Sisukord

FINANTSTREFF 2020

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

FinantsTreff 2020 on finants- ja raamatupidamise valdkonna suursündmus, mille käigus toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimimiseks! Esmakordselt on võimalik trefi I saali ettekandeid jälgida reaalajas toimuval ülekandel. Kõigile veebikuulajatele anname kingituseks kaasa II saali ettekannete 30-päevase järelkuulamise õiguse!

Finantstrefil toimuvad avaettekannete järgselt loengud kahes saalis paralleelselt. Eesti parimad audiitorid ja maksuspetsialistid, tippjuristid ning teisted finantsala spetsialistid keskenduvad lühikestes, haaravates ettekannetes kõige olulisemale infole, milleta igapäevases töös täna enam hakkama ei saa! 

 • toome Teieni aktuaalsed maksumuudatused
 • kõneleme muudatustest, mis ootavad ees tervet raamatupidamise valdkonda
 • audiitorid jagavad oma tähelepanekuid ning soovitusi seoses eesseisva majandusaasta aruandega
 • paralleelsaalid jagunevad aktuaalsete juriidiliste ning raamatupidamislike küsimuste vahel. 
 • oleme ette valmistanud spetsiaalsed ettekanded avaliku sektori raamatupidajatele.

Finantstreffi võlu seisneb selles, et saad oma koolituspäeva ise koostada valides terve päeva vältel toimuvatest koolitusteemadest just need, mis kõige enam huvi pakuvad! 

NB! Taaskord salvestame paralleelsaalides toimuvad ettekanded! Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Hind 49 € +km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.


Sihtrühm

Era- ja avaliku sektori raamatupidajad, finantsistid, siseaudiitorid ning ettevõtete tegevjuhid ja juhatuse liikmed.


Teemad

Trefipäeva modereerib vandeaudiitor Ree Teinberg

Pildid / - Ree Teinberg

Ree Teinberg, Audit & Consult OÜ vandeaudiitor

Eriolukorra kogemus: milliseid raamatupidamise protsesside ja kontrollide muutusi me vajame? 

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

Siiri Antsmäe, atesteeritud siseaudiitor

Eriolukord andis meile uue kogemuse - töötati kaugtööna. Selline töökorraldus seab aga nii tehnilisi kui ka töökorralduslikke eeldusi. Ettekandes räägime kogetu baasil:
 • kas ja milline on vajadus raamatupidamise sise-eeskirja muuta?
 • milliseid IT kontrolle me kaugtöö puhul varasemast enam vajame?
 • kuidas vahetada dokumente? Pilve kaudu? Aga kuidas pidada meeskonna koosolekut turvalisel moel?

Maksumuudatused 2020-2021

Pildid / - Aule Kindsigo

Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid maksukonsultant

 • Muudatused eriolukorra ajal.
 • Intresside muudatus.
 • Teenuste ja kauba maksustamise uued reeglid EL-is.

Ettekanded paralleelsaalides:

Arve ja kreeditarve käibemaksuseaduses, käibemaksudirektiivis ja Euroopa Kohtu praktikas  

Pildid / - Tonis Elling 115

Tõnis Elling, Ernst & Young Baltic maksukonsultant

 • arvele esitatavad nõuded
 • arve olulised ja ebaolulised puudused
 • arvel olevad rekvisiidid sisendkäibemaksu mahaarvamise alusena
 • kreeditarve esitamise võimalused Euroopa Liidu käibemaksudirektiivis
 • kreeditarve esitamine ja deklareerimine Eestis

Eelarveliste asutuste eripära käibemaksuga maksustamisel

Pildid / - Tonis Jakob

Tõnis Jakob, Marisett OÜ maksukonsultant

 • eelarveliste asutuste eripära tulumaksu ja käibemaksu maksjana
 • erisoodustuste maksustamine ja nende iseärasused
 • tehingud füüsiliste isikutega ja mitteresidentidega ning tulumaksu kinnipidamise probleemid
 • käive ja käibemaksuga maksustatavad tehingud
 • sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused ja erisused eealarvelistes asutustes
 • sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodid

Ettekanded paralleelsaalides:

Maksukäitumise hinnangud

Pildid / - Kaili_Veiksaar

Kaili Veiksaar, EMTA maksukäitumise hinnangu teenusejuht

Maksukäitumise hinnangud on uus e-teenus ettevõttele oma maksukäitumise kohta tagasiside ja info saamiseks MTAlt. Maksukäitumise hinnangute kaudu näevad ettevõtjad ennast maksuhalduri vaatest. Maksuandmetes ja/või -käitumises puuduste esinemisel saab ettevõte asuda neid ise kohe parandama, ennetades sellega maksukontrolli alla sattumise.

teema täpsustub

 

Esineja

 • alateemad

Ettekanded paralleelsaalides:

Maksuvõlg - ajatamine, intressid, tegeliku juhi, raamatupidaja vastutus

Pildid / - Marju Vahing Mõttus

Marju Vahing-Mõttus, Maksu - ja Tolliameti juriidilise osakonna peajurist

Lühiülevaade ettevõtte maksuvõla ajatamise võimalustest ja tingimustest ning intressi arvestamisest pärast eriolukorda. 
Tegeliku juhi, sh raamatupidaja võimalikust vastutusest maksuvõla tekitamise ja tasumise eest. 

Keskmise töötasu arvutamine ja maksmine. 

Pildid / - Elena Lass

Elena Lass, advokaadibüroo Kaarma & Kaldvee jurist

 • Arvutamise aluseks olevad kuud ja tasud
 • Keskmise töötasu arvutamine, kui töötaja on töötanud tööandja juures lühikest aega
 • Keskmise töötasu arvutamine, kui töötajale ei ole pikka aega töötasu makstud
 • Keskmise töötasu maksmine tööpäevapõhiselt, tunnipõhiselt.

Ettekanded paralleelsaalides:

Majandusaasta aruanne ja COVID-19 mõju kajastamine aruandes 

Pildid / - Anne Nuut 113x113

 

Anne Nuut, vandeaudiitor, Antimar Audiitorid OÜ juhatuse liige 

2019. aasta majandusaasta aruanne tuleb tänavu esitada 31. oktoobril. Ettekandes jagame head nõu 2019. aasta majandusaasta aruande koostamiseks. Räägime aruande koostamise olulisematest nüanssidest ning, millele peab pöörama eriliselt tähelepanu. Samuti selgitame koroonaviiruse mõju arvessevõtmist ja kajastamist 2019. aasta majandusaasta aruandes.

Kuidas kajastada aruannetes toetusi? Sihtfinantseerimine

Pildid / - Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

Oma lühiettekandes vaatleb Maire Otsis- Carpenter, millistest reeglitest tuleb lähtuda eriolukorra mõju leevendamiseks saadud toetuste kajastamisel?

 • saadud sihtfinantseerimise kajastamise alternatiivsed võimalused
 • näited kaupade ja teenuste müügist saadud tulude ja nendega seotud kulude kajastamise kohta. 

Millised nõuded toob endaga kaasa vilepuhumise direktiiv?

Pildid / - Tambet Toomela

Tambet Toomela, vandeadvokaat, advokadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co partner, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht

Töötaja vilepuhumise kaitse on eelmisel aastal vastuvõetud EL direktiivi valguses tegemas läbi suuri muutusi. Käesoleval ajal valmistatakse direktiivi ülevõtmiseks ette siseriiklikku seaduseelnõud. Ettekandes käsitletakse täpsemalt, milleks kohustab direktiiv ja kuidas plaanitakse Eestis töötajat lohkulöömise korral kaitsta.

