused (RHS § 99-101)
  • teise isiku vahenditele tuginemine (RHS § 103)
 • hankepass 
  • puudused esitatud hankepassis ja võimalused nende kõrvaldamiseks
  • hankepassi alusel tehtav hankija otsus (RHS § 104 lg 6)
 • kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni kontroll RHS § 104 lg 7-11 alusel
 • pakkumuste vastavuse kontrollimine (RHS § 114)
  • teisele ettevõtjale toetumine
  • pakkumuse muutmise keeld
  • pakkujatelt täiendavate dokumentide nõudmine
 • pakkumuse edukaks tunnistamise otsus (RHS § 117)
  • põhjendamatult madal maksumus (RHS § 115)
 • hankelepingu sõlmimise ooteajad (RHS § 120 lg-d 2-3, § 125 lg 9, § 126 lg 10)
 • vaidlustusmenetlus
  • õigusrikkumise kõrvaldamine või vaidlustuse põhjendatuks tunnistamine (RHS § 192 lg 3 p 5, RHS § 197 lg 1 p 3)
  • vaidlustusmenetluse kulud (RHS § 198-199)

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 18. novembril 2020 kell 10.00–14.05.
(5 akadeemilist tundi)

Koolituspäeva ajakava:
09.30–10.00 hommikukohv
10.00–12.00 koolitus
12.00–12.20 paus
12.20–14.05 koolitus


Toimumiskoht

METROPOL SPA HOTELL, Roseni 9, Tallinn (seminariruum asub 3. korrusel). 
Soovitame Teil parkida Euroopa hotelli kõrval asuvasse EuroPark (Ahtri 3, EP42) parklasse, hinnaga 24 tundi 4 €.

Koolitus toimub saalis, kuid huvilistel on võimalus jälgida otseülekannet veebis! Otseülekannet ei salvestata!
Veebiülekanne – on reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.
 
Registreerumisel koolitusele palume Teil teha valik, kas osalete koolitusel saalis või veebiülekande vahendusel. Lingi veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 h enne koolituse toimumist!

Koolitajad

Pildid / - Ulvi-Reimets

Ulvi Reimets, Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Alates 01.05.2007 töötab Ulvi Reimets Riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena. Lisaks sadadele lahendatud vaidlustustele on ta osalenud riigihangete seaduse väljatöötamises, viinud läbi hulgaliselt riigihangete alaseid koolitusi ja esinenud erinevatel konverentsidel. Ulvi Reimets on Eesti Advokatuuri liige, vandeadvokaat, liikmelisus peatatud alates 01.05.2007.


Meetodid

Loeng, arutelu, praktilised näited, vaidlustuste ning kohtupraktika analüüs.
Koolitusteemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ning näidete baasil.


Maksumus

Registreerides kuni 4. novembrini 2020 kehtib soodushind 159 € + km (190,80 €), hiljem tavahind 189 € + km (226,80 €). 
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit, saalis osalejatele kohvipause.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt rohkem. ETÜ 2013 garantii regulatsioon kehtib siis, kui ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.