Sisukord

RAAMATUPIDAJATE PÄEV 2019!

Jaga

 

Pildid / - 2019 RP päev


Eesmärk

Toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimimiseks! 


Sihtrühm

Finantsistid, pearaamatupidajad ning raamatupidajad, audiitorid ja siseaudiitorid. Samuti ka kõik teised finantsalaspetsialistid, kes leiavad enda jaoks koolituspäeva teemad kasulikud olevat.

 • Kõik osalejad saavad koolituspäeval osalemise kohta tõendid!
 • Siseaudiitoritele väljastame koolituse läbimist tõendavad tõendid, millele on märgitud CPE punktid!

Teemad

Päevajuhi tervitus

Pildid / - Ree Teinberg 113x113

Ree Teinberg, Audit & Consult vandeaudiitor

 

Kulutsekk - kõrge risk?

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

Siiri Antsmäe, sertifitseeritud siseaudiitor, CGAP, CIA
Tihti pöörame suurt tähelepanu, kas mõne eurose kulutuse juurde on ikka lisatud kulutsekk, kuid paneme silma kinni, kui kontorisse on soetatud uus arvuti, printer või mööbliese, mis tegelikult kunagi kontorisse ei pruugi jõuda. Kuid mis on suurema riskiga - kas väikesed kulud, mille olemasolus me kahtleme kuni kviitungit ei näe või põhivara piiri alla jäävad ostud, mille saateleht on keskastme või kõrgeim juh kinnitanud? Millistele aspektidele peaks riskide juhtimise vaatest tegelikult tähelepanu pöörama? Kui EL rahastusmeetmed on teinud olulise sammu tagasi kuludokumentide nõudmisel, siis miks me seda ei tee oma organisatsiooni kulude kajastamisel? Kas regulatsioonid takistavad või tegelikult siiski mitte? Või jäb puudu enesekindlusest ja julgusest teha teisiti kui oleme harjunud? Kui suur on kulutsekiga seotud risk ja selle mõju raamatupidamise terviklikkuse, olulisuse jm põhimõtetele?

Pettused ja kuidas neid avastada?

Pildid / - Ree Teinberg 113x113

Ree Teinberg, Audit & Consult vandeaudiitor
Tahtlikud väärkajastamised raamatupidamises. Finantsnäitajatega manipuleerimine. Kuidas neid avastada? Välisaudiitori roll pettuste avastamisel.

Erisoodustus - kingitused, toetused, auhinnad, preemiad jpm

Pildid / - Evelyn Liivamägi 113x113

Evelyn Liivamägi, Maksu- ja Tolliamet

 • erinevat liikide kingituste eristamine
 • kingituste maksukoormus ja maksuvaba kingitus
 • kuidas eristada erisoodustusi muudest kingitustest
 • sponsorluse erinevus kingitusest

ETTEKANDED PARALLEELSAALIDES:

Dividendide maksustamise muudatus 2019

Pildid / - Aule Kindsigo 113x113

Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ maksukonsultant ja koolitaja

 • millised dividendid kuuluvad maksustamisele soodusmääraga 14/86
 • millal tuleb tulumaks 7% kinni pidada
 • kuidas toimub deklareerimine
 • näited

Tegevuspõhine eelarve avalikus sektoris

Pildid / - Eneken Lipp

Eneken Lipp, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna tegevuspõhise eelarve projektijuht
Eneken Lipp tegeleb tegevuspõhise eelarve reformi vedamisega ja valitsemisalade uuele juhtimis- ja eelarvestamissüsteemidele ülemineku toetamisega; ühtlasi juhib riigieelarve osakonnas tegevuspõhise eelarve reformi meeskonda ja koordineerib ülemineku protsessi koostöös  eelarve-, eelarvestamise metoodika-, IT arenduste meeskonnaga.  

ETTEKANDED PARALLEELSAALIDES:

Eesti finanstsaruandluse standard (EFS) vs rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) – olevik ja tulevik 

Pildid / - Barbara AsuBarbara Asu

Pildid / - Sven Siling 113x113Sven Siling

Barbara Asu ja Sven Siling, BDO Eesti partnerid 

Eelarve planeerimine "Millest numbrid räägivad?"

Pildid / - Ellen_Tohvri

Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuur, vandeaudiitor

Oma ettekandes jagab Ellen head nõu, kuidas koostada eelarve, mis on arusaadav erinevate oskustega osapooltele. Mida millega võrrelda? Millised kvanitatiivsed näitajad peavad eelarves olema esitatud? Kuidas eelarvet visualiseerida?


ETTEKANDED PARALLEELSAALIDES:

Muudatused raamatupidamise toimkonna juhendites

Pildid / - Anne Nuut

Anne Nuut, Antimar Audiitorid vandeaudiitor

Diskussioon teemal ühinemisjärgse KOV finantstöö korraldus

Pildid / - Ellen_TohvriEllen Tohvri

Pildid / - Piret Zahkna
Piret Zahkna

Pildid / - Helika Parts 113x113Helika Parts

Pildid / - Airi MikliAiri Mikli

Diskussiooni juhib Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuuri vandeaudiitor 
Diskussioonis osalevad: Airi Mikli, Riigikontrolli riigikontrolöri nõunik, Helika Parts, Eesti Finantsteenuste Agentuuri KOV finantsjuht, Piret Zahkna, Lääne-Nigula Vallavalitsuse eelarve ja raamatupidamise osakonna juhataja
Diskussioon on suunatud neile finantsistidele ja raamatupidajatele, keda huvitavad KOV ühinemise kitsaskohtadest tulenevad finantsteemad laiemalt. Pöörame pilgu tulevikku ning diskussiooniringi kõik osalejad jagavad oma kogemust selle kohta, kuidas oma tööd paremini teha. 
Kuidas toimub uute ühiste süsteemide ülesehitamine? Osavallad ja kogukonnad? Eelarve strateegiad ja eelarve koostamine. Erinevad analüüsid ja nende tegemise vajalikkus ning palju muid küsimusi, millega diskussiooniringis osalejatel viimasel aastal kokkupuudet on olnud. 

Kõige tõhusam arvete esitamise süsteemi juhtimine

Pildid / - logo_billme 

Maria Kumel, Bill.me

Tõhus ja kaasaegne töövahend raamatupidajale. 
Kaasaegne lahendus, mis 100% edastab arved kohale. 
Võlgnike automaatne teavitus. 
Miks klientidele meeldib Bill.me mobiilirakendus?

Tulude ja kulude periodiseerimine ning saadud sihtfinantseerimise kajastamine

Pildid / - Maire Otsus-Carpenter 113x113

Maire Otsus - Carpenter, vandeaudiitor
Oma lühiettekandes keskendub Maire Otsus - Carpenter tulude ja kulude periodiseerimisele, sealhulgas sihtfinantseerimise kajastamisele nii eraettevõttes kui ka avaliku sektori asutustes. 

 • saadud sihtfinantseerimise kajastamise alternatiivsed võimalused
 • näited kaupade ja teenuste müügist saadud tulude ja nendega seotud kulude kajastamise kohta. 

Keskmise töötasu arvestamise keerukamad nüansid põhipuhkuse tasu arvestamise näitel

Pildid / - Elena Lass

Elena Lass, advokaadibüroo Kaarma & Kaldvee jurist
Keskmise töötasu arvestamise määrus ei ole kõikides aspektides alati selge ja üheselt tõlgendatav. Oma ettekandes toob Elena välja põhipuhkuse tasude arvestamise keerukamaid nüansse koos arvukate praktiliste näidetega. 

 • millised töötajaga kokkulepitud erinevad tasud tuleks lugeda põhipuhkuse tasu arvestamisel keskmise töötasu hulka
 • keskmise töötasu arvutamise üldpõhimõtted, põhipuhkuse tasu arvestamise näitel
 • kuidas arvestada põhipuhkuse tasu ebastandardse arvestusperioodiga töötaja puhul
 • kuidas mõjutavad minevikus teenitud boonused tulevasi puhkusetasusid? Periodiseerimise põhimõte ja näited
 • millal tuleks varasemalt väljamakstud põhipuhkuse tasud ümber arvestada
 • eriolukorrad põhipuhkuse tasu arvestamisel koos näidetega (lühiajaline töösuhe; kui tasu pole makstud viimased 6 või 12 kuud)
 • indekseerimise põhimõte ja näited põhipuhkuse tasu arvestamisel
 • põhipuhkuse kompensatsiooni arvestuse erinevad võimalused

Konverentsi lõunapausi sisustavad viiulikunstnikud Joosep Reimaa ja Kaisa Padur

Pildid / - kaks viiulit

Viiulikunstnikud Joosep Reimaa ja Kaisa Padur on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast!

 


Aeg ja maht

8. mai 2019 kell 10.0016.55.
Soovijatele järgneb ühine filmivaatamine. Kavas draama Kolm sammu sinuni.

Päevakava
10.00-10.10 avasõnavõtt päeva juhilt Ree Teinberg
10.10-10.50 Siiri Antsmäe
10.55-11.25 Ree Teinberg
11.30-12.10 Evelyn Liivamägi
12.10-13.00 lõunapaus
13.00-13.35 paralleelettekanne: Eneken Lipp ja Aule Kindsigo
13.40-14.15 paralleelettekanne: Ellen Tohvri ja Barbara Asu, Sven Siling
14.20-15.00 paralleelettekanne: paneeldiskussioon ja Anne Nuut
15.00-15.15 kohvipaus
15.15-15.30 Maria Kumel
15.30-16.05 Maire Otsus-Carpenter
16.10-16.50 Elena Lass
16.50-16.55 konverentsipäeva lõpetamine

Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.


Maksumus

239 € + km. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Konverentsil osalemist, õppematerjale, toitlustust, ühist filmivaatamist.

Kõik osalejad saavad koolituspäeval osalemise kohta tõendid!
Siseaudiitoritele väljastame koolituse läbimist tõendavad tõendid, millele on märgitud CPE punktid!


Tasumine

Konverentsile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Töös esinevatest puudustest teavitamine

Juhul, kui tellija avastab töös puuduseid, tuleb tal nendest töövõtjat teavitada. Seekordses uudisnupus tuleb juttu sellest, millal tellija seda tegema peab ning mis saab siis, kuid tellija on teavituse teinud hilinenult. Oma majandus- ja kutsetegevuses tegutsev tellija peab valminud töö viivitamatult üle vaatama või üle vaadata laskma. Juhul, kui avastatakse mittevastavused, tuleb ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.