 

Täies mahus konverentsi läbinud osalenule väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 27. oktoobril 2020 algusega kell 10.00. 
Järgneb ühine filmivaatamine. Filmivaliku täpsustame 2 nädalat enne sündmuse toimumist!

Ajakava

10.00 - 10.05     Moderaatori sissejuhatus
10.05 - 10.50     Eriolukorra kogemus: milliseid raamatupidamise protsesside ja kontrollide muutusi me vajame? Siiri Antsmäe
10.55 - 11.40     Maksumuudatused 2020-2021. Aule Kindsigo

11.40 - 12.30      Lõuna

 

I saal

II saal

 

12.30 - 13.15

Arve ja kreeditarve käibemaksuseaduses, käibemaksu direktiivis ja Euroopa Kohtu praktikas. 
Tõnis Elling 

Eelarveliste asutuste eripära käibemaksuga maksustamisel.
Tõnis Jakob

13.25 - 14.10

Maksukäitumise hinnangud.
Kaili Veiksaar

Esineja täpsustub

14.10 - 14.30                kohvipaus

14.30 - 15.15

Maksuvõla ajatamine ja intressid.
Marju Vahing-Mõttus

Keskmise töötasu arvutamine ja maksmine.
Elena Lass

15.25 – 16.10

Majandusaasta aruanne ja COVID-19 mõju kajastamine aruandes.
Anne Nuut

Kuidas kajastada aruannetes toetusi?
Maire Otsus-Carpenter

16.15 - 16.55      Millised nõuded toob kaasa vilepuhumise direktiiv?  Tambet Toomela

Konverentsipäeva lõpetamine

 


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.


Meetodid

 • trefipäeva I saali ettekaneid on võimalik jälgida reaalajas ka veebiülekande vahendusel. Veebikuulajatele anname II saali ettekannete 30-päevase järelkuulamise õiguse tasuta kaasa!
 • kahes paralleelses saalis toimuvad ülipõnevad ettekanded kestvusega 45 minutit
 • osalejatel on võimalus valida ettekannete kavast endale meelisloengud, iga ettekande järgselt saavad osalejad liikuda soovi korral teise saali
 • kõik ettekanded salvestatakse ning neid on võimalus 30 päeva jooksul järele kuulata ja lisaks osalejate õppematerjalide kausta vahel on kõikide koolitajate ettekanded
 • päeva lõpetame ühise filmivaatamisega

Maksumus

Registreerides kuni 1. oktoobrini 2020 kehtib soodushind 179 € + km (214,80 €).
02.10.2020 - 20.10.2020 kehtib hind 199 € + km (238,80 €).
Hiljem tavahind 239 € + km (286,80 €).

Esmakordselt on võimalik trefi I saali ettekandeid jälgida reaalajas toimuval ülekandel. Palun märkige registreerumisel lisainfo lahtrisse märksõna VEEB!

NB! Taaskord salvestame paralleelsaalides toimuvad ettekanded, kokku 8 ettekannet. Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! 
Hind 49 € + km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Asjalikke ettekandeid, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit, toitlustust ning filmi vaatamist!

Trefipäeva toetab:

Pildid / - DD_logo_slogan

D`DIFFERENCE on sündinud arstide, biokeemikute ja teadlaste pikaajalise koostöö tulemusena. Meie tooted kuuluvad luksusliku looduskosmeetika kategooriasse, oleme enim auhinnatud kohalik nahahooldussari. D’DIFFERENCE tooted on looduslikud ja VEGAN, aktiivainete rikkad ja lisaainete vabad, annavad nähtavaid tulemusi ja toetavad naha loomulikku rütmi, sertifitseeritud koostisosadega ja dermatoloogiliselt testitud. Meie bränd on Sind toetav ja Sinule loodud koduses Eestis, kasutades kõrgtehnoloogilisi koostisaineid ja maailmatasemel spetsialistide teadmisi.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt rohkem. ETÜ 2013 garantii regulatsioon kehtib siis, kui ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.