Sisukord

24/7 veebiseminar - Kvalifikatsiooninõuded ehituse tegevusaladel ja üleminek kohustuslikule kutsesüsteemile

Jaga

 

Pildid / - 24_7

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib!
Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning kinnituskirja, kust leiate ligipääsu veebiseminari keskkonda. Materjalid saate alla laadida ning seminari salvestust kuulata/vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.


Eeltutvustus

Eelmise aasta viimasel päeval lõppes ehitusvaldkonnas üleminekuperiood. Üleminekuperioodi lõppemine tähendab, et ehitusettevõtte pädev isik projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi, projekteeritavale hoonele energiamärgise andmise, energiaauditi tegemise ning omanikujärelevalve tegevusaladel saab alates 01.01.2018 oma pädevust tõendada ainult vastava kutsetunnistusega.
Ehitamise puhul hakkab see nõue kehtima alates 01.07.2018. Senisest kõrghariduse diplomist ja erialasest töökogemusest pädevuse tõendamiseks enam ei piisa.

Kui seni on majandustegevuse register võimaldanud märkida isiku kvalifikatsiooni näitamiseks mistahes kutsetunnistuse või diplomi andmed, siis üleminekuperioodi lõppemisest, ehk alates 01.01.2018 selline võimalus registris on suletud ning register pärib vastutava isiku kutsetunnistuse infot kutseregistrist.
Siiani kehtinud ehitusvaldkonna kvalifikatsiooni regulatsioon kirjeldas täpselt, milline kutsetunnistus igale tegevusala alaliigile vastab. Alates 01.01.2018 sellist ühest kirjeldust enam ei ole ning isiku kvalifikatsioon saab olema kirjeldatud kutsestandardis, mis on ka aluseks kutsetunnistuse andmisele. Lisaks tulevad kutsestandardist piirangud näiteks ehitise tüübile või keerukusele.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on selgitada ehitusseadustikus sätestatud kutsega kvalifikatsiooni tõendamise üleminekuaja lõppemisega seonduvaid praktilisi küsimusi. Samuti selgitatakse koolitusel kutsestandarditega seonduvaid küsimusi, sh kutsete andmise süsteemi.


Sihtrühm

Ehitusvaldkonnas (sh ehituskonsultatsioon arhitektuuri- ja insenerivaldkondades) tegutsevad ettevõtjad ja spetsialistid.


Teemad

Ivo Jaanisoo teemad:

  • ehitusseadustik – asjatundlikkuse põhimõte ja isikute kohustused
  • kutsesüsteemi eesmärgid ja ülesehitus (lühidalt, sisulise osa jätan erialaliidu esindajale)
  • kvalifikatsiooninõuded ehitusalal – miks ja kuidas
  • kvalifikatsiooninõuetega tegevusalade loetelu (määrus nr 61)
  • majandustegevuse register

Heiki Meose teemad:

  • kutsete andmise alused ja eesmärgid
  • ehitusala kutsestandardid
  • kutsete taotlemise eeldused (haridus, töökogemus, täiendusõpe)
  • kutsete taotlemise ja taastõendamise dokumendid (esitamine, menetlemine, kutse andmine/mitteandmine)

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas Addenda veebiseminaride keskkonnas seminarid.addenda.ee!
Seminari kestus on kaks akadeemilist tundi.


Koolitajad

Pildid / - Ivo Jaanisoo

Ivo Jaanisoo, ehitustegevuse valdkonnajuht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonnas

 

Ivo tööülesannete hulka kuuluvad: ehitussektori poliitika, strateegiate, arengukavade, õigusloome ja muu regulatsiooni väljatöötamine koostöös teiste riigiasutuste ja sidusgruppidega. Lisaks Eesti ja rahvusvahelise elamumajanduse ning ehitussektori valdkondliku teabe seire ja analüüs, ning erinevate sidusgruppide nõustamine valdkonna edendamise osas.

Pildid / - Heiki Meos

Heiki Meos, Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) Kutsekomisjoni esimees

Heiki on ehitusinsener aastast 1974 ja kutsetega tegelenud nüüd juba 18 aastat.


Maksumus

Seminari hind on 59 € + km (70,80 €).

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja Addenda OÜ koolitusarve. Kinnituskirjast leiate ligipääsu veebiseminaride keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite. Veebiseminaride keskkonna kasutustingimustega saate tutvuda siin.
Veebiseminaride keskkond on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on veebiseminari vaatamine 59 € + km ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Tasumine

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja Addenda OÜ koolitusarve. Kinnituskirjast leiate ligipääsu veebiseminaride keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
+372 670 6606

addenda@addenda.ee
 

Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitisregistri andmete korrastamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) § 26 lg 1 järgi korrastatakse hiljemalt 01. jaanuariks 2020. a ehitisregistri andmed. Selle raames on erinevad kohalikud omavalitsused palunud ehitiste omanikel kontrollida ehitisregistri andmeid. Ehitiste omanikud saavad Ehitisregistri vahendusel veenduda, et kõik nende kinnistul asuvad või sinna ehitatud hooned ja rajatised on kantud ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.