Sisukord

Ettevõtja dokumentide selgitamine riigihankes

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Riigihangete praktikas on sagedased juhtumid, kus hankijale esitatud dokumendid on ebaselged või vigased või vajavad muul põhjusel täiendavat selgitamist. Kirjeldatud olukorras on hankija valiku ees, kas lubada ettevõtjal dokumente selgitada ja puudus kõrvaldada või jätta täiendavad andmed küsimata. Õige valiku tegemine ei ole lihtne, kuna hankija peab tagama, et dokumentide esitamistähtaja järgne täiendamine või muutmine ei läheks vastuollu pakkujate võrdse kohtlemise ning läbipaistvuse põhimõtetega.
Koolitusel käsitlemegi põhjalikumalt segituste nõudmise õiguse sisu ja lubatud ulatust Euroopa Kohtu ning Eesti kohtute ja vaidlustuskomisjoni praktika taustal. Samuti uurime, kas ja millal on hankijal hoopiski kohustus ettevõtjalt selgitusi küsida. Tegemist on kindlasti ühe keerulisema ning praktikas palju õigusvaidlusi tekitava küsimusega, mistõttu on dokumentide selgitamise lubatavuse piiride tundmine vajalik nii hankijale oma igapäevatöös kui ettevõtjale riigihangetes osalemisel.


Eesmärk

Koolituse eesmärki on tutvustada kohtupraktikast väljakujunenud suunised, kuidas tõmmata piir ettevõtja dokumentide lubatud selgitamise ja keelatud muutmise vahele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab riigihankes selgituste küsimise õiguslikku alust, on kursis vastava arenguga kohtupraktikas
 • teab hankija-poolset õigust ettevõtjalt selgