Sisukord

Maire Vaske

 Tallinna Haridusameti juhtivspetsialist Addenda õppereisist.

17.-20. septembril toimus riigihanke spetsialistide ja juristide õppereis Brüsselisse, millest võttis osa 17 Eesti spetsialisti. Neljast sisutihedast päevast annab ülevaate õppereisil osalenud Maire Vaske.

Euroala riikide, sh Eesti riigihangete seadus baseerub eurodirektiividel. Selleks, et paremini aru saada ühe või teise seadusepügala tagamaadest ja otstarbekusest, on mõistagi kasulik ja vajalik ammutada informatsiooni n.ö. otseallikast - Brüsselist, kus hoomamatult suur masinavärk direktiivide ettevalmistamisega ametis.

 

17.-20.septembrini toimunud õppereis Brüsselisse oli korraldatud heal tasemel ja väga informatiivne.

Reisi käigus toimunud ettekanded olid võõrustajate poolt ülimalt põhjalikult läbi mõeldud ja ette valmistatud.

Huvi pakkusid Belgia Hankekeskuse (Central Purchasing Office in Belgium) esindaja Urbain Bruggeman´i ülevaade hankeprotseduurist ja selle reeglitest üldisemalt, Belgia siseriiklikest hangetest, raamlepingutest, avalikustamisest jne ning Waldo Van den Broeck´i Belgia e-hangete arengut ja hetkeolukorda käsitlev ettekanne, samuti Robert Weini, Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste direktoraadi (Directorate General Internal Market and Services) esindaja presentatsioon uute direktiivide saamisloost ja taustast ning mõistagi Steven Van Garsse (Knowledge Centre PPP) arutelu Eestiski palju poleemikat tekitanud avaliku ja erasektori partnerluse ehk lühidalt öeldes PPP teemadel.

Silmaringi laiendamise mõttes oli huvitav kuulata Juhan Lepassaare (Cabinet of Vice-President Siim Kallas, European Commission) mõttekäike Euroopa Komisjoni rollist poliitika kujundamisel, Jari Kallio, (European Commission,International dimension of public procurement) informatsiooni riigihangetealase seaduse arengutendentsidest ja riiklikust järelevalvest ning Nicolas Pourbaix (Hogan Lovells International LLP) ettekannet Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kohtusse kaebuste esitamise teemadel ning osaleda e-riigihangete teemalisel konverentsil.

Ei saa märkimata jätta veel ühte sedasorti õppereisi kasutegurit, milleks on suhtlemine kolleegidega, inimestega teistest ametkondadest. Mitmepäevane pidev koosolek võimaldas jagada kogemusi, pidada vaidlusi ja kuulata häid nõuandeid.

Maire Vaske, Tallinna Haridusameti juhtivspetsialist
september 2013

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu lõpetamine katseajal

Töölepingu seaduse (TLS) § 86 lõikest 1 tuleneb tööandjale õigus töölepingu lõpetamiseks katseajal. TLS § 6 lg 1 kohaselt on katseaja eesmärgiks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. TLS § 86 lõike 4 kohaselt ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu