Sisukord

24/7 koolitus - Teise isiku vahenditele tuginemine ja kvalifitseerimine (e-õpe)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 28. jaanuaril 2021.


Eesmärk

Hankenädal 2021 eesmärk on analüüsida ja arutleda põnevaid ja päevakajalisi hankeküsimusi!

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab riigihangete seaduse rakendamise probleemküsimusi ja oskab hangete läbiviimisel arvestada seaduselooja mõtet ja tahet
  • tunneb riigihangete reaalset praktikat hankija ja pakkuja poolt vaadatuna
  • oskab tõlgendada riigihangete praktikat ning väldib pikki ja kulukaid hankevaidlusi

Sihtrühm

Aktiivsed hankijad ja pakkujad:

  • riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad
  • avalik-õiguslike institutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad


Teise isiku vahenditele tuginemine ja kvalifitseerimine

Pildid / - Kadri Matteus, 2020

 

Pildid / - Mari Ann Simovart, 2020

Kadri Matteus, advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja Mari Ann Simovart, Dr Iur Tartu Ülikooli õppejõud

Riigihankes kvalifitseerumiseks ei pea ettevõtja reeglina ise kõigile kvalifitseerimisnõuetele vastama, vaid saab tugineda mõne teise ettevõtja näitajatele, nt varasemale kogemusele sarnase lepingu täitmisel. Selline võimalus aitab konkurentsi efektiivsemalt ära kasutada ning hõlbustab VKE-de osalemist riigihangetel. Samas kaasnevad teise ettevõtja näitajatele tuginemisega teatud ohud, nt hankija kontrolli puudumine lepingu tegelike täitjate üle (võlasuhete relatiivsus). Seetõttu ei ole  võimalus tugineda kvalifitseerimisel  teise ettevõtja näitajatele ei absoluutne ega piiramatu.  Selles, milliseid „vahendeid“ saab teine ettevõtja kvaliftseerimiseks kasutada ja milliseid mitte ning millistel tingimuste, on piire jooninud nii seadus kui kohtupraktika arutamegi hankenädalal nii EL kui Eesti õiguse ja praktika prismast.
 
Kadri Matteus on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ning valdkonna nõunik, riigihankeblogi.com asutaja ja üks Eesti tuntumaid hankeadvokaate. Kadri Matteuse põhitegevusvaldkonnad on riigihanked, haldusõigus ja kohtuvaidlused. Ta nõustab ja esindab kliente erinevates riigihanke küsimustes ja on viinud läbi mitmekümneid hankemenetlusi. Peale hangete tegeleb Kadri Matteus ka muude avalik-õiguslike vaidlustega, kuid just riigihanked on tema peamine spetsialiseerumise valdkond. 
Kadri Matteus on ka kõrgelt hinnatud esineja, koolitaja, lektor riigihankeõiguse vallas ja hoiab meelt teravana erinevate publikatsioonide avaldamise teel ajakirjas Juridica, riigihangete seaduse kommenteeritud väljaandes ja tavameedias.
 
Mari Ann Simovart, Dr Iur on Tartu Ülikooli õppejõud, Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) hankevaidluskomisjoni liige, Rootsi riigihankeõiguse ajakirja Upphandlingsrättslig Tidskrift ning juhtiva rahvusvahelise riigihankeõiguse ajakirja Public Procurement Law Review toimetuskolleegiumide liige. Tema juhitud riigihankeõiguse aine Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas on mitmel aastal saanud parima loengu - lectio cum laude - tunnustuse. Dr Simovart on avaldanud hulgaliselt riigihankeõiguse teemalisi artikleid ja peatükke nii Eesti kui välismaistes teadusajakirjades ja -raamatutes, osalenud riigihankedirektiivide kommentaaride kirjutamises ning koostanud Eesti riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande (Simovart, Parind 2019). Mari Ann Simovart, Dr Iur on olnud külalisõppejõuks mitmetes akadeemilistes riigihankeõiguse programmides Taanis, Rootsis, Soomes jm ning osaleb mitmes Euroopa riigihangkemaastikku puudutavas teadusprojektis. Dr Simovart on kõrgelt hinnatud esineja riigihangete alastel rahvusvahelistel konverentsidel.

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

 


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

59 € + km (70,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Eesti Töötukassa kaudu osalejatele on Addenda e-akadeemias teadmiste kontrolli läbimine kohustuslik. 
Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

  Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.