Sisukord

Uus riigihangete seadus - ülevaade seadusega kaasnevatest muudatustest - TARTU

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

14. juunil 2017 võeti vastu uus riigihangete seadus, mis jõustus 1. septembril 2017.
Uue hankekorra kehtimahakkamisel on oluline, et nii hankijad kui ka hankel osalejad oleksid kursis sellega kaasnevatest olulisematest muudatustest. Uus RHS on kehtivast oluliselt mahukam ning muudatustes orienteerumine seetõttu keeruline. Koolitusel osalemine aitab osalejal tulevased muudatused lihtsamini omandada, ilma seaduse tekstide võrdlemise ja ülimahuka seaduseelnõu seletuskirja läbitöötamiseta. Koolitusel antakse süsteemsel kujul ja lihtsas keeles terviklik ülevaade uue seaduse jõustumisega kaasnevatest peamistest muudatustest. Ülevaade hõlmab nii rohkem hankijale kui ka hankes osalejale huvipakkuvaid teemasid, kuna riigihanke reeglite õige kohaldamine puudutab lõppastmes võrdselt nii hankijate kui ka pakkujate huve.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda terviklik ülevaade peamistest muudatustest riigihanke valdkonnas, mida iga riigihanke korraldamise või hankes osalemisega seotud isik peaks alates uue seaduse jõustumisest teadma.


Sihtrühm

Riigihangete korraldamisega tegelevad hankija spetsialistid, riigihangetel osalevate pakkujate esindajad ja töötajad ning hankevaldkonnas praktiseerivad juristid, kes on üldjoontes kursis kehtiva riigihanke regulatsiooniga ning soovivad omandada põhiteadmised uue RHS-ga jõustuvate muudatuste kohta. 


Teemad

 • Muudatuste eesmärgid
 • Riigihanke üldküsimused: 
  - Turu-uuringu tegemise võimalused ja kaasnevad kohustused.
  - Piirmääradega seotud muudatused.
  - Üleminek riigihanke elektroonilisele läbiviimisele ja elektroonilised tööriistad.
  - Uued erandid hankemenetluse korraldamise kohustusest.
      a. Sisetehingu erandi laiem käsitlus ja hankijatevaheline koostöö.
      b. Iseseisva hankeüksuse erand.
  - Uut riigihanke osadeks jaotamisel.
 • Hankemenetlus: 
  Uus hankemenetluse liik – innovatsioonipartnerlus - lühitutvustus.
  - Muudatused hanke alusdokumentide kohta selgituste nõudmisel.
  - Uut kvalifitseerimises: 
      a. Hankepass ja nö pööratud menetlus.
      b. Uut kõrvaldamise alustes – maksuvõla kontroll ja huvide konflikt.
      c. Kõrvaldamise aluse ajaline piiramine ja heastamise võimalus.
      d. Muudatused kvalifitseerimise tingimuste seadmisel.
      e. Alltöövõtjate kvalifitseerimine ja asendamine.
  - Pakkumuse konfidentsiaalsus ja pakkumuste avamise uued reeglid.
  - Uut pakkumuste hindamiskriteeriumide seadmises.
  - Uued nõuded pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontrollimisele.
 • Erimenetlused 
  Uut lihthankes.
  - Muudatused lihtsustatud korras tellitavate ehk sotsiaal-ja eriteenuste teenuste hankimises.
 • Hankelepingu täitmine 
  - Paindlikumad võimalused hankelepingu muutmiseks.
  - Hankelepingu ülesütlemine, sh hankemenetluse taastamine.
 • Riikliku järelevalve ja vaidlustusmenetlusega seotud olulisemad muudatused

Aeg ja maht

18. aprill 2018, kell 10.00 - 15.30.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse päevakava:

10.00 - 11.30 koolitus
11.30 - 11.45 kohvipaus
11.45 - 13.15 koolitus
13.15 - 14.00 lõunapaus
14.00 - 15.30 koolitus


Toimumiskoht

Tartu Hotell Pallas, aadress Riia 4, Tartu


Koolitajad

 

Pildid / - Diana Minumets

Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes on tegelenud hankealaste õigusküsimustega üle 10 aasta. Diana on ühe olulisema riigihanke valdkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Juura, 2014, 592 lk) kaasautor. Samuti on Diana avaldanud riigihangete alaseid artikleid tavameedias ning õigusajakirjas Juridica. Ta on tunnustatud lektor, kes on esinenud erinevatel koolitusfirmade poolt korraldatud hankekoolitustel ja ka riigiasutuste sisekoolitustel. Diana alustas juristikarjääri 2005. aastal ning omab laialdast kogemust hankijate ja pakkujate esindamisel hankevaidluste lahendamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel. 


Meetodid

Loeng, arutelu, võrdlev analüüs kehtiva ja uue seaduse vahel.


Maksumus

Registreerudes kuni 4. aprillini 2018 on soodushind 169 € +km (202,80 eurot), hilisematele registreerujatele tavahind 199 € + km (238,80 eurot).
Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunat.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404 | + 372 670 66 06
diana.nommik@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehituse töövõtulepingust tulenevate nõuete aegumine

Tihti tekitab töövõtulepingulistes suhetes segadust küsimus, kui kaua saab tellija töö lepingutingimustele mittevastavusele tugineda. Sellest seekord räägimegi. Aegumine on õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaja) jooksul. Kui nõue ei ole aegumistähtaja jooksul esitatud, siis ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu