Sisukord

RIIGIHANGETE KONVERENTS (8 ak.h)

Jaga

Eeltutvustus

Riigihangete konverents on aasta suurim riigihangete valdkonna tippsündmus! 

Konverentsile, sõltumata sellest, kas see toimub saalis või veebis, on alati kogunenud sajad valdkonna tuntumad tegijad - nii hankijad kui pakkujad, hankejuristid, vandeadvokaadid, advokaadid!
2022. aastal ootame Teid taas osalema konverentsisaali! Konverentsil saab osaleda ka veebi vahendusel või hiljem e-õppena meie e-akadeemias ettekandeid järelvaadata!

Tehke oma valik ning ootame Teid 10. novembril meie konverentsile!

Konverentsi modereerib vandeadvokaat Diana Minumets

Pildid / - Diana-Minumets-Addenda 2022

Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht. Diana on tegelenud hankealaste õigusküsimustega üle 15 aasta. Lisaks igapäevasele hankealasele nõustamistööle ning esindamisele riigihankealastes vaidlustes, on Diana Minumets andnud ka märkimisväärse panuse riigihankealase õiguskirjanduse loomisel.  Diana on 2014.a. ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Juura, 2014) ning 2019.a. ilmunud RHS kommenteeritud väljaande (Koostajad: M. Parind, M. A. Simovart, Juura 2019) kaasautor. Samuti on Diana Minumets avaldanud riigihangete alaseid artikleid meedias ning õigusajakirjas Juridica. Ta on oodatud kõneleja erinevatel hankekonverentsidel ning tunnustatud koolitaja riigihankealastel teemadel.


Eesmärk

Konverentsil analüüsime valdkonna kitsaskohti, probleemseid kaasusi ja kohtupraktikat ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul.


Sihtrühm

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, advokaadid ja vandeadvokaadid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

Riigihanked - miks me end kiusame?

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels

Pildid / - Mart Parind 2019

Mart Parind

Erki Fels, advokaadibüroo PWC Legal vandeadvokaat ja Mart Parind, advokaadibüroo NOVE nõunik

Erki Fels ja Mart Parind räägivad avaettekandes põlveväristamisest riigihangetes – kartusest otsustamise ja vastutuse ees. „Üle“-dest hankemaailmas: ülemõtlemisest, ülepingutamisest, ülereguleerimisest.  Erki Fels ja Mart Parind toovad omast kogemusest näiteid ja hurjutavad hankejuriste, registrit, audiitoreid ja paljusid teisi – oma koosa saavad kõik.

Riigihangete järelevalve praktikast

Pildid / - Estella Põllu

Estella Põllu

Estella Põllu, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna osakonnajuhataja asetäitja

Estella Põllu ettekandest saab ülevaate viimastel aastatel järelevalve poolt leitud enamlevinud rikkumistest ja huvitavamatest kaasustest. Praktikutel on võimalik õppida teiste vigadest.

Hankelepingud ja muutuv majanduskeskkond

Pildid / - Britta Oltjer

Britta Oltjer

Britta Oltjer, advokaadibüroo Cuesta partner

Ettekandel tulevad käsitlemisele hankija kohustused hankemenetluse ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning heidetaks põgus pilk ka riigihanke korraldamise üldpõhimõtetele. Juttu tuleb ka hankelepingute muutmise ettenägematusest majanduslanguse ja inflatsiooni tingimustes – millised asjaolud on ettenägematud ja kuidas neid sisustada. Samuti räägime hankija õigusest hankeleping erakorraliselt lõpetada.

Hankelepingute muutmine ja täitmine - kas riigihangete seadus takistab probleemide lahendamist?

Pildid / - Margo Lemetti

Margo Lemetti

Pildid / - Priit Lember

Priit Lember

Margo Lemetti, advokaadibüroo Walless partner ja Priit Lember, advokaadibüroo Walles vandeadvokaat

Ärikeskkond on pidevas muutumises ning paratamatult ei saa hankelepingute koostamisel kõiki probleeme ette näha. Margo Lemetti ja Priit Lember tutvustavad hankelepingu muutmise reegleid ja värskemaid selle valdkonna muudatusi. Koos kuulajatega arutleme, kuidas seadust erinevates elulistes olukordades rakendada ning probleeme ennetada või lahendada. Uurime, kuidas säilitada piisav paindlikkus, kaitsta mõlema lepingupoole huve ning toetuse kasutamise korral mitte sattuda võimaliku finantskorrektsiooni ohvriks.

Mida peab teadma vaidlustusmenetlusest?

Pildid / - Ulvi-Reimets

Ulvi Reimets

Ulvi Reimets, riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Kui peab osalema vaidlustusmenetluses (ükskõik millise menetlusosalisena) on oluline teada oma õigusi ja ka kohustusi. 
Ettekandes käsitletakse vaidlustuskomisjoni uuema praktika alusel vaidlustusmenetluse nüansse, sh tähtaegasid, olulisemaid menetlusreegleid, vaidlustuse esitamise õigust, riigihanke peatamist, hankelepingu sõlmimiseks nõustumuse andmise lubamist, tõendamist, menetluskulusid. 

Millal on ühispakkujate koostöö keelatud?

Pildid / - Gerli Helene Gritsenko

Gerli Helene Gritsenko

Gerli Helene Gritsenko, advokaadibüroo Sorainen advokaat

Viimasel ajal on Skandinaavia maade kohtutes hulgaliselt kirgi kütnud konkurentsiõigusest tulenev ühispakkujate koostöö keeld. Piirangud on karmid ning nende rikkumiste eest määratavad trahvid hirmutavalt kõrged. Ka Eestis tuvastas Konkurentsiamet juunikuus esmakordselt ühispakkujatevahelise keelatud koostöö. Seega pole tegemist enam Eestis avastamata teemaga ning on oluline teada, millised piirangud on ühispakkujate koostööle ning kuidas neid riske ühispakkumuste tegemisel hinnata. Niisamuti on hankijale oluline teadmine, kuidas selliste ühispakkumuste korral tegutseda.

IT-arendushangete käsiraamat ehk kuidas süüa elevanti?

Pildid / - Marko Nemberg

Marko Nemberg

Marko Nemberg, ITLi riigihangete töörühma juht ja Trinidad Wisemani äriarenduse direktor

Marko Nemberg annab ülevaate värskelt valminud IT-arendushangete parimate praktikate käsiraamatust, kust hankijad leiavad vastused kõikidele oma küsimustele alates hanke ettevalmistamisest ja tehnilisest kirjeldusest lõpetades sobivaimate vastavustingimuste ja hindamiskriteeriumite koostamisega. Lisaks Eesti praktikale leiab käsiraamatust põnevaid ja õpetlikke näiteid hangetest, mida on viidud läbi teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. 
 
Marko Nemberg räägib, kuidas käsiraamat sündis, kellele see on mõeldud ja kuidas seda efektiivselt kasutada, et hankijad sellest võimalikult palju kasu saaksid. Marko Nemberg on tugev praktik, kes omab kogemusi enam kui neljasajast IT-valdkonna riigihankest nii Eestis kui välismaal.
Kõik riigihangete konverentsil osalejad saavad värskelt valminud käsiraamatu endale kohapeal tasuta alla laadida ja oma igapäevases töös kasutusele võtta. 

Raamlepingute kasutamine riigihangetes

Pildid / - Kadri Matteus

Kadri Matteus

Kadri Matteus, advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat

Raamlepingud on jätkuvalt väga populaarne riigihanke vahend hankija eesmärkide täitmiseks, kuivõrd vähendab nii hankijate kui pakkujate halduskoormust riigihankega taotletava eesmärgi täitmiseks. Kadri Matteuse ettekanne keskendub raamlepingu sõlmimise menetluslikele eripäradele, sh raamlepingu sõlmimisel ühe või mitme ettevõtjaga, ning raamlepingu kui ka selle alusel sõlmitud hankelepingu muutmisele arvestades mh Euroopa Kohtu lahendeid Coopservice ja Simonsen & Weel. Raamlepingute regulatsioon sai 1. juunist olulisi täiendusi, mistõttu tutvustab Kadri ka olulisi muudatusi, millega iga hankija arvestama peab.


Aeg ja maht

10. novembril 2022, kell 10.00-17.00
(8 akadeemilist tundi)

AJAKAVA

09.30 - 10.00      Registreerumine ja hommikukohv
10.00 - 10.50      Riigihanked – miks me end kiusame? Mart Parind ja Erki Fels
10.55 - 11.40      Riigihangete järelevalve praktikast. Estella Põllu

11.40 - 12.00      kohvipaus

12.00 - 12.45      Hankelepingud ja muutuv majanduskeskkond. Britta Oltjer
12.45 - 13.30      Hankelepingute muutmine ja täitmine – kas riigihangete seadus takistab probleemide lahendamist? Margo Lemetti ja Priit Lember

13.30 - 14.15      lõunapaus

14.15 - 15.00      Mida peab teadma vaidlustusmenetlusest? Ulvi Reimets
15.00 - 15.45      Millal on ühispakkujate koostöö keelatud? Gerli Helene Gritsenko

15.45 - 15.55      kohvipaus

15.55 - 16.10      IT-arendushangete käsiraamat ehk kuidas süüa elevanti. Marko Nemberg
16.10 - 16.55      Raamlepingute kasutamine riigihangetes. Kadri Matteus

16.55 - 17.00      konverentsi lõpetamine


Toimumiskoht

HESTIA HOTEL EUROPA, Paadi 5, 10151 Tallinn.

Konverents toimub nii saalis, veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Maksumus

279 € + km (334,80 €). 

Sõltumata sellest, kas osalete konverentsil saalis või veebi vahendusel, on Teil võimalus osta 30-päevane konverentsi ettekannete salvestus ehk täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).
Samuti on võimalik veebis kuulata konverentsipäeva üksikuid ettekandeid. Kuni 6. novembrini on ühe ettekande soodusmaksumus 75 € + km (90,00 €) ning hilisematele registreerujatele 99 € + km (118,80 €). Palun märkige registreerumisel lisainfo lahtrisse, millisel ettekandel Te osaleda soovite!
 
NB! Kõik, kellel puudub võimalus konverentsil saalis osalemiseks või võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelvaatamine on võrdne konverentsil osalemise tasuga. Palume registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse, kui soovite koolituse järelvaatamist. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Konverentsil osalemist kas veebis või saalis sõltuvalt osaleja valikust. 

Oma valikut saalis/ veebis osalemise kohta saate muuta kuni 4. novembrini 2022!


Tasumine

Konverentsipäevale registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
 

Jaga

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.