Sisukord

Sisekoolitus - Võimu tulemuslik rakendamine

Jaga

Eeltutvustus

Oma eesmärkide saavutamiseks rakendab ettevõtte juht võimu. Kuidas kasutada võimu tulemuslikult ja vastutustundlikult, et luua toimiv, meeskonna tegevust edukalt käivitav ’koostööleping’? Mis on eestvedamine (Leadership) ning millised peavad olema liidri omadused ja oskused? Kas iga võimu omav juht on liider? Millised on Sinu kui liidri tugevad ja nõrgad küljed ning kuidas ennast selles osas arendada? Sellistele, juhtimise seisukohalt elavaid diskussioone ja vastakaid arvamusi tekitavatele küsimustele püüab kursus pakkuda mõtteainet ja omapoolseid vastuseid.


Eesmärk

Koolituse tulemusena:

  • on osaleja arendanud arusaamist enda võimupositsioonist;
  • oskab võimu efektiivselt ja vastutustundlikult kasutada;
  • omab teadmisi eestvedamisest kui protsessist ja oskab endas arendada liidri oskusi;
  • mõistab delegeerimise vajadust ja printsiipe;
  • on teostanud analüüsi oma isiksusele liidrina.

Sihtrühm

Koolitus on mõeldud igapäevaselt oma ettevõtte või selle üksuste juhtimisega tegelevatele inimestele, kes vajavad praktilisi teadmisi võimu oskuslikust ja vastutustundlikust kasutamisest töötajatega kokkuleppe saavutamiseks ettevõtte eesmärkide elluviimisel.  


Teemad

Sissejuhatus
Tutvustus
Ootused koolitusele

Võim
Millised on võimu allikad ja kuidas neid tulemuslikult kasutada?
Millised on mõjutamisstrateegiad?
Võim ja eetika
Võimu kuritarvitamine
Karistamine
Võimu kasutamine minevikus ja tänapäeval.

Eestvedamise teooriad ja praktika
Tunnusteooria. Kas liidriks sünnitakse või arenetakse?
Mis eristab administraatorit ja liidrit? Kes olen mina?
Stiiliteooria. Mida on vaja, et arendada endas liidrivõimeid?
Situatsiooniteooria. Kuidas käituda erinevates situatsioonides?
Delegeerimine. Kas ja miks on vaja delegeerida? Kuidas ja kellele delegeerida?

Tagasiside
Kontroll
Tagasiside andmine

Kokkuvõte
Kokkuvõte koolituspäevast
Edasised tegevused


Koolitajad

Pildid / - Silva Kiili

Silva Kiili - on töötanud üksuse juhina erinevates organisatsioonides alates 1990.aastast, samas tegutsenud aastaid ka vabakutselise koolitajana. Teemadeks on ettevõtlus- ja juhtimisvaldkonnad ning avalik esinemine. Alates 2013. aastast on ta EBS juhtimisteaduste doktorant.


Meetodid

Koolitusel käsitletakse üldlevinud teooriaid vaheldumisi praktiliste harjutuste ja grupiaruteludega. Lisaks motivatsiooniteemaliste ülesannete lahendamisele kohapeal, saab osaleja kaasa ka materjale ja iseseisvaid ülesandeid edaspidise enesearengu toetamiseks. Koolituse arvestuslik kestvus on 8 tundi. Ajakulu muutub vastavalt vajadusele, siis kui mõni alateema ära jätta või siis, kui on huvi mõnda teemat süvitsi käsitleda.


Lisainfo

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404 | + 372 670 66 06
diana.nommik@addenda.ee


Jaga

Arengukoostöö projekt sai joone alla

Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud Arengukoostöö projekt 107-2018-A „Kompleksne õppemetoodikate kasutamine ja mõjus õpetamine kõrghariduse omandamisel Valgevene ülikoolides“ sai joone alla.  Terve aasta kestnud projekti käigus uurisime koostöös Valgevene Riikliku Tehnikaülikooliga inseneride, mehhaanikute ja teiste tehnikaerialade ülikooli ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.