Sisukord

VEEBIKOOLITUS - Raamatupidamise aastaaruanne 2020 – seekord veidi teistmoodi kui varasemalt

Registreeri koolitusele
Jaga

Koolitus toimub otseülekandena veebis!
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

Veebikuulaja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest. Seminari järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Seminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on seminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 


Eeltutvustus

2020. aasta aruande koostamine on varasemast erinev, sest koroonaviirusest tulenevalt on oluliselt suurem roll raamatupidamislikel hinnangutel. Kuigi nimetatud valdkonnale pööratakse koolitusel kõige suuremat tähelepanu, käsitletakse ka teisi sõlmküsimusi, mis annavad aastaaruande koostamisest tervikliku ülevaate ning tuuakse hulgaliselt arvulisi lühinäiteid. Koolitus on mõeldud eelkõige ettevõtetele, kes koostavad enda raamatupidamise aastaaruande lähtudes Eesti finantsaruandluse standardi nõuetest ning koolitusel ei käsitleta konsolideeritud aruannete koostamist. 


Eesmärk

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • oskab koostada majandusaasta aruannet vastavalt kehtivale seadusandlusele 
 • teab, kuidas muudatused seaduses mõjutavad aastaaruande koostamist
 • oskab vältida kordumakippuvaid vigu majandusaasta aruande koostamisel
 • teab, kuidas kajastada majandusaasta aruandes koroonaviiruse mõju

Sihtrühm

Finantsjuhid, pearaamatupidajad ja raamatupidajad.


Teemad

Sven Siling käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • jätkuva ja mittejätkuva ettevõtte aastaaruande koostamise üldpõhimõtted
 • lühidalt aastainventuuride läbiviimisest, sealhulgas arvestushinnangute inventeerimine
 • arvestusvaldkonnad, mis mõjutavad ettevõtte kasumit
 • varade ja kohustiste väärtuse hindamine, sealhulgas põhivarade kaetava väärtuse testimine
 • müügitulu periodiseerimine
 • rentide kajastamine rentnike aruannetes
 • sihtfinantseerimine, sealhulgas Töötukassalt saadud hüvitise temaatika
 • negatiivne omakapital ja selle taastamise võimalused
 • rahavoogude aruande koostamine meetodil, kus "kõik läheb kokku ja vahesid ei teki“
 • raamatupidamise aastaaruande esitusviis ja nõuded lisadele, sealhulgas COVID-19 käsitlus lisades

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 8. märtsil 2021 kell 11.0016.15.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituspäeva ajakava:
11.00–12.30 koolitus
12.30–13.00 paus
13.00–14.30 koolitus
14.30–14.45  paus
14.45–16.15 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

Pildid / - Sven Siling

Sven Siling, BDO Eesti vandeaudiitor ja partner

Sven omab ligi 20 aasta pikkust töökogemust audiitorina ning ta tegeleb aktiivselt koolituste väljatöötamise ja koolituste andmisega. Tema populaarsemad koolitused on seotud raamatupidamis- ja auditialaste teemadega nagu näiteks raamatupidamise aastaaruannete koostamine, konsolideerimine, raamatupidamislikuke hinnangute andmine ning audiitori aruannetega seonduvad küsimused. Sven kuulub Eesti Audiitorkogu juhatusse ja ta juhib Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni tööd.


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidetega.


Maksumus

Registreerides kuni 22. veebruarini 2021 kehtib soodushind 199 € + km (238,80 €), hiljem tavahind 239 € + km (286,80 €). 
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebiosaleja boonust  koolituse salvestise 30 päevast vaatamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+372 520 6347
helen.tammesalu@addenda.ee 
 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 - tellija maksekohustus

Sel korral käsitleme Ehituse töövõtulepingute üldtingimuste (ETÜ 2013) regulatsioone, mis käsitlevad tellijapoolse maksekohustuse tekkimist ja selle rikkumist. Valdavalt akteeritakse ehitustöid igakuiselt vaheaktidega/rahaliste aktidega ning vastavalt teostatud töö proportsioonile esitab töövõtja ka tellijale arve. Juhul, kui tasumine on aga kokku lepitud maksegraafiku ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.