Sisukord

Kõik katustest. Hea tava juhendid ja standardid EVS 920-1:2021 ning EVS 920-5:2023. 4,3 TP (4,3 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded. 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES! 

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal. 

Koolituse käigus käsitleme hiljuti ilmunud standardeid, juhendeid ja teisi normdokumente. Anname ülevaate uuenenud katusestandardist EVS 920-1:2021 ning EVS 920-5:2023 muudatustest. 2023 aasta jaanuaris ilmus uus RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet (Ehitiste vee- ja niiskusekaitse juhend). Ilmunud on uus Toimivat katot 2022 ja uued RT. Juhendkaardid katuste kohta. 
 

Eesmärk

 • Anname ülevaate eritüüpi katustele esitatavatest nõuetest, st. kvaliteedinõuded ning nende rakendamise praktikast. Erilist tähelepanu pöörame niiskusele ja selle nõuetele, hüdroisolatsioonile ning peamistele vigadele ehitusprojektis. 
 • Samuti anname ülevaate uuenenud katusestandarditest EVS 920-1:2021 ning EVS 920-5:2023

Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • teab ja tunneb katuste konstruktsioonilahendusi
 • teab lamekatuste kihte ning hüdroisolatsiooninõudeid meie kliimatsoonis
 • oskab näha ja ennetada niiskusega seotud probleeme
 • teab katuste sõlmlahendusega seonduvaid küsimusi

Sihtrühm

Projekteerijad, projektijuhid, objektijuhid, ehitusjärelevalve insenerid, ehitusettevõtte juhid jt ehitusvaldkonna spetsialistid


Teemad

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolituse käigus järgmisi teemasid:

 • Üldist

  katuse projekteerimise ja ehitamise lähtekohad
  mhoonete niiskustehnilisest toimivusest
  juhend hoonete niiskustehnilisest toimivusest
  hea tava juhendid hüdroisolatsioonitöödele
  hea tava juhendid katusetöödele
  katusetöödel kasutatavad katusekatte materjalid
  erinevate katusekatete kalded
  nõuded parapettidele
  kaldvihm
  kaldvihmast, randa ehitamisest, hoone kõrgusest tulenevad nõuded parapettidele

  lamekatus
  pööratud katus, parklad, liiklustasapinnad
  haljas katus
  niiskus, nõuded betoonpindadele katusekatete paigaldamiseks, käidavatel tasapindadel
  nõuded niiskusele, nõuded niiskuse mõõtmisele, niiskuse piirväärtused. Niiskuse mõõtmine
  betooni nake, parandatud betoonpinna nake, hüdroisolatsiooni nake, nõuded nakkele. Nakke mõõtmine
  projekteerimine. Projekteerimise puudused
  SBS katused. Nõuded
  PVC katused. Nõuded
  hüdroisolatsioonid
  meie kliimatsooni nõuded hüdroisolatsioonide paigaldamiseks
  levinumad vead SBS lamekatuste projektides
  levinumad vead PVC katuse projektides
  levinumad vead hüdroisolatsiooniprojektisdes
  levinumad vead viilkatuste projektides
  näited vigadest, milleni viivad vead ehitusprojektides 
  veest märgunud hooned, hallitus, hais, niiskusest lagunevad ja mädanevad katusekonstruktsioonid
 • Lamekatuse kihid

  aurutõke
  katuse kalded
  lombid katusel ja nende mõju võrdluses lume ja jääkoormustega
  soojustus
  tuulutus
  kinnitus

 • Lamekatuse hüdroisolatsioon

  bituumen-hüdroisolatsioonimaterjalid ja nõuded nendele
  plast- ja kummirullmaterjalid
  hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldusmeetodid

 • Katuse sõlmlahendused

  äravoolusüsteemid
  parapetid
  liitumine vertikaalpindadega
  läbiviigud
  katuseaknad ja -luugid
  käigurajad ja päikesepaneelide alused
  uued katusetööde Hea tava nõuded

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.

Aeg ja maht

Koolitus toimub 19. septembril 2024 kell 10.0013.30
(4,3 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus 
11.30–11.45 paus
11.45–13.30 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES! 
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 
 
Veebiülekanne 
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Jaak Sori

Jaak Sori, volitatud ehitusinsener tase 8, J-Inseneribüroo OÜ

 


Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited. Test.


Maksumus

Registreerides kuni 6. septembrini 2024 kehtib soodushind 165 € + km (201,30 €), hiljem tavahind 189 € + km (230,58 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.

 


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.