Sisukord

Tõhus finantsjuhtimine ühinevas kohalikus omavalitsuses

Jaga

Eeltutvustus

Eesti Finantsteenuste Agentuur (EFTA) on kaasatud mitmesse kohalike omavalitsuste ühinemisettevalmistuse protsessi. Tuginedes kogemustele, pakkumaks nõuandeid ja lahendusi on EFTA eestvedamisel toimumas praktiline koolituspäev. Ettekannetes ja diskussioonpaneelis jagatakse kogemusi, praktilisi nõuandeid ja soovitusi ühinemisprotsessi sujuvaks korraldamiseks. Koolituspäevale on kaasatud mitmed ühinemiseprotsessis juba osalenud finantsjuhid ning Riigikontroll.

Riigikontroll on viinud läbi auditi haldusreformi läbiviimise riskide kohta ja selle tulemusena viidanud mitmetele olulistele kitsaskohtadele. "Haldusreformi edu nimel on vaja, et omavalitsused teeksid muudatustega seotult õigeid asju õigesti ja aegsasti. Selleks, et välja selgitada võimalikke komistuskive, analüüsis ja võttis Riigikontroll kokku varem toimunud (2013–2014) ühinemiste kogemused, vaatas läbi omavalitsuste ühinemislepingud ja jälgis ühinemiste ettevalmistamist üldisemalt. Auditi aruanne avaldati juuni 2017 ning selle kohaselt vajavad erilist tähelepanu finantsarvestuse- ja juhtimisega, sisekontrolli, andmete, vara ning muudatuste juhtimisega seotud küsimused". (Allikas: Riigikontrolli auditiaruanne)

Pildid / - EFTA logo Pildid / - Veera logo 


Eesmärk

 • Tuua välja haldusreformi läbiviimisega seotud riskid ja ohukohad.
 • jagada nõuandeid finantsjuhtimise tõhusaks korraldamiseks enne ja pärast ühinemist.
 • Pakkuda lahendusi ühinemisega seotud praktiliste tegevuste läbiviimiseks ning finantsjuhtimise korraldamiseks.
 • Tutvustada virtuaalse eelarverakenduse VeeRA võimalusi.
  NB! Soovitame osalejatel VeeRaga tutvumiseks ja isikliku kogemuse saamiseks keskkonnas toimetamisel kaasa võtta süle- või tahvelarvuti. 

Sihtrühm

Ühinevate omavalitsuste finantsjuhid, raamatupidajad, siseaudiitorid, vallavanemad ja linnapead, volikogu liikmed ja teised ühinemisprotsessi ettevalmistavad isikud. 


Teemad

 • Ühinemise riskid
  Juunis 2017 avaldas Riigikontroll oma tähelepanekud haldusreformi riskide kohta. Ülevaate auditist annab Piret Zahkna, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna audiitor
  Auditi aruandega on võimalik tutvuda siin. 
 • Vestluspaneel teemal "Tegevused enne ja pärast 01.01.2018"
  Paneeli modereerib Ellen Tohvri, vandeaudiitor ning EFTA partner ja finantssüsteemide ekspert.
  Paneelis osalevad ja jagavad oma kogemust ning seisukohti:
  Tiina Jaksi, Viljandi valla finantsjuht, kes on nelja valla ühinemise 2013. aastal läbi teinud ja kellel ootab ees 3 valla liitumine. Tiina jagab kogemust eelmisest ühinemisest.
  Helika Parts, EFTA KOV finantsjuht. EFTA on olnud partneriks kohalikele omavalitsustele finantsteenuse korraldamisel üle 5 aasta. Oma kogemuse põhjal protsesse juhtides ja analüüsides annab Helika nägemuse kohaliku omavalitsuse finantsstruktuuri töö korraldamise osas üleminekuperioodil ja peale seda.
  Piret Zahkna, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna audiitor. Omab valdade ühendamise kogemust 2013. aastast.
 • Virtuaalse eelarverakenduse VeeRa võimalused
  Virtuaalne eelarverakendus VeeRa, on: 
  Innovaatiline  - üheaegne kasutusvõimalus mistahes nutiseadmes. Eelarve planeerimisega ei pea tegelema enam kontoris.
  Lihtne - hoiab lihtsust ja selgust, nii finantsjuhi kui ka eelarve käsutajate töölaual.
  Ajasäästlik  - Aega jääb rohkem sisutegevusele. Lõikamine, kleepimine ning e-kirjade saatmine jääb eilsesse päeva. 
  Jätkusuutlik  - Hoiab kommunikatsiooni numbrite juures ja säilitab taustinformatsiooni finantsotsuste osas. 
   

Läbi VeeRa haldusreformi vaadates näeme, et see on suurepärane võimalus muuta võrreldavaks ühinevate valdade eelarved - korrastada liituvate valdade klassifikaatorid ning luua struktuur, kus kõigi valdade andmed on liidetavad. 

NB! Soovitame osalejatel VeeRaga tutvumiseks ja isikliku kogemuse saamiseks keskkonnas toimetamisel kaasa võtta süle- või tahvelarvuti. 

VeeRa-t tutvustab Raul Koni, endine KOV vandeaudiitor Grant Thornton Balticus. 


Aeg ja maht

21. september 2017, kell 10.00 - 13.00.


Toimumiskoht

Dorpat Konverentsikeskuses

Turu 2, TASKU, Tartu 51013
(Sissepääs Turu tänavalt, vaata kaarti)


Koolitajad

Pildid / - Ellen Pildid / - Piret Zahkna  Pildid / - Helika Parts   Pildid / - Raul Koni  
Ellen Tohvri  Piret Zahkna  Helika Parts  Raul Koni  

Meetodid

Aktiivne arutelu, toimub paneeldiskussioon.
Eelarverakendusega VeeRA tutvumiseks ja isikliku kogemuse saamiseks keskkonnas toimetamisel soovitame kaasa võtta süle- või tahvelarvuti. 


Maksumus

soodushind 49 € + km (58,80 €), tavahind 69 € + km (82,80 €).


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Koolituse korraldaja on Eesti Finantsteenuse Agentuur EFTA

Pildid / - EFTA logo Pildid / - Veera logo 

Osalejate registreerumist ja koolituse läbiviimise tehnilist tuge pakub Addenda OÜ.

Kontaktinfo

Pildid / - Kristina Paal

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu