Sisukord

24/7 Veebiseminar - Riigihankeleping ja uus andmekaitsemäärus. Koolitaja Tea Kookmaa

Jaga

 

Pildid / - 24_724/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib!
Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning kinnituskirja, kust leiate ligipääsu veebiseminari keskkonda. Materjalid saate alla laadida ning seminari salvestust kuulata/vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.


Eesmärk

Isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPR-i kohalduma hakkamine alates 25. maist mõjutab ka riigihangete maailma. Juhul, kui hankelepingu esemeks on teenused, mille osutamise raames töödeldakse isikuandmeid, on vajalik hankelepingu täiendamine GDPR-s nõutud vastutava ja volitatud töötleja omavaheliste kohustustega või vastavasisulise andmetöötluse lepingu sõlmimine hankelepingu lisana. Oma ettekandes räägib Sorainen advokaadibüroo advokaat Tea Kookmaa nendest kohustustest täpsemalt ja annab soovitusi selleks, kuidas käituda nii pakkuja kui ka hankija poolel.


Sihtrühm

Hankijad ja pakkujad, nende esindajad ning vastutavad ja volitatud andmekaitsetöötlejad.


Teemad

Veebiseminaril räägib advokaat Tea Kookmaa järgmistel teemadel:

  • isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja hankelepingu kontekstis
  • volitatud töötleja kohustused GDPR-i järgi (art 28 lg 3)
  • andmetöötluse leping (data processing agreement)
  • hankelepingu täiendamine GDPR-s ettenähtud kohustustega juhul, kui hankija on riigihanke alusdokumentides ette näinud hankelepingu täiendamise GDPR-i järgi
  • mida teha, kui hankija ei ole riigihanke alusdokumentides näinud ette võimalust hankelepingu täiendamiseks GDPR-s ettenähtud kohustustega
  • hankelepingu täiendamine GDPR-i järgi ja hankelepingu muutmise regulatsioon riigihangete seaduses

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas Addenda veebiseminaride keskkonnas seminarid.addenda.ee!
Seminari kestus on kaks akadeemilist tundi.


Koolitajad

Pildid / - Tea Kookmaa

Tea Kookmaa, Advokaadibüroo SORAINEN advokaat

 

Tea Kookmaa spetsialiseerub kaubandus- ja vahendus-, infotehnoloogia- ja andmekaitse- ning telekommunikatsiooniõigusele, samuti riigihangetele. Tea nõustab kliente isikuandmete kaitse, tarbijakaitse, reklaamiõiguse, ravimiõiguse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete ja hasartmänguseaduse asjus ning ka muudes valdkondades. Muu hulgas aitab ta klientidel tagada isikuandmete kaitse nõuete täitmist ning valmistuda isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPR-i rakendamiseks. Tea on teinud andmekaitseõiguse teemal mitmeid ettekandeid ja seminare. Ta osaleb lektorina ka andmekaitseametnike (DPO-de) ettevalmistuskoolitustel. Tea on õppinud vahetusüliõpilasena Göttingeni Ülikoolis Saksamaal. Lisaks on ta täiendanud end Viini Ülikooli ja ELSA korraldatud suveülikoolis vaidluste lahendamise valdkonnas. Oma magistritöös analüüsis Tea, kuidas sisetehinguga võib kaasneda ebaseaduslik riigiabi. Enne Soraineniga liitumist tegeles Tea kohtuvaidluste lahendamisega ühes teises advokaadibüroos. Õpingute ajal oli Tea aktiivne liige Euroopa suurimas juuratudengite erialaseltsis European Law Students’ Association (ELSA).


Maksumus

Seminari hind on 59 € + km (70,80 €).

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja Addenda OÜ koolitusarve. Kinnituskirjast leiate ligipääsu veebiseminaride keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite. Veebiseminaride keskkonna kasutustingimustega saate tutvuda siin.
Veebiseminaride keskkond on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on veebiseminari vaatamine 59 € + km ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Tasumine

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja Addenda OÜ koolitusarve. Kinnituskirjast leiate ligipääsu veebiseminaride keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
+372 670 6606

addenda@addenda.ee
 

Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitisregistri andmete korrastamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) § 26 lg 1 järgi korrastatakse hiljemalt 01. jaanuariks 2020. a ehitisregistri andmed. Selle raames on erinevad kohalikud omavalitsused palunud ehitiste omanikel kontrollida ehitisregistri andmeid. Ehitiste omanikud saavad Ehitisregistri vahendusel veenduda, et kõik nende kinnistul asuvad või sinna ehitatud hooned ja rajatised on kantud ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.