Sisukord

Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks

Jaga

MTÜ KRAP koostöös koolitusfirma Addenda OÜga viis 07.02.12, 09.02.12 ja 14.02.12 läbi kolm koolituspäeva, mille raames korraldati viis keskkonnaalast simulatsioonimängu, pakkudes 90le gümnaasiumi noorele toreda ja arendava õppepäeva. Õppepäeva finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Osalussimulatsiooni eesmärk oli tõsta noorte keskkonnateadlikkust, teadvustada ühiskonna osa selles ja õpetada noortele võimalusi kaasa rääkida keskkonnaprobleemide ärahoidmisel ja keskkonnasäästlikkuse suurendamisel. KIKi keskkonnateadlikkuse programmist saab täpsemalt lugeda KIKi kodulehel.

Simulatsioonimäng töötati algselt välja Eesti Noorsootöö Liidu poolt ning KIK projekti raames kohaldasime selle keskkonnateemaliseks. Legendi järgi viis simulatsioon osalejad kujuteldavasse väikesesse Eesti valda, kuhu tootmisettevõte Rukka soovis rajada tehase. Tehase rajamine lahendaks valla sotsiaalprobleemid, kuid tooks samal ajal kaasa õhu, vee ja pinnase saastumise, mõjuks negatiivselt inimeste tervisele, loodusele ja ehitistele. Simulatsiooni käigus tuli osalejatel nii nimetatud kui ka teisedki probleemid leida ning olukord lahendada.

Osalejad jagati viide rühma, millest igaüks esindas ühte huvigruppi. Alustuseks luges mängujuht ette legendi olukorrast vallas. Seejärel asus iga grupp analüüsima oma kohta tervikus ning kaitsma vastavalt sellele huvisid. Huvide esindamine toimus nn telesaates Foorum, kus iga rühm pani välja oma esindaja ja ülejäänud olid stuudiopublikuks. Telesaates lahati olukord erinevate huvigruppide vaatenurgast ning pakuti välja võimalikke lahendusi. Foorumile järgnes läbirääkimiste voor, mille käigus oli kõigil rühmadel võimalus omavahel kohtuda, veenda teisi oma ideedesse panustama ja pakkuma soovi korral oma abi teiste ideede teostamiseks. Simulatsiooni võttis kokku esitluste ring, kus iga rühm tõi välja oma peamise lahenduse ning nendest pandi kokku pilt - mis hakkab vallas lähiajal probleemi lahendamiseks toimuma.

Simulatsioonimängus õpivad noored läbi mängulise tegevuse keskkonnaalaste probleemide tuvastamist, lahendamist ning nende mõju ja koostoimet ühiskonnas kui tervikus. Mängu tulemusena oskavad noored oma ümber näha tegevusi, millega kaasneb oht ühiskonnale. Simulatsioonis õpitud osalemist ühiskonna arengus saavad õpilased kasutada ka reaalses elus. Kord läbi mängitud situatsioone on elus kergem rakendada.

Ülevaate koolituspäevadel toimuvast annavad videomeenutused: 

07.02.12 video vaatamiseks vajuta noolega nupule.

09.02.12 video vaatamiseks vajuta noolega nupule.

14.02.12 video vaatamiseks vajuta noolega nupule.

Projekti Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks" pr.nr 874 finantseeris Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu