Sisukord

Õigusvastased hanketingimused: levinud väärpraktika näiteid ja õppetunde

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Hanketingimuste kaudu kujundatakse riigihanke sisu. Koolitus puudutab hanketingimuste koostamist, hõlmates kolme olulist teemat: kvalifitseerimise tingimused, tehniline kirjeldus, hindamise kriteeriumid. Koolituse käigus antakse ülevaade levinud vigadest ja väärpraktikast. Kehvasti läbimõeldud tingimused võivad kaasa tuua mitmeid probleeme. Kõige halvemal juhul ei saa hankija enda soovidele vastavat toodet, teenust või ehitustööd. Struktuuritoetuste kaudu rahastatavate hangete puhul on RHS-ga vastuolus olevate hanketingimuste kehtestamine aluseks ka finantskorrektsiooni otsusele. 


Eesmärk

Koolituse eesmärk on pakkuda võimalusi ideid, kuidas sätestada hanketingimused nii, et vähendada hilisemaid riske ning saada pakkumused, mis vastaksid võimalikult suurel määral hankija ootustele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab kvalifitseerimise tingimuste, tehnilise kirjelduse ja hindamise kriteeriumide koostamisel tehtavaid levinumaid vigu ja väärpraktikat ning oskab neid oma hangete puhul vältida
 • teab, kuidas sätestada hanketingimused nii, et vähendada hilisemaid riske ja saada pakkumused, mis vastaksid võimalikult suurel määral hankija ootustele.

Sihtrühm

Riigihanke alusdokumentide koostamine on hankija põhikohustus. Seetõttu sobib koolitus kõigile hankija töötajatele, kes riigihanke alusdokumentide koostamisega kokku puutuvad: seda nii õigusliku kui tehnilise poole pealt. Samuti sobib koolitus pakkujatele, kuivõrd käsiteltakse ka konkurentsi piiravate ja ebaproportsionaalsete hanketingimuste lubatavust.


Teemad

Erki Fels, Ergo Pallo ja Liisa Levandi käsitlevad koolitusel järgnevaid teemasid:

 • kvalifitseerimise tingimused 
  • kvalifitseerimise tingimuste vabatahtlikkus 
  • varasem kogemus kvalifitseerimise tingimusena
  • levinud vead: näiteid VAKO, kohtute ja finantskorrektsiooni praktikast 

Koolitaja Erki Fels

 • tehniline kirjeldus 
  • tehnilise kirjelduse mõiste funktsionaalne sisustamine
  • standardite kasutamine
  • „või sellega samaväärne“ – abivahend keelatud viite seadustamiseks?
  • objektiivselt põhjendamatud takistused riigihangetes ja nende äratundmine
  • märgised – kuidas hanketingimusena kasutada?

Koolitaja Ergo Pallo

 • hindamise kriteeriumid 
  • majanduslik soodsus versus madalaim hind
  • hindamise kriteeriumi seotus hankelepingu esemega
  • hankelepingut täitvate isikute omaduste hindamine
  • kvalitatiivsed hindamise kriteeriumid – kuidas tagada piisav objektiivsus?
  • hankija põhjendamiskohustus kvalitatiivsete hindamise kriteeriumite alusel pakkumuste hindamisel

Koolitaja Liisa Levandi

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 3. aprillil 2020 kell 10.0014.05.
(5 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–12.00 koolitus
12.00–12.20 toekam kohvipaus
12.20–14.05 koolitus


Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus (A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn). 
Ärikeskusesse sisenedes palume jälgida suunaviitasid. 

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt. Parkimine kuni 2 tundi on ärikeskuse külastajatele tasuta. Seda eeldusel, et külastaja ise on registreerinud sõidukinumbri Tammsaare Ärikeskuse fuajees. Oluline on silmas pidada, et sama sõidukit saab registreerida üks kord päevas. Tasuta parkimisaja möödumisel või pikemaajalisel parkimisel tuleb iga alustatud 30 minuti eest maksta 1 € ning päevatasu maksimummääraks on 10 €. Tasuta parkimisaeg ei kehti PPA sissepääsust üle tee sõidutee ääres asuval kuuel eraldi tähistatud parkimisalal, kuhu parkides tuleb tasu koheselt maksta. 

Parkimise eest tasumiseks on kaks võimalust:

 • kasutades M-parkimise teenust
 • kasutades parkimisalal asuvat makseautomaati, mis aktsepteerib nii sularaha kui kaardimakseid

Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu). Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 12 ja 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels, advokaadibüroo PwC Legal advokaat

Viimastel aastatel on Erki edukalt osalenud meedia tähelepanu all olnud hankevaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Erki omab kogemust nii ehitustööde, ühistranspordi, IT, meedia, tervishoiu kui ka energeetika riigihangetes. Praktiliste kogemuste tõttu on ta sage koolitaja, astub regulaarselt üles Addenda üritustel ning tegeleb riigihankeõigusalase teadustööga. Annab külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis. Erki on RHS kommenteeritud väljaande üks autoritest.

 

Pildid / - Ergo Pallo 2019

Ergo Pallo,  Eesti Haigekassa juriidilise osakonna juhataja

Ergo on Eesti Haigekassa juriidilise osakonna juhataja ja endine advokaadibüroo PwC Legal advokaat, kes oli spetsialiseerunud riigihangetele ning vaidluste lahendamisele. Enne seda töötas ta hankejuristina Rae Vallavalitsuses. Ta kaitses magistritöö alltöövõtja avalduse alusel peatöövõtjale lepingulise makse peatamise teemal. Samal teemal on ta avaldanud artikli rahvusvahelisele riigihankeõigusele keskendunud Rootsi teadusajakirjas Upphandlingsrättslig. Ergo on RHS kommentaaride üks autoritest.

 

Pildid / - Liisa Levandi

Liisa Levandi, advokaadibüroo PwC Legal advokaat

Liisa on spetsialiseerunud peamiselt riigihanke- ja andmekaitseõigusele. Liisa on riigihangete valdkonnaga olnud seotud juba ülikooliõpingutest alates. Seejuures on ta oma magistritöös analüüsinud süvitsi just kvalitatiivsete hindamise kriteeriumite kasutamise problemaatikat. Liisa on RHS kommenteeritud väljaande üks autoritest.


Meetodid

Loeng, praktilised näited, arutelu, kohtupraktika analüüs.


Maksumus

Registreerides kuni 20. märtsini 2020 kehtib soodushind 159 € + km (190,80 €), hiljem tavahind 189 € + km (226,80 €). 
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja kohvipause.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 670 6606
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Garantii olemus

Juba 2015. a kadus koos uue ehitusseadustiku jõustumisega seadusest tuleneva ehitise garantii nõue. Seetõttu on oluline ehituse töövõtulepingutes garantii tingimustes kokku leppida. Kuna tellija enam seadusest  tuleneva garantiiga kaitstud ei ole, on ka garantii üle tekkivaid vaidluseid järjest rohkem. Järgmises paaris uudisnupus käsitlemegi garantiid. Seekord ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.