Sisukord

IFRS – olulistest põhimõtetest ja muudatustest

Jaga

Eeltutvustus

Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) on tänapäeva juhtivaks arvestustavaks. Heal tasemel IFRS teadmised on olulised, sest nad võimaldavad mõista arvestusalaseid arenguid ning hinnata IFRSle ülemineku mõju ettevõtte finantspositsioonile juhul, kui raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtutaks Eesti hea raamatupidamistava asemel hoopis IFRS põhimõtetest.
Koolitusel keskendutakse eelkõige IFRS standarditele, mis kehtivad alates 2014. aastast; tuuakse hulgaliselt arvulisi lühinäiteid ning rõhutatakse peamisi erinevusi IFRS-i ja Eesti hea raamatupidamistava vahel.


Eesmärk

Anda koos näidetega ülevaade rahvusvahelise finantsaruandluse standardite olulistest põhimõtetest ja muudatustest.


Sihtrühm

Finantsjuhid, pearaamatupidajad, raamatupidajad, finantsala spetsialistid.


Teemad

 • IFRS esmakordse rakendamine
  - algsaldode korrigeerimise põhimõtted
 • Enamlevinumad arvestusvaldkonnad
  - õiglase väärtuse hindamise üldpõhimõtted
  - finantsinstrumendid
  - varud
  - kinnisvarainvesteeringud
  - materiaalne ja immateriaalne põhivara
  - eraldised, tingimuslikud varad ja tingimuslikud kohustused
  - tulu kajastamine
  - sihtfinantseerimine
  - rendiarvestus
  - tütar-, sidus- ja ühisettevõtete kajastamine
 • IFRS valdkonnad, mida Eesti hea raamatupidamistava otseselt ei käsitle
  - aktsiapõhised maksed
  - edasilükkunud tulumaks
  - lõpetatud tegevusvaldkonnad
 • Aruande esitusviis ja avalikustamise nõuded
  - esitusviisi põhireeglid
  - näiteid olulisematest avalikustamise nõuetest
  - mida tuleb silmas pidada, kui IFRS aruanne soovitakse esitada taksonoomia keskkonnas

Aeg ja maht

18. jaanuar 2018, kell 10.00 - 15.30.
(6 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus, A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn.

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

Pildid / - Sven Siling
Sven Siling
, BDO Eesti AS partner
Sven omab ligi 15 aasta pikkust töökogemust audiitorina ning ta tegeleb aktiivselt koolituste väljatöötamise ja koolituste andmisega. Tema populaarsemad koolitused on seotud raamatupidamis- ja auditialaste teemadega nagu näiteks raamatupidamise aastaaruannete koostamine, konsolideerimine, raamatupidamislikuke hinnangute andmine ning audiitori aruannetega seonduvad küsimused. Sven on Eesti Vabariigi vandeaudiitor ning ta kuulub Eesti Audiitorkogu juhatusse ja on Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige.

Pildid / - Barbara Asu

Barbara Asu, BDO Eesti AS ärirahanduse nõustaja
Barbara omab Tallinna Tehnikaülikooli ärirahanduse magistrikraadi ning varasemat töökogemust nii auditi kui ka panganduse valdkonnast. Peale igapäevase ärinõustamise teeb ta koostööd Tallinna Tehnikaülikooli karjääri- ja nõustamistalituse ning Tallinna Ülikooli karjääri- ja nõustamiskeskusega, viies läbi erinevaid erialaseid teemaseminare tudengitele. Barbara on osalenud lektorina erinevatel koolitustel nagu näiteks koolitused teemadel „Finantsmatemaatika põhimõtete rakendamine Eesti hea raamatupidamistava valguses“ ja „Õiglase väärtuse hindamine mõistliku kulu ja pingutusega“.


Maksumus

Registreerides kuni 15. jaanuarini 2018 on koolituse soodushind 179 € + km, hilisematele registreerijatele tavahind 199 €  + km. Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+ 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Akti saatmine tellijale

Tõenäoliselt on käesolevaks ajaks juba ehitusturul valitsevaks arusaamaks, et tööd on tellija poolt vastu võetud siis, kui allkirjastatud on tööde üleandmise-vastuvõtmise akt. Juhul, kui tellija allkirja aktil ei ole, siis saab tööd üle antuks lugeda, kui tellija on jätnud akti allkirjastamata alusetult. Miks akti esitamine on oluline, on kirjutatud juba ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.