Sisukord

Läbirääkimiste lubatavus hankelepingu sõlmimise eelsetes ja järgsetes suhetes

Jaga

Eeltutvustus

Senine hankepraktika näitab kahetsusväärselt hangetes läbirääkimiste ja sellest tulenevate võimaluste alakasutamist. Samas on läbirääkimised teatud hankemenetluse liikide puhul täiesti lubatud ning keerulisemate ostude sooritamiseks isegi vältimatult vajalikud. Tihti on süüdlaseks hankijate vähene teadlikkus läbirääkimiste pidamisele kohalduvatest nõuetest ja läbirääkimistega menetlustele omase hankija suurema tegutsemisruumiga kaasnev risk eksimisteks ja õigusvaidluste tekkimiseks.
Käesolev koolitus keskendubki hankemenetluses läbirääkimiste pidamisele kohalduvate nõuete ja läbirääkimiste lubatud ulatuse selgitamisele. Samuti tutvustab koolitus pakkuja dokumentide kohta selgituste küsimise ja dokumentides esinevate puuduste parandamise lubatavuse tingimusi, sest Euroopa Kohus peab hankija poolt selgituste nõudmist teatud juhtudel hankemenetluses keelatud läbirääkimiste pidamiseks. Küsimus läbirääkimiste lubatavusest ei piirdu üksnes hankelepingu sõlmimise eelse faasiga, vaid koolitus käsitleb ka uue RHS-ga lubatud läbirääkimiste pidamist hankelepingus vajalike muudatuste elluviimiseks.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on selgitada hankija ja pakkuja vaheliste läbirääkimiste pidamisele kehtivaid nõudeid nii hankemenetluses kui ka hankelepingu sõlmimise järgses suhtes.  


Sihtrühm

Koolitusel käsitletavate teemade omandamine on kasulik nii riigihangete korraldamisega tegelevatele hankija juhtidele ja spetsialistidele kui ka riigihangetel osalevate ettevõtete juhtidele ja töötajatele, sest läbirääkimiste piiride õige tundmine puudutab ühtemoodi nii hankija (eelkõige hankemenetluse õiguspärase läbiviimise seisukohalt) kui ka pakkujate (eelkõige hankes osalemisega seotud õiguste ja kohustuste tundmise seisukohalt) huve.


Teemad

  • Läbirääkimistega hankemenetluse liikide tutvustus ja kasutamise alused.
  • Läbirääkimiste ese ja lubatud ulatus läbirääkimistega hankemenetlustes.
  • Kvalitatiivse valiku dokumentide kohta selgituste küsimine ja nende dokumentide muutmise lubatavus pärast esitamistähtaega.
  • Pakkumuse kohta selgituste küsimine ja pakkumuse muutmise lubatavus pärast esitamistähtaega.
  • Hankelepingu muutmise lubatavuse alused uues RHS-s.

Aeg ja maht

01. veebruar 2017, kell 10.00 - 15.30.
(6 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Addenda koolitusklass (Tammsaare Ärikeskus, A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn, II korrus)

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

 Pildid / - Diana Minumets

Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes on tegelenud hankealaste õigusküsimustega üle 10 aasta. Diana on ühe olulisema riigihanke valdkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Juura, 2014, 592 lk) kaasautor. Samuti on Diana avaldanud riigihangete alaseid artikleid tavameedias ning õigusajakirjas Juridica. Ta on tunnustatud lektor, kes on esinenud erinevatel koolitusfirmade poolt korraldatud hankekoolitustel ja ka riigiasutuste sisekoolitustel. Diana alustas juristikarjääri 2005. aastal ning omab laialdast kogemust hankijate ja pakkujate esindamisel hankevaidluste lahendamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel. 


Meetodid

Loeng, arutelu, küsimused, praktilised näited.


Maksumus

Registreerides kuni 18. jaanuarini 2017 on soodushind 169 € + km, hilisematele registreerujatele tavahind 189 € + km. Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, koolitusmaterjale, tunnistust ning kohvipause.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404 | + 372 670 66 06
diana.nommik@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu