Sisukord

SimTeam simulatsioon - personalistrateegia

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Uus koolitusmetoodika, SimTeam simulatsioonimäng, on mänguline, kasutajasõbralik ja unikaalne viis, kuidas oma meeskonnal taas silm särama lüüa. See on põhjalik, kuid mitte keeruline viis saada teadmisi ettevõtlusest, testida oma käitumist juhtimisotsuste tegemisel ning saada tagasiside nende otsuste majanduslikule efektiivsusele ja ka mõjust organisatsiooni personalile. Lisaks on fookuses mitmed mittemateriaalsed väärused nagu ettevõtte imago, know how jne.

SimTeam simulatsioon – personalistrateegia mängus oneesmärk ettevõtte strateegia kujundamine, rõhuasetusega ettevõtte inimressursi kujundamine, motiveerimine ja arendamine selliselt, et ta maksimaalselt toetaks ärikontseptsiooni realiseerimist.

Strateegilistes eesmärkides peab fikseerima:

 • Personali hulga
 • Kvalifikatsiooni
 • Vajalikud oskused

SimTeam simulatsioonimäng pakub mängijatele unikaalset võimalust avastada mängija endasse peidetud ressursse ning saada tagasiside oma käitumisele organisatsiooni personalistrateegia ülesehitamisel ning kujundamisel. Mängus valitud strateegia iseloomustab tavaliselt ka mängija tööalast käitumist, mistõttu on tulemusi lihtne üle kanda ettevõtte igapäevasesse toimimisse. Selge arusaam struktuurist ning strateegia seostamine igaühe tööga võimaldab ka paremini näha ettevõtet kui tervikut, arvestada oma tegevusvaldkonna mõju teistele valdkondadele, tulemuslikumalt planeerida iseenda ja oma struktuuriüksuse tegevust ning määratleda ja jälgida tulemuslikkuse näitajaid.

Mängu abil on võimalik analüüsida strateegilise otsuse mõju ja kasumlikkust nii lühiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis; hinnata, milline konkreetne samm tõi kasu või kahju; kas sissevõetud tööd vastasid personali teadmistele ja oskustele või olid nad üle/ala kvalifitseeritud ja –makstud, või oli inimesi liiga vähe või palju jne. Lisaks tulemuste analüüsile saavad osalejad selge ülevaate ettevõtte strateegia ja struktuuriüksuste ning tööülesannete jaotuse mõjust. Strateegia ei toimi, kui struktuur ei toimi.

SimTeam on online simulatsioon, mille mängimiseks on vaja arvutit ning interneti ühendust. Oma arvutisse ühtegi tarkvara laadima ei pea.

Nagu iga mäng tekitab ka SimTeam hasarti. Sõltuvus pole aga paha, sest mängu mängib terve meeskond, kes mõistavad, kui oluline on valdkonna või struktuuriüksuste juhtide omavaheline koostöö ning millist rolli mängib nende intellektuaalne kapital!


Eesmärk

Osalejate ülesanne on ettevõtte strateegia kujundamine, läbi õige:

 • Personali hulga
 • Kvalifikatsiooni
 • Vajalike oskuste

Maksimaalselt toetada ärikontseptsiooni realiseerimist ning ettevõtte majandusnäitajate kasvu.
Mängijate eesmärk on saavutada ettevõtte stabiilsus ning positiivne tulem.


Sihtrühm

Ettevõtte valdkonnajuhid, kes on kaasatud organisatsooni strateegiaplaani kavandamisse ning elluviimisse.


Teemad

Mängu taustinfo ja stsenaarium

Mängu eel moodustatakse osalejatest 4 firmat/meeskonda.

Firmad: Alfa, Beeta, Gamma ja Delta. Rollid meeskondades: teami juht, personali juht, müügijuht, finantsjuht ning vajadusel strateegiline juht.

Alfa, Beeta, Gamma ja Delta on kõik noored firmad. Nad on omavahel konkurendid samal turul ning samas tegevusvaldkonnas. Kõik firmad on asutatud pool aasta tagasi ning neil on kõigil seljataga 2 esimest töökvartalit. Igal firmal on 5 töötajat ning kaks pooleliolevat projekti. Endine juhtkond oli väljatöötanud töötajate tulemustasu süsteemi, mis oli juhuslik. St, et mitmed töötajad ei saanudki boonust, samal ajal, kui teiste tasu oli märkimisväärne.

Ettevõtte majandusnäitajad kahe esimese tegevuskvartali järgselt pole aga märkimisväärsed ning võib eeldada, et aasta tulemustasu maksmine niisuguses seisus põhjustab ettevõttele täiendavaid probleeme. Veelgi enam, hetkel puudub raha, mida maksta, sest ettevõttel on sularaha kriis ning pangast on küsitud laenu 250 000 St$.

Ettevõtte omanikud on otsustanud palgata uue tegevjuhtkonna (mängijad), kelle ülesanne on:

 • üle vaadata firma strateegia, sh personalipoliitika
 • välja tulla likviidsusprobleemidest
 • suurendada käivet ja kasumist ning projektide kasumlikkust
 • stabiliseerida firmade tegevus ning saada perioodi lõpuks kasumisse

Mängu kirjeldus

Koolituspäeva alguses jagunevad osalejad neljaliikmelistesse meeskondadesse moodustades nii turul konkureerivad ettevõtted. Meeskonnas on 4-5 liiget, kellest iga esindab erinevat valdkonna juhti: tegevjuht, finantsjuht, personalijuht, müügijuht ning vajadusel strateegiline juht. Kui meeskond seda soovib, siis neid rolle võib koolituspäeva jooksul vahetada. Loodud meeskonnad hakkavad koolituspäeva jooksul omavahel konkureerima, kusjuures koolitaja võib koolituspäeva jooksul seda nende tegevusele mitmeid erinevaid eesmärke.

Loodud meeskonnad/ firmad hakkavad üheaegselt võitlema nii projektide, klientide kui ka tööjõu pärast (erinevate projektikirjelduste kaarte ning töötajate kaarte on loodud 200). Mängu käigus meeskonnad omavahel suhelda ei saa. Mängu seadistustes on fikseeritud, et iga tehtud samm võrdub ajaliselt 3 kuud. Sõltuvalt koolitaja poolt loodud eesmärgist mängitakse korraga läbi minimaalselt 6 sammu ning maksimaalselt 18 sammu. Otsused mängus on elulised – vaja on arvestada allahindlusi, maksta boonuseid, võtta palgalaenu, korraldada meediakampaaniaid jne. Süsteem annab iga sammu järgselt tagasiside, juhib tähelepanu kaasnevatele ohtudele, arvutab ettevõtte rahalist seisu.

Mängu käigus on osalejate ülesanne formuleerida uus töötav strateegia

Katsetada uue strateegia toimimist ning vajadusel teha selles täiendusi/ muudatusi (esimese tegevusaasta lõppedes)

Tulemused

 • Analüüsime tulemusi käibe ja kasumi järgi;
 • hindame, milline konkreetne samm tõi kasu või kahju
 • vaatleme strateegilise otsuse mõju ja kasumlikkust nii lühiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis;
 • vaatleme, kas turunduskampaaniad olid õigeaegsed ning tõid juurde kliente;
 • analüüsime, kas sissevõetud tööd vastasid personali teadmistele ja oskustele või olid nad üle/ala kvalifitseeritud ja –makstud, või oli inimesi liiga vähe või palju jne.

Lisaks tulemuste analüüsile saavad osalejad selge ülevaate, kuivõrd operatiivselt suudab firma turul oma tegevust ümber kaardistada ning milline on ettevõtte strateegia ja struktuuriüksuste ning tööülesannete jaotuse mõju. Strateegia ei toimi, kui struktuur ei toimi.

Boonusena saame Tellija soovi korral hinnata nii individuaalset kui ka meeskonna käitumist valikute tegemise ja otsustamise faasis.


Aeg ja maht

Simulatsiooni aeg: kokkuleppel Tellijaga.

Simulatsiooni maht: 4 tundi, millele Tellija soovi korral lisandub koolitus või konsultatsioon strateegilise juhtimise ja strateegiaplaani koostamise teemal.
Läbimängitav periood on 6-18 kvartalit. Mäng algab iga firma teisest tegevusaastast.


Toimumiskoht

Tellija ruumides.


Maksumus

Koolituse maksumus sõltub konkreetse tellija soovidest!

Koolituse eel soovib koolitaja suhelda Tellija organisatsiooni esindajaga, et määratleda valdkonnad, mida simulatsioonimängu järgselt kommenteeritakse.

Eelpooltoodud näidiskoolituse maksumus 950€+km: sisaldab koolituse eeltööd, simulatsiooni juhendamist, simulatsiooniplatvormi kasutamist 3-4h ning selleks vajalikke materjale, simulatsioonimängule järgnevat analüüsi.

Hinna sees on ka osalejatele väljastatavad elektroonilised tunnistused.

Hind ei sisalda koolitusvaldkonna teoreetilist tutvustamist (a la mis on strateegia) ning muid seotud harjutusi. Tellija soovi korral oleme valmis koostama täiendava koolitus- või konsultatsioonikava.

Hind ei sisalda sülearvutite renti. Igale meeskonnale on vaja vähemalt ühte arvutit.

Hind ei sisalda osalejate toitlustust ning koolitusruumi renti.

 


Registreerimine ja lisainfo

Küsimuste ja ettepanekute ning Teie soovi korral muudatusteks koolitusprogrammis oleme meeleldi valmis neid arutama.
Meeldivat ja tulemuslikku koostööd soovides,

Pildid / - Kristina_Paal 113x150

Kristina Paal
arendusjuht
+372 55662741
kristina.paal@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Veebiseminarid Euroopa Liidu veemajanduse regulatsiooni teemal

   Addenda OÜ viib Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendite toel ellu projekti "Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduse väljatöötamine Valgevene ettevõtetele".Projekti raames toimus 15 veebiseminari, mille raames käsitleti EL veemajanduspoliitikat, seadusandlust, standardeid. Samuti oli vaatluse all Eesti reovee käitluse ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu