Sisukord

SimTeam simulatsioon - strateegiline juhtimine

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Strateegilise juhtimise komponentidekson juhtimise põhifunktsioonid: planeerimine, organiseerimine, motiveerimine, eestvedamine, mehitamine ning kontrollimine. Samas ei tegeleta nende raames üksikküsimustega, vaid pannakse paika üldised suunad ja poliitikad selle kohta, mida ja kuidas tuleks teha. Strateegilise juhtimise protsess on kuueastmeline protsess strateegilisest planeerimisest, teostamisest ja hindamisest.

Strateegiline juhtimine eeldab juhilt teatud oskusi, nt terviku nägemise oskus, planeerimise ja organiseerimise oskus, eestvedamis-, sh motiveerimisoskus, paindlik võimu kasutamise oskus, delegeerimisoskus jm, mis arenevad läbi praktilise kogemuse. Kogenud tippjuhid on üldjuhul “kasvanud” strateegiliseks juhiks läbi erinevate juhtimistasandite ja õppinud enda ning teiste vigadest. SimTeam simulatsioonimäng pakub mängijatele unikaalset võimalust avastada mängija endasse peidetud ressursse ning saada tagasiside oma käitumisele organisatsiooni strateegia ülesehitamisel ning strateegilisi juhtimisotsuseid vastuvõttes. Mängus valitud strateegia iseloomustab tavaliselt ka juhtide tööalast käitumist, mistõttu on tulemusi lihtne üle kanda ettevõtte igapäevasesse toimimisse. Selge arusaam struktuurist ning strateegia seostamine igaühe tööga võimaldab ka paremini näha ettevõtet kui tervikut, arvestada oma tegevusvaldkonna mõju teistele valdkondadele, tulemuslikumalt planeerida iseenda ja oma struktuuriüksuse tegevust ning määratleda ja jälgida tulemuslikkuse näitajaid.

Mängu abil on võimalik analüüsida strateegilise otsuse mõju ja kasumlikkust nii lühiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis; hinnata, milline konkreetne samm tõi kasu või kahju; kas meediakampaaniad tõid juurde kliente, kas sissevõetud tööd vastasid personali teadmistele ja oskustele või olid nad üle/ala kvalifitseeritud ja –makstud, või oli inimesi liiga vähe või palju jne. Lisaks tulemuste analüüsile saavad osalejad selge ülevaate ettevõtte strateegia ja struktuuriüksuste ning tööülesannete jaotuse mõjust. Strateegia ei toimi, kui struktuur ei toimi.


Eesmärk

Simulatsiooni käigus saavad osalejad ülevaate, kuidas organisatsiooni struktuur mõjutab organisatsiooni tulemuslikkust, kuidas organisatsiooni struktuuriüksuste töö on omavahel seotud ning kuidas erinevad strateegiad toovad kaasa erineva tulemi.


Sihtrühm

Ettevõtte meeskond, sh valdkonnajuhid, kes on kaasatud organisatsooni strateegiaplaani kavandamisse ning elluviimisse.


Teemad

SimTeam simulatsioonimämgul põhineva koolituse käigus keskendume teemadele:

 • Sisemine analüüs (skeemil 1 punkt 3)
 • Strateegiate sõnastamine (skeemil 1 punkt 4)
 • Strateegiate rakendamine (skeemil 1 punkt 5)
 • Tulemuste hindamine (skeemil 1 punkt 6)

SimTeam on online simulatsioon, mille mängimiseks on vaja arvutit ning interneti ühendust. Oma arvutisse ühtegi tarkvara laadima ei pea.

Uus koolitusmetoodika, SimTeam simulatsioonimäng, on mänguline, kasutajasõbralik ja unikaalne viis, kuidas oma meeskonnal taas silm särama lüüa. See on põhjalik, kuid mitte keeruline viis saada teadmisi ettevõtlusest, testida oma käitumist juhtimisotsuste tegemisel ning saada tagasiside nende otsuste majanduslikule efektiivsusele ja ka mõjust organisatsiooni personalile. Lisaks on fookuses mitmed mittemateriaalsed väärused nagu ettevõtte imago, know how jne. Tähelepanuta ei jää aeg kui ressurss.

Nagu iga mäng tekitab ka SimTeam hasarti. Sõltuvus pole aga paha, sest mängu mängib terve meeskond, kes mõistavad, kui oluline on valdkonna või struktuuriüksuste juhtide omavaheline koostöö ning millist rolli mängib nende intellektuaalne kapital!


Aeg ja maht

Simulatsiooni aeg: kokkuleppel Tellijaga.

Simulatsiooni maht: 4 tundi, millele Tellija soovi korral lisandub koolitus või konsultatsioon strateegilise juhtimise ja strateegiaplaani koostamise teemal.
Läbimängitav periood on 6-18 kvartalit. Mäng algab iga firma teisest tegevusaastast.


Toimumiskoht

Tellija ruumides.


Meetodid

Mängu taustinfo ja stsenaarium

Alfa, Beeta, Gamma ja Delta on kõik noored firmad. Nad on omavahel konkurendid samal turul ning samas tegevusvaldkonnas. Kõik firmad on asutatud pool aasta tagasi ning neil on kõigil seljataga 2 esimest töökvartalit. Igal firmal on 4 töötajat ning kaks pooleliolevat projekti. Endine juhtkond panustas odavasse tööjõudu, kellel puudus nii kogemus kui kompetents antud valdkonnas töötamiseks. Senine juhtkond soovis võimalikult kuluefektiivselt toimida ja tööjõu kulusid säästes kõrget kasumit saada. Kuigi projektid on alles töös, on näha, et valitud strateegia ei toimi ning projektid ei valmi tähtaegselt. Firmad Beeta, Gamma ja Delta on juba pidanud pikendama projekti kehtivust. Alfal õnnestus olukorrast esialgu projektipikenduseta välja tulla.

Ettevõtte omanikud on otsustanud palgata uue tegevjuhtkonna (mängijad), kelle ülesanne on:

 • üle vaadata firmade strateegia
 • stabiliseerida firmade tegevus ning saada perioodi lõpuks kasumisse

Mängu kirjeldus

Koolituspäeva alguses jagunevad osalejad neljaliikmelistesse meeskondadesse moodustades nii turul konkureerivad ettevõtted. Meeskonnas on 4-5 liiget, kellest iga esindab erinevat valdkonna juhti: tegevjuht, finantsjuht, personalijuht, müügijuht ning vajadusel strateegiline juht. Kui meeskond seda soovib, siis neid rolle võib koolituspäeva jooksul vahetada. Loodud meeskonnad hakkavad koolituspäeva jooksul omavahel konkureerima, kusjuures koolitaja võib koolituspäeva jooksul seda nende tegevusele mitmeid erinevaid eesmärke.

Loodud meeskonnad/ firmad hakkavad üheaegselt võitlema nii projektide, klientide kui ka tööjõu pärast (erinevate projektikirjelduste kaarte ning töötajate kaarte on loodud 200). Mängu käigus meeskonnad omavahel suhelda ei saa. Mängu seadistustes on fikseeritud, et iga tehtud samm võrdub ajaliselt 3 kuud. Sõltuvalt koolitaja poolt loodud eesmärgist mängitakse korraga läbi minimaalselt 6 sammu ning maksimaalselt 18 sammu. Otsused mängus on elulised – vaja on arvestada allahindlusi, maksta boonuseid, võtta palgalaenu, korraldada meediakampaaniaid jne. Süsteem annab iga sammu järgselt tagasiside, juhib tähelepanu kaasnevatele ohtudele, arvutab ettevõtte rahalist seisu.

Mängu käigus on osalejate ülesanne formuleerida uus töötav strateegia

Katsetada uue strateegia toimimist ning vajadusel teha selles täiendusi/ muudatusi (esimese tegevusaasta lõppedes)

Tulemused

 • Analüüsime tulemusi käibe ja kasumi järgi;
 • hindame, milline konkreetne samm tõi kasu või kahju
 • vaatleme strateegilise otsuse mõju ja kasumlikkust nii lühiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis;
 • vaatleme, kas turunduskampaaniad olid õigeaegsed ning tõid juurde kliente;
 • analüüsime, kas sissevõetud tööd vastasid personali teadmistele ja oskustele või olid nad üle/ala kvalifitseeritud ja –makstud, või oli inimesi liiga vähe või palju jne.

Lisaks tulemuste analüüsile saavad osalejad selge ülevaate, kuivõrd operatiivselt suudab firma turul oma tegevust ümber kaardistada ning milline on ettevõtte strateegia ja struktuuriüksuste ning tööülesannete jaotuse mõju. Strateegia ei toimi, kui struktuur ei toimi.
Boonusena saame Tellija soovi korral hinnata nii individuaalset kui ka meeskonna käitumist valikute tegemise ja otsustamise faasis.


Maksumus

Koolituse maksumus sõltub konkreetse tellija soovidest!

Koolituse eel soovib koolitaja suhelda Tellija organisatsiooni esindajaga, et määratleda valdkonnad, mida simulatsioonimängu järgselt kommenteeritakse.

Eelpooltoodud näidiskoolituse maksumus 950€+km sisaldab koolituse eeltööd,simulatsiooni juhendamist 3-4h, simulatsiooniplatvormi kasutamist 3-4h ning selleks vajalikke materjale, simulatsioonimängule järgnevat analüüsi.

Hinna sees on ka osalejatele väljastatavad elektroonilised tunnistused.

Hind ei sisalda koolitusvaldkonna teoreetilist tutvustamist (a la mis on strateegia, strateegiline juhtimine jne) ning muid seotud harjutusi. Tellija soovi korral oleme valmis koostama täiendava koolitus- või konsultatsioonikava.

Hind ei sisalda sülearvutite renti. Igale meeskonnale on vaja vähemalt ühte arvutit.

Hind ei sisalda osalejate toitlustust ning koolitusruumi renti.


Registreerimine ja lisainfo

Küsimuste ja ettepanekute ning Teie soovi korral muudatusteks koolitusprogrammis oleme meeleldi valmis neid arutama.
Meeldivat ja tulemuslikku koostööd soovides,

Pildid / - Kristina_Paal 113x150

Kristina Paal
arendusjuht
+372 55662741
kristina.paal@addenda.e


Registreeri koolitusele
Jaga

Veebiseminarid Euroopa Liidu veemajanduse regulatsiooni teemal

   Addenda OÜ viib Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendite toel ellu projekti "Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduse väljatöötamine Valgevene ettevõtetele".Projekti raames toimus 15 veebiseminari, mille raames käsitleti EL veemajanduspoliitikat, seadusandlust, standardeid. Samuti oli vaatluse all Eesti reovee käitluse ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu