Sisukord

UUS! VEEBIKOOLITUS - Tee ehitustööde dokumenteerimine. 3,8 TP

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Koolitus toimub otseülekandena veebis!
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest Addenda e-akadeemias. Koolituse salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on e-akadeemas salvestise vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Eeltutvustus

Teedeehitus ja remonditööde tegemine on ehitustegevus. Sellest tulenevalt on vajalik kogu tegevus ka dokumenteerida.
Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ning praktikale. Koolitusel esitatakse juhiseid dokumentide koostamiseks ning antakse teadmised dokumenteerimise üldistest põhimõtetest ja dokumentide erisustest. Koolitus aitab laiendada teadmisi korrektseks ehitustööde täitedokumentatsiooni koostamiseks.

Boonusena esitatakse ja edastatakse osalejatele osade dokumentide näidisblanketid praktiliseks kasutamiseks.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolituskava on hinnatud ESTAL-i kutsekomisjoni poolt ja annab 3,8 täiendusõppe punkti.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on laiendada osalejate teadmisi korrektseks ehitustööde täitedokumentatsiooni koostamiseks, sealhulgas anda teadmised dokumenteerimise üldistest põhimõtetest ning dokumentide erisustest. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab mis on dokument ning millised nõuded dokumendile esitatakse
 • suudab orienteeruda seadusandluses
 • oskab dokumentides sõnastada oma ehitustegevust endale ja teistele arusaadavas keeles
 • mõistab kaetud tööde olemust ja oskab kaetud töid dokumenteerida ja üle anda
 • teab millele tähelepanu pöörata omanikujärelevalve tegemisel
 • teab millises koosseisus peab olema esitatud ehitustööde täitedokumentatsioon
 • teab millele tuleb tähelepanu pöörata hangete korraldamisel ja järelevalve menetluses.

Sihtrühm

 • avalikus kasutuses olevate teede ehitajad, remontijad ja korrashoiu tegijad
 • omanikujärelevalve tegijad ning hangete korraldajad
 • erateede omanikud ja ehitajad
 • teede ja tees asetsevate kommunikatsioonide projekteerijad.

Teemad

Sulev Puumeister käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • dokumenteerimise mõisted ja üldised põhimõtted
 • teedeehitustööde dokumenteerimist reguleerivad õigusaktid
 • kaetud tööd ja nende dokumenteerimine
 • ehitustööde päevik ja selles kajastuvad andmed
 • ehitustööde kvaliteeti tõendavad dokumendid
 • muud ehitusdokumendid
 • dokumenteerimisel esinevad vead

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 25. mail 2021 kell 9.0014.15.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–12.45 paus
12.45–14.15 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

Pildid / - Sulev Puumeister 2020

Sulev Puumeister, SKP Ehitus- ja Õigusbüroo OÜ juhataja

Sulev Puumeister on SKP Ehitus- ja Õigusbüroo OÜ juhataja. Ta omab juriidilist ja ehitusalast haridust. Ehituspraktikat on tal alates 1978. aastast, õiguspraktikat alates aastast 1985. Sulev Puumeister omab kutseid teedeinsener tase 6, ehitusjuht 6 ja täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Asfaldiliit ja Eesti Juristide Liit liige.  Sulevi igapäevaseks tegevuseks on ehituse omanikujärelevalve tegemine, ehitusjuhtimine tellija esindajana, kohalike omavalitsuste ehitustehniline ja hangete alane nõustamine ning kodanike ehitusõiguse alane nõustamine.


Meetodid

Loeng, küsimused-vastused, praktilised näited.


Maksumus

Registreerides kuni 11. maini 2021 kehtib soodushind 169 € + km (202,80 €), hiljem tavahind 199 € + km (238,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebiosaleja boonust – koolituse salvestise 30 päevast järelvaatamisõigust. Lisaks edastatakse osalejatele osade dokumentide näidisblanketid praktiliseks kasutamiseks.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.