Sisukord

UUS! VEEBIKOOLITUS - Hoonete ligipääsetavus – uued projekteeritavad korterelamud ja ühiselamud. 5,4 TP

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Koolitus toimub otseülekandena veebis!
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest Addenda e-akadeemias. Koolituse salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on e-akadeemas salvestise vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Eeltutvustus

Ehitatud keskkonna ligipääsetavuse temaatika on muutunud järjest aktuaalsemaks nii Eestis kui ka teistes vananeva ühiskonnaga riikides. Teemat kajastatakse meedias, sellega tegeletakse riiklikul tasandil ning positiivse tendentsina on hakanud selle peale mõtlema üha suurenev osa ühiskonnast. Kahetsusväärselt ei ole ligipääsetavus piisavas mahus esindatud kõrgkoolide õppekavades ega täiendkoolitustel ning seda lünka proovibki antud koolitus eluhoonete osas veidi täita. Kõige olulisem on mõista, et ligipääsetavus ei ole spetsiifiliselt ratastoolikasutajate probleem – varem või hiljem, vähemalt või rohkemal määrab puudutab see meid kõiki. Lisaks neljale peamisele erivajadusele (liikumine, kuulmine, nägemine, intellektuaalsus) tuleb mõista ligipääsetavust läbi kogu inimese elukaare, alates väikelapsest ning lõpetades vanuritega, sinna hulka kuuluvad ka väikelaste vanemad, s.h. kaksikute vankriga. Erivajadust võib vaadelda ka püsiva, ajas halveneva (inimese vananedes) või ajutisena (nt noore inimese ajutine liikumist piirav trauma või haigus). Samuti on asjakohane mõelda kolijate, reisikohvi või poekottidega liikuja või jalgratta panipaika panemise peale. Ka liikumise abivahendeid on lisaks tavalisele või elektilisele ratastoolile palju enam, nt kargud, kepp, käimisraam, rulaator, samuti liikumine juhtkoera või teise inimese abil.
Hoonete ligipääsetavuse seisukohalt on oluline tervikvaade, s.t et lisaks hoonele endale peab igas mõttes ligipääsetav, ohutult ja mugavalt kasutatav olema ka hoone lähiümbrus, nt ühildumine ühistranspordipeatuste ja kergliiklusteega, liikumine kinnistul, õueinventari kasutamine, jäätmekäitlus (prügikastide paiknemine), operatiivsõidukite juurdepääs, parkimine (s.h. elektri- ja hübriidsõidukite laadimine või elektriline eelküte). Sealt edasi tõus hoone peasissepääsuni, pääs hoonesse, horisontaalne ja vertikaalne liikumine hoones, üldkasutatavad alad ja abiruumid ning lõpuks korter ise oma erinevate ruumide ja rõduga.      

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 5,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).


Eesmärk

Kuna ligipääsetavuse alased teadmised on lisaks ühiskonna tavaliikmetele kasinad ka ligipääsetavust kavandavate spetsialistide ja ametnike seas, on koolituse peamiseks eesmärgiks teadlikkuse tõstamine, uutest nõuetest teavitamine ning lahenduste tutvustamine.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • omab üldist arusaama hoone ja selle lähiümbruse ligipääsetavuse temaatikast
  • teab hetkel kehtivat hoonete ligipääsetavuse valdkonna õiguslikku regulatsiooni ning orienteerub valdkonna standardites ja juhendmaterjalides
  • on omandanud ülevaate peagi riiklikult kehtestatavatest uute projekteeritavate korter- ja ühiselamute ligipääsetavuse nõuetest ning võimalikest lahendustest.

Sihtrühm

Arhitektid (s.h. detailplaneeringute koostajad, maastikuarhitektid, sisearhitektid), hoonete üldehitusliku osa projekteerijad, peaprojekteerijad, omanikujärelevalve teostajad, kinnisvara arendajad, ehituse peatöövõtjad, hoonete audite ja ehitusprojekti ekspertiiside koostajad ning kõrgkoolide õppejõud.
Samuti ehitusspetsialistid, ehituskonsulatandid, ligipääsetavusega tegelevad ametnikud, huvigruppide (nt erivajadustega inimesi esindavad) liikmed, erialaliitude esindajad, valdkonna huvilised üldiselt.


Teemad

Simo Ilomets käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

  • ligipääsetavuse seadusandlus ja kehtivad nõuded
  • ligipääsetavuse standardid ja juhendmaterjalid ning inimesest lähtuvad mõõtmed, ligipääsetavusega arvestamine läbi kogu elukaare, arvestades võimalikke ajutisi või püsivaid erivajadusi
  • hoone lähiümbruse kavandamine, tõus sissepääsu juurde ja pääs hoonesse
  • hoone üldkasutatava ala kavandamine, korteri kavandamine, erinevate ruumide kavandamine;
  • peagi riiklikult kehtestatavate ligipääsetavuse nõuete (nõuete tööversioon, mis ei ole hetkel veel õigusaktina jõustunud) tutvustamine  - uued projekteeritavad korterelamud ja ühiselamud
  • võimalikud lahendused

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 20. mail 2021 kell 9.00–14.15.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–12.45 paus
12.45–14.15 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

Pildid / - Simo Ilomets 2019 a

SIMO ILOMETS, PHD, VOLITATUD EHITUSINSENER (TASE 8) NING DIPLOMEERITUD ENERGIATÕHUSUSE SPETSIALIST (TASE 7)

Simo Ilomets on ehitusliku projekteerimise, ekspertiiside ning konsultatsioonidega tegeleva ettevõte Hausi OÜ projekteerija ja ekspert ning Tallinna Tehnikaülikooli, Inseneriteaduskonna, Ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor. Varasemalt on ta olnud sama ülikooli Ehitusteaduskonna, Ehitiste projekteerimise instituudi, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetooli lektor. Simo Ilometsa ülikoolis läbiviidavateks aineteks on "Niiskuskahjustuste vältimine ehituses", "Ehitusfüüsika" ja "Piirdetarindid". Lisaks õppetööle osaleb ta paljudes teadus- ja uurimistöödes. Samuti osaleb olemasolevate vanemate kortermajade renoveerimisprojektides ning viib läbi erialaseid ekspertiise (ehitusprojektide ekspertiisid, hoonete auditid, ekspertarvamused). Simo erialase töö, sealhulgas uurimis- ja teadustöö põhisuunad on hoonete energiatõhusus, piirdetarindid, märgade ja niiskete ruumide tarindid, ehitusfüüsika, niiskusturvalisus, renoveerimine, hoonete lagunemisprotsessid ja kasutusiga. 


Meetodid

Osalejaid kaasav loeng koos näidete ja aruteluga.


Maksumus

Registreerides kuni 11. maini 2021 kehtib soodushind 169 € + km (202,80 €), hiljem tavahind 199 € + km (238,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebikuulaja boonust – koolituse salvestise 30 päevast järelvaatamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.