Sisukord

Sisekoolitus - Efektiivne kontoritöö korraldus - LEAN Office

Jaga

Eeltutvustus

Lean juhtimine - eesti keeles timmitud juhtimine on maailmas tuntud juhtimisfilosoofia, mille märksõnadeks on väärtust loov ettevõte, kvaliteet, konkurentsivõime kasvatamine, jätkusuutlik ning pidevalt arenev ettevõte.
Lean on praegusel hetkel maailmas juhtivaim juhtimisfilosoofia.

Miks on Lean juhtimise filosoofia nii edukas?

 • Optimeerib ja rakendab maksimaalselt ettevõtte inimressursi ettevõtte arengus.
 • Tõhustab protsesse ning vähendab ressursse.
 • Vähendab vajadust tarbetute rahaliste investeeringuteks. Ressursid on olemas ettevõttes endas.
 • Vähendab tootmiseks ja/või teenindamiseks kuluvat aega.
 • Vähendab vigu ning defektiga tooteid ja tõstab ettevõtte usaldust ja kvaliteeti klientide jaoks.

Nüüdsest on võimalik tellida koolitus, mis keskendub LEAN Office põhimõte tutvustamisele.
Koolituse käigus tehakse mitmeid praktilisi harjutusi nagu näiteks kuidas rakendada LEAN tööriistu 5S; väärtusahela kaardistamine kontori keskkonnas; 8 efektiivsuse pidurdaja tuvastamine.
Lean Office keskendub töötajate panusele luua (lisa)väärtust klientidele ja vähendada kulutamist; hõlbustab ja kiirendab protsesse vähendades aja raiskamist.


Eesmärk

Õppida rakendama LEAN põhimõtteid kontoritöös, et ennetada ja lahendada probleeme tõhusamalt ning arendada spetsialiste nii, et neist kujuneks tugev konkurentsieelis.

Tulemus
Lean Office on mõeldud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte püüdlust täiuslikkuse poole, soovivad kasvatada kasumit ning tõsta konkurentsivõimet. Lean juhtimise filosoofial põhinev pidev parendamise süsteem aitab ettevõttel saavutada oodatud tulemusi ressurssidega, mis on ettevõttes olemas, kuid mida pole kas avastatud või kasutatakse ebaefektiivselt. Kursuse lõpetanutel on olemas kõik eeldused, et juurutada edukalt ettevõttes jätkuva parendamise süsteemi ning rakendada Lean juhtimise mõttelaadi.


Teemad

 • Mis on Lean Office ning milleks seda rakendatakse?
 • Lean Office juhtimissüsteemi põhitõdede tutvustus;
 • Võrdlus – traditsiooniline kontor versus Lean Office;
 • Lean Office tööriistad: Kuidas kasutada 5S;
 • Kuidas tuvastada efektiivsusepidurdajad töökeskkonnas? (Wastes)   
  Ületootmine
  Vead, defektid
  Ettetellimused
  Üleliigsed tegevused
  Transport/logistika
  Jpm
 • Kuidas luua süsteem efektiivsuspidurdajate kõrvaldamiseks?
 • Väärtusahela kaardistamine;
 • Visuaalne juhtimine kontori keskkonnas;
 • Kuidas tõsta töömoraali kasutades LEAN Office süsteemi?
 • Kuidas mõõta Lean Office tulemusi? Mõõdikud.
 • Esimesed praktilised sammud Lean Office rakendamisel.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Koolitajad

Pildid / - Jari_Kukkonen

Jari Kukkonen - Vitalonga OÜ juhtimiskonsultant ja koolitaja
Jari Kukkonen on juhtinud pikaajaliselt rahvusvahelist konsultatsioonifirmat, tal on 22 aastat rahvusvahelist kogemust juhtimiskonsultatsioonide vallas: Lean, kuluefektiivsus, kvaliteet, strateegiad, eestvedamine.  MBA - Süsteemi insener. Jari on tegelenud nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ettevõtete motivatsioonisüsteemide süsteemide ja strateegia loomise ja juurutamisega, lisaks tulemusjuhtimise mõõtesüsteemide tulemusliku rakendamisega. Jari Kukkonen on kvaliteedijuhtimise spetsialist ning osalenud ka rahvusvaheliste kvaliteedijuhtimise hindamise žüriis, esinenud avalikel konverentsidel nii Eestis kui ka välismaal, viinud läbi nii avatud- kui ka ettevõtete ja organisatsioonide siseseid koolitusi. Jari on litsentseeritud ISO siseaudiitorite koolitaja ning siseauditi läbiviija, Eesti ainus 20 võtme (20 Keys) litsentsi omav kvaliteedijuhtimise konsultant. Jari on aidanud juurutada arvukalt kvaliteedijuhtimissüsteeme nii kohalikes eraettevõtetes omavalitsustes kui ka sihtasutustes. Jari on olnud mitmel korral nii Eesti kui ka Euroopa ettevõtete kvaliteediauhinna hindajate komisjonis. Jari on alates 2010 oktoober Lean juhtimise akadeemia juhtivkoolitaja.


Meetodid

Koolitusel kasutatakse grupitöid, analüüse, case-study-t.

Õppekava on ülesehitatud põhimõttel Planeeri, katseta, analüüsi ja tegutse, ingl k Plan-Do-Study-Act!

Koolituse käigus saavad osalejad soovitusi, kuidas edukalt rakendada Lean tehnikaid soovitud tulemuste saavutamiseks.


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupisuurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404
diana.nommik@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.