Sisukord

Firmast

Koos oleme sammu võrra ees!

Addenda koolitus ja konsultatsioonid on koolitusfirma, mis alustas edukalt oma tegevust 2002. aasta sügisel.

Rääkides endast, peaks vast alustama nimest ADDENDA. Mida see tähendab? Ladina ja prantsuse keelt valdavale inimesele on see sõna tuttav. Addenda tähendab lisandväärtust ja selle andmist, millegi lisamist. Õppinud ja kogemusi omavale inimesele saab lisandväärtusena pakkuda just täiendusõpet. On ju just see elukestva õppe üks peamisi tunnuseid ning tsiteerides taas klassikuid on kogemus küll hea õpetaja, kuid ta kulutab liiga palju inimeste aega, nii et tema õppetundide väärtus kahaneb koos kulutatud ajaga.

Addenda OÜ peamiseks tegevuseks on:

 • Täienduskoolituste korraldamine
 • Konverentside korraldamine
 • Veebiseminaride korraldamine
 • Õppe-ja kontaktreiside korraldamine
 • Juriidiline ja ärinõustamine
 • Projektide kirjutamine ja läbiviimine
 • Ettevõtte sisekoolituste korraldamine
 • Veebirakenduste rent sh e- õpe ja veebiseminarid

Addenda OÜ-le on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6538HTM finantsjuhtimise, õigusalaste,  riigihangete, teeninduse, sekretäri ja juhiabi, juhtimisalaste ja ehitusalaste koolituste läbiviimiseks.

Addenda OÜ tähtsamad saavutused:

Neljateistkümne tegevusaastaga on Addenda OÜ:

 • korraldanud enam kui 5000 koolitust ja seminari ning konverentsi
 • korraldanud üle 100 õppereisi välisriikidesse nii Euroopasse, Aasiasse kui ka Ameerikasse
 • meie koolitustel on osalenud enam kui 67 000 inimest
 • koolitanud järgmistel koolitusvaldkondadel, millega tutvu siin

Meie klientideks on avaliku sektori asutused ja eraettevõtted. Addenda OÜ koolitused ja seminarid toimuvad vastavalt klientide soovile ja vajadusele eesti, vene, inglise ja soome keeles.

Addenda OÜ on Eesti Koolitusfirmade Liidu liige.

Addenda OÜ on tunnustatud Gaselli TOPis 2009 kui suurimat tõusjat, avaliku teenistuse aastaraamat 2008. aasta andmeil märgitud rahalise mahu järgi ametnike koolitajaks number 6 ning Äripäeva koolitustop 2008. andmetel oli Addenda OÜ 2007. aasta finantsnäitajate põhjal teisel kohal, 2012 aastast on Addenda juhtiv veebiseminaride korraldaja.

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks.

Addenda OÜ panustab ka laste ja noorte arendamisse. Alates meie esimesest tegevusaastast oleme organiseerinud suviseid lastelaagreid nii Eestis kui Saksamaal. Lisaks oleme ekspertide ja koolitajatena osalenud noortekonverentsidel, nt 2010. aasta veebruaris Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed konverentsil „Geenius minus eneses". Addenda OÜ koordineeris 2004. aastal Rahandusministeeriumi tellimusel riigihangete juhendi väljatöötamist.

Väliskoolituste ja õppereiside korraldamise kogemust omab Addenda OÜ juba alates esimesest tegevusaastast. Oleme erinevatele sihtrühmadele organiseerinud õppereise, mis lisaks koolitusele sisaldavad ettevõtete ja omavalitsuse asutuste külastusi, ärikohtumisi, laboratooriumite ja teadusuuringute keskuste külastusi, pooleliolevate ehitusobjektide külastusi jne. Koolitajateks oleme alati pakkunud sihtkohamaa parimaid spetsialiste, kellest mitmed on rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistid. Sihtriigid, kus oleme käinud: Prantsusmaa, Soome, Saksamaa, Austria, Itaalia, Suurbritannia, sh Šotimaa, Iirimaa, Portugal, Hispaania, Tšehhi ja Norra. Ehitus- ja arhitektuuriala inimestega oleme käinud ka väljaspool Euroopat - Austraalias, Uus- Meremaal, Singapuris, Malaisias, Vietnamis, Hiinas, Hong- Kongis, Dubais, USAs ja Jaapanis. Pikaajaline tegevus ja kogemused on võimaldanud meil luua hea suhetevõrgustiku ning aidanud leida usaldusväärsed partnerid mitmel poole Euroopas ja väljaspool Euroopat.

Meie jaoks on koolitus pidev edu saavutamise võti vaid siis, kui koolitustegevus on planeeritud sihikindlalt ja õigeid eesmärke silmas pidades. Addenda koolitus ja konsultatsioonid on võtnud eesmärgiks luua paindlik ja kliendikeskne keskkond nii koolitustel osalejatele kui meie kodulehekülje külastajatele. Uue sajandi märksõnaks on "õppiv organisatsioon", mis hangib pidevalt uut informatsiooni ja nägemusi klientidelt, väliskeskkonnast ja protsessidest, kasutab seda teadmust reageerimaks uute ideede, toodete, teenuste ja arendustega ning tulemuste mõõtmisega.

Meie koolitus on midagi enamat kui õppimine. Me püüame vältida "tähelepanu- valmis olla- start" tüüpi koolitust ja jälgime printsiipi- "pidev meeldetuletamine teadmiste kinnistamiseks". Koolituses peame tähtsaks "kättpidi sees" koolitust, kus juhime oma kliente ekspertide ja praktikute juurde. Ideaalis tähendab selline koolitus töös olevate projektide ja protsesside parendamist ühel ja samal ajal koolitusega.

Ootame Teid meie koolitustele,
Teie Addenda

Veebiseminarid Euroopa Liidu veemajanduse regulatsiooni teemal

   Addenda OÜ viib Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendite toel ellu projekti "Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduse väljatöötamine Valgevene ettevõtetele".Projekti raames toimus 15 veebiseminari, mille raames käsitleti EL veemajanduspoliitikat, seadusandlust, standardeid. Samuti oli vaatluse all Eesti reovee käitluse ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu