Sisukord

POPULAARNE! Veebiseminar - Koroonaviirus kui kutsehaigus? Poolte õigused, kohustused ja vastutus töösuhetes.

Jaga

Eeltutvustus

COVID-19 viiruse levik on tõstatanud seoses eesliinil töötajate nakatumisega üles küsimuse, kas selle viiruse põhjustatud haigus klassifitseerub kutsehaiguseks, on see tööst põhjustatud haigestumine või pole kumbki neist? Kas vaktsineerimine oleks lahendus probleemile? Milliseid õiguslikke nüansse on oluline pooltel teada? 
Veebiseminaril käsitleme 01.03.2021 jõustuvaid Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusi.
 
Meie eelmisele veebiseminarile saime vaatajakohti pakkuda vaid kiirematele registreerujatele! Seetõttu korraldame 26. veebruaril korduskoolituse!

26. veebruaril kell 9.00 ootame Teid osalema veebiseminaril, kus kõneleme riskianalüüsist töökohal, vaktsineerimisest ja teistest meetmetest, mis aitavad kaasa nakkushaiguste leviku tõkestamisele töökohal. Vastame enamlevinud küsimustele:

 • Kas seoses koroonaviiruse levikuga on vajalik riskianalüüsi muutmine/ täiendamine? Kas töötaja lisamiseks nn vaktsineerimisnimekirja peab olema läbi viidud töökeskkonna riskianalüüs bioloogiliste ohutegurite mõjude kohta?
 • Millised on tööandja kohustused bioloogilise ohuteguri osas koroonaviiruse kontekstis?
 • Kas koroonaviirus võib saada kutsehaiguseks?
 • Kuidas hõlbustab TEIS (uus töökeskkonna infosüsteem) tööandjaid töökeskkonna riskianalüüsi läbivaatamisel?
 • Millised on tööandja õigused ja kohustused viirushaiguste leviku peatamiseks?
 • Millised on töötaja õigused ja kohustused viirushaiguste leviku peatamiseks?
 • Kas töötajal on õigus keelduda vaktsineerimisest? Mis on sellise keeldumise tagajärg, kui töötajal meditsiinilised vastunäidustused vaktsineerimiseks puuduvad?
 • Kas tööandja võib töötajale teha hoiatuse, kui on olemas töökeskkonna riskianalüüsist lähtuv tegevuskava, mis näeb ühe meetmena ette vaktsineerimise?
 • Kas tööandja peab töö ümber korraldama, kui töötajale on uus vaktsiin allergilise reaktsiooni võimaluse tõttu vastunäidustatud (erilised asjaolud)?
 • Kes maksab vaktsiini eest?
 • Mida teha, kui organisatsioonis on nakatunud töötaja?
 • Kes vastutab, kui töötaja puutub töö iseloomu tõttu kokku riskirühma kuuluvat inimestega?
 • Kes kannab eneseisolatsiooni ja karantiini kulud?

Anname Teile professionaalset nõu! Vastame Teie küsimustele nii seminari ajal kui ka lõppedes.

Kõik, kellel puudub võimalus seminari jälgida reaalajas, saavad lunastada veebiseminari salvestiste järelvaatamise õiguse. 


Eesmärk

Veebiseminari eesmärk on anda organisatsiooni juhtidele, töökeskkonna spetsialistidele, personalijuhtidele ning teistele spetsialistidele teadmisi töösuhete korraldusest koroonaviiruse leviku tingimustes.

Veebiseminari õpiväljundina osaleja:

 • oskab määratleda bioloogilisi ohutegureid töökeskkonna riskianalüüsis
 • on kursis aktuaalse juriidikaga, mis reguleerib töösuhteid koroonaviiruse leviku tingimustes.

Sihtrühm

Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, töökeskkonnaspetsialistid jt 


Teemad

Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

 • Tööandja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 ja teiste nakkushaiguste leviku tõkestamisel.
 • Töötaja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 ja teiste nakkushaiguste leviku tõkestamisel.
 • Riskianalüüs.
 • Uus riskianalüüsi töövahend ja sellega seotud muudatused tööandja kohustustes.
 • 01.03.2021 jõustuvad Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused
 • Koroonaviirus kui bioloogiline ohutegur.
 • Vaktsineerimine ja teised meetmed nakkushaiguste leviku tõkestamiseks
 • Mida teha, kui sinu ettevõttes on nakatunud töötaja?
 • Teavitamine, sh andmekaitse põhilised reeglid, ja töö ümberkorraldused töötajal nakkushaiguse tuvastamise, puhkustelt tagasikutsumine.
 • Karantiin, eneseisolatsioon ja kulud.
Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Aeg ja maht

Veebiseminar toimub 26. veebruaril 2021 kell 9.00–10.30.
(2 akadeemilist tundi)

Kõigil, kes veebiseminari reaalajas vaadata ei saa, on võimalus tellida seminari 30-päevane järelvaatamise õigusPalume sellisel juhul registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse „ei osale reaalajas. Soovin järelvaatamist“.


Toimumiskoht

Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.


Koolitajad

 

Pildid / - Jaanika Reilik Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff, advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat

Jaanika on tegelenud tööõigus küsimustega juba ca 10 aastat, esindades nii töötajaid kui tööandjaid, olles kursis nii mõlema osapoole vajadustega. Praegusel hetkel tegeleb Jaanika lisaks vaidluste lahendamistele ka palju korrektse dokumentatsiooni koostamisega ning vaidluste ennetamisega.
Jaanika on seisukohal, et enamik töövaidlusi on seotud halva kommuniaktsiooniga või valesti koostatud dokumentatsiooniga. Tööõiguses on võimalik paljusid stsenaariume ette näha ning riske vajalikul määral minimaliseerida. Kui tööõiguses järgida õigeid protseduure ning vajalikud dokumendid õigesti vormistada, on võimalik üsna vaidluste vabalt tööelu nautida.
Koolitajana proovib Jaanika leida alati vastuseid osalejate küsimustele, vajadusel neid ka pärast koolitust täpsustades ja eraldiseisvalt vastates!

Meetodid

Loeng, praktilised näited, küsimused ja vastused.


Maksumus

registreerumisel kuni 23. veebruarini soodushind 59 € +km (70,80€), hilisemal registreerumisel 79  € + km (94,80 €) osaleja kohta.
Kõigil veebiseminaril osalejatel on võimalus osta 30 päevane täiendav veebiseminari järelvaatamine hinnaga 12 € + km (14,40 €). Kui Teie organisatsioonis oln laiem huvi seminari vastu, soovitame soetada veebiseminari salvestise kuni 5-le osalejale maksumusega 39 € +km (46,80 €). Täiendava järelvaatamise eelis on võimalus ülekorrata Teie jaoks kõige olulisem info. Videot saate järele vaadata Teile sobival ajal ja kohas ning piiramatu arv kordi!

Kõigil, kes veebiseminari reaalajas vaadata ei saa, on võimalus tellida seminari 30-päevane järelvaatamise õigus hinnaga 59 € + km. Palume sellisel juhul registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse „ei osale reaalajas. Soovin järelvaatamist“.

Veebiseminari järelkuulamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Veebiseminari salvestis  on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on veebiseminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

osalemist veebiseminaril, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina, portree

 

Kristina Paal

Tel: 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee

 

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 – Kvaliteedi ja mahu küsimused

Oma blogipostitustes räägime täpsemalt Ehituse töövõtulepingute üldtingimuste (ETÜ 2013) regulatsioonidest. Praktikas kasutatakse ETÜ 2013 tingimusi võrdlemisi sageli, kuid kahjuks ei tea pooled tihti, milliseid regulatsioone ETÜ 2013 üldse sisaldab. See viib arusaamatuste ja vaidluste tekkimiseni, sest osapooled ei ole endale kokku lepitud käitumisreegleid tegelikult ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.