Sisukord

Liikumispuudega noorte õppekäigud loodusesse

Jaga

Eeltutvustus

Addenda Konverentiskeskus OÜ korraldab Liikumispuudega Inimeste Liidu tellimusel noortele kolm vahvat õppekäiku loodusesse - RMK Viimsi ja NÕva Looduskeskustesse ning Tallinna Botaanikaaeda. Projekti eesmärk on pakkuda liikumispuudega noortele võimalust viibida looduses, et õppida tundma erinevaid protsesse selles, taime- ja looma liikiderohkust ning suurendada noortes tahet iseseisvaks looduses liikumiseks. Projekti raames läbiviidavad tegevused on kooskõlas põhikooli ja gümnaasiumi bioloogi õppekavaga ning on seeläbi noortele mõnusaks täienduseks koolipingis õpitule.

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus

KIK_logo

 


Teemad

Projekti käigus viidi läbi kolm õppekäiku loodusesse keskkonnaspetsialistide saatel. Õppekäigud toimusid Nõva Looduskeskusesse tutvumaks geoloogiliste protsessidega Eesti pinnamoe kujunemisel ja Läänemere ning teiste veekogude tähtsusega; Viimsi looduskeskusesse, kus saadi ülevaade metsast ja metsa vajalikkusest ning Tallinna Botaanikaaeda, kus tutvuti erinevate taimeliikidega.

Kohapealse õppetegevuse käigus vaatasid osalejad filmiprogrammi, said töölehed, mõõteriistad, kompassid ja luubid ning muud vajalikud vahendid ning käisid loodusretkel.

Õppekäikude eesmärk oli liikumispuudega noorte loodushuvi ja loodusteadmiste suurendamine, noorte keskkonnateadlikkuse ja loodushoiuga seonduvate teadmiste tõstmine läbi interaktiivse õppe ja õppereiside.


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu