Sisukord

VEEBIKOOLITUS - Siseauditi algõpe (2 päeva)

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Oleme välja töötanud eraldi programmi siseaudiitoritele, kes vajavad koolitust nii IIA standardite kui ka auditi läbiviimise üldiste oskuste osas.

Koolitusel räägitakse siseauditi regulatsioonidest ja põhitõdedest, rahvusvaheliste siseauditi standardite nõuetest ning asutuse riskide hindamisest. Samuti sellest, kuidas auditi planeerimisel auditi riske hinnata, auditiprotseduuride valikust ja läbiviimisest, tööpaberite ja aruande koostamisest jms. Kõik koolituse osad on vajalikud ka siseaudiitori kutseeksamiks ettevalmistamisel. Koolitus on praktiline. Näidete varal tutvustatakse auditi läbiviimise protseduure ja metoodikaid ning tehakse ülesandeid.

Paljudel erasektori ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel on kvaliteedijuhtimissüsteem, mille sertifitseerimise eelduseks on regulaarsete siseauditite läbiviimine. Audiitortegevuse seadus sätestab, kes ja millal võib tegeleda siseauditi kutsetegevusega. Tegemist on keerulise elukutsega, mis eeldab lisaks haridus ja töökogemuse nõuetele ka häid tehnilisi ja ka psühholoogilisi teadmisi. Organisatsioonides kvaliteedijuhtimissüsteemi auditeid läbi viivaid töötajaid nimetatakse samuti sageli siseaudiitoriteks, kuigi oma sisult ei ole tegemist audiitortegevuse seadusele vastava kutsetegevusega. Kuid sellegipoolest on ka kvaliteedijuhtimise sisehindamiste läbiviijatel oluline omandada osa samadest oskustest ja teadmistest, mida kasutavad professionaalsed siseaudiitorid, et oma organisatsioonis vajalike sisehindamisi läbi viia.


Eesmärk

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab ja tunneb siseauditi standardeid ja kutsetööd reguleerivaid õigusakte
 • mõistab siseauditi läbiviimise protsessi ja nõudeid
 • tunneb erievaid siseauditite liike ja teab nende metoodilist erinevust
 • teab, kuidas koostada siseauditi tööplaani ja millised on nõuded siseauditi funktsiooni juhtimisele
 • on saanud algteadmised organisatsiooni riskide hindamisest ning auditi fookuse seadmiseks riskide hindamisest
 • teab nõudeid auditi tõendusmaterjali klassifitseerimiseks, kasutamiseks ja säilitamiseks

Sihtrühm

Siseauditi funktsiooni täitjad.


Teemad

Siiri Antsmäe käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • siseauditit puudutavad põhimõisted ja nende seosed
 • siseauditi tegevust reguleerivad õigusaktid ja muud juhendmaterjalid
 • rahvusvaheliste Siseauditi Standardite ja Eetikakoodeksi tutvustus
 • asutuse riskide hindamine ja siseaudiitori roll. Erinevad riskide hindamise meetodid ja eriseadustest tulenevad nõuded
 • siseauditi tööplaani koostamine. Auditite põhiliigid
 • valimi moodustamine ja kasutatavad meetodid
 • andmekogumise meetodid, tõendusmaterjalide kasutamine ja liigitamine
 • auditi planeerimine ja läbiviimine: Standardi nõuded planeerimisele ja auditi riskide hindamine koos ülesande lahendamisega
 • auditi planeerimine: programmi koostamine, teatise koostamine, avakoosoleku läbiviimine
 • auditi läbiviimine: tööpaberite koostamine, tähelepanekute kirjutamine
 • auditi aruande koostamine, aruande koostamise ja kommunikatsiooni vead
 • auditi toimik ja seire
 • siseauditi funktsiooni juhtimine ja siseauditi sise-eeskiri
 • siseauditi kvaliteedi hindamine. Siseauditi funktsiooni riskid

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 11. märtsil 2021 kell 09.30–16.30 ja 12. märtsil 2021 kell 09.30–16.00. 
(15,5 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava 11. märtsil 2021:
09.30–11.00 koolitus
11.00–11.15 paus
11.15–12.45 koolitus
12.45–13.15 paus
13.15–14.45 koolitus
14.45–15.00 paus
15.00–16.30 koolitus

Koolituse ajakava 12. märtsil 2021:
09.30–11.00 koolitus
11.00–11.15 paus
11.15–12.45 koolitus
12.45–13.15 paus
13.15–14.45 koolitus
14.45–15.00 paus
15.00–16.00 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

 

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

SIIRI ANTSMÄE, ATESTEERITUD SISEAUDIITOR

Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. ning Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ja tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Eesti Koolitus- ja konverentsikeskuse, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri aktiivselt muusikateraapiaga.


Meetodid

Interaktiivne õppepäev rohkete näidete ja diskussioonidega.


Maksumus

Registreerides kuni 25. veebruarini 2021 kehtib soodushind 399 € + km (478,80 €), hiljem tavahind 429 € + km (514,80 €). 
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud

Vabariigi Valitsuse 12.11.2020. a korraldusega kehtestati Eestis uued piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Üldistatuna tuleb uute piirangutena järgida ja täita alljärgnevat. Kaupluse müügisaalides ja kaubandusettevõtetes tuleb järgida 2+2 reeglit – liikudes maksimaalselt kahekesi ja hoides teistest vähemalt 2-meetrilist vahemaad. Erandiks on perekonnad ning ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.