Sisukord

Tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Materjalivajaduse planeerimise ja varude efektiivse juhtimise tulemuseks tootmisettevõttes on tootmisressursside ja materjalivarude säästlik kasutamine ning optimaalne logistika. Materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine tootmisettevõttes peab garanteerima nõutavate materjalide tarnimise nõutavas koguses, -ajal, -viisil, ja -kvaliteedis. Liiga vara tarnitud materjalid on seotud liigsete laokuludega ja hilinenud tarne põhjustab tootmisseisakuid. Materjalide ja ostutoodete ostetavad kogused lähtuvad nii reaalsetest materjalivajadustest kui ka optimaalsete laoseisude arvestustest. Tootmiseks vajalikud materjalide tagamine on eriti suure tähtsusega seal, kus tootmisprogramm on laia ja kasutatavate materjalide nomenklatuur on suur. Ostujuhtimise efektiivne korraldamine tagab majanduslikkuse printsiibist lähtuva ning kuluoptimaalse materjalivarude juhtimise.

Materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimise olulised küsimused on:

 • Millised on tootmisettevõtte materjalivarude planeerimise ja ostujuhtimise korraldamise erinevad aspektid?
 • Kuidas planeerida materjalivajadust nii, et oleks tagatud tootmise häireteta töö ja materjalvarudega seotud kulud oleksid kontrolli all?
 • Millised on optimaalset tellimiskogused ja tellimissagedus?
 • Kuidas hinnata varude juhtimise majanduslikku efektiivsust?
 • Millised on laovarud haldamise ja tarnijate valikuga seotus olulised aspektid?

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimise ja varude juhtimise korraldamise põhitõdedest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, mis on seotud näidetega Eesti ettevõtete praktikast. Koolitus aitab paremini mõista ostujuhtimise rolli ning seoseid tootmisettevõtte tootmistegevuse ja  materjalivarude planeerimise vahel.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • saab tervikliku arusaamise tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimise, varude ja ostutegevuse juhtimise erinevatest eesmärkidest, ülesannetest ja aspektidest tootmisettevõttes
 • õpib tundma varude juhtimise ja materjalivajaduse eesmärgipärase planeerimise ning juhtimise praktilise mudeleid ja meetodeid
 • oskab neid mudeleid rakendada oma ettevõtte efektiivsuse ja konkurentsivõime tõstmiseks
 • ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega ostujuhi, kes tunneb ettevõtte ostutegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks

Sihtrühm

Koolitus on suunatud tootmisettevõtete logistikajuhtidele, ostujuhtidele, tootmisjuhtidele ja planeerijatele, kes on seotud ettevõtte ostujuhtimise korraldamise, materjalivarude planeerimise ja logistilise koostöö korraldamisega. Kindlasti on koolitus vajalik ka esmatasandjuhtidele, kes tegelevad otseselt ostujuhtimise ja materjalide planeerimisega, varude juhtimise ja sisseostu korraldamisega tootmisettevõttes. Kasuks tuleb koolitus tootmisettevõtete keskastmejuhtidele, kes on seotud ettevõtte tootmistegevusega ja soovivad saada ülevaadet tootmistegevuse eesmärgipärase ja protsessipõhise juhtimise põhimõtetest.


Teemad

Jaak Lavin käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

Materjalivajaduse planeerimine

 • Materjalivajaduse planeerimise ülesande
 • Materjalivajaduse planeerimise erinevad põhimõtted
  • Materjalivajaduse klassifitseerimine – ABC analüüs
  • Tootmisprogrammist lähtuv materjalide planeerimine
  • Tarbimisest lähtuv materjalivajadus
  • Hinnanguline materjalivajaduse määratlemine
  • Materjalivajaduse koguseline ja ajaline planeerimine
   • Sõltuv ja sõltumatu nõudlus
   • Materjalivajaduse määramise meetodid
   • Materjalivajaduse prognoosimise erinevad mudelid ja meetodid
    • Prognoosimise põhimõtted
    • Prognoosimise mudelid ja meetodid
    • Reeglipärase ja ebareeglipärase nõudluse prognoosimine
    • Prognoosimise täpsus, tagasiside ja intensiivsus.

Materjalivarude juhtimine

 • Varude vajalikkus ja liigid tootmisettevõttes
 • Varude hoidmise põhjused
 • Materjalivarude liigid
 • Tellitavate kogustega seotud otsused
  • Majanduslikult otstarbeka tellimuse suurus
   • Varude täiendamise erinevad põhimõtted ja poliitikad
   • Varude juhtimise tõhususe tõstmine

Ostutegevus korraldamine

 • Hankimise ja ostmise eesmärgid
  • Ostutegevuse erinevad tasandid
  • Ostuportfell - Kraljic’i ostuportfelli maatriks
  • Ostuturu uuringute eesmärgid
  • Ostuprotsessi etapid
  • Tarnijate võimekuse hindamine

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 13. detsembril 2022 kell 09.00–14.15.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituspäeva ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–12.45 paus
13.00–14.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta omab praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall ja Tehnoloogia Arenduskeskuses IMECC Ta on töötanud hulgimüügi ettevõttes EKE Ärikeskus AS ja väliskaubanduse assotsiatsioonis EKE International. Tema töö on alati olnud seotud toote- või tehnoloogia arendusega, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga ning ettevõtte tootmistegevuse erinevate aspektidega.

Hariduselt on Jaak masinaehituse insener, ta on lõpetanud Dresdeni Tehnikaülikooli ja omandanud ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja täiendanud oma teadmis. Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppes.

Koolitajana alustas ta tegutsemist lisaks oma põhitööle 2002. aastal Audentese Ülikoolis. Täna töötab Jaak külalislektorine ning tootmise ja tootmiskorralduse õppekava juhi kohusetäitjana Tallinna Tehnikkõrgkoolis. Lisaks sellel on ta aktiivselt tegev Tööstusakadeemia koolitusprojektides, TTÜ Avatud Ülikoolis ja jagab oma teadmisi külalislektorina ka üliõpilastele Tallinna Tehnikaülikoolis.

Senistele teadmistele ja kogemustele tuginedes on Jaak läbi viinud materjalivajaduse planeerimise ja varude juhtimise alaseid koolitusi paljudes erineva tegevusvaldkonna ettevõtetes. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Jaak on olnud kaasautoriks tootmisjuhtimise alase raamatu „Uuenduslik tootmine“ väljaandmisel ja kutsekoolide õppematerjali TOOTMISE KORRALDAMINE koostamisel. Ta on välja andnud tootmisjuhtimise ja planeerimise alase raamatu „Terviklik tootmine“.


Meetodid

Koolituse käigus lähtutakse tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimise ja varude juhtimise erinevatest aspektidest ja pakutakse välja erinevaid meetodeid ning mudeleid sellega seotud tegevuse tõhususe tõstmiseks. Koolitusel lahendatakse praktilisi ülesandeid, mis aitavad paremini mõista erinevate meetodite olemust. Selline lähenemine anna ülevaate tõhususe tõstmise erinevatest võimalustest ja aitab ettevõttel valida ettevõtte tegevusega kõige paremini sobiv ostujuhtimise strateegia. Koolituse käigus käsitletakse läbi teooria ja praktiliste ülesannete meetodeid ja mudeleid nendele küsimuste efektiivsemaks lahendamiseks.


Maksumus

Registreerides kuni 6. detsembrini 2022 kehtib soodushind 239 € + km (286,80 €), hiljem tavahind 259 € + km (310,80 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+372 520 6347
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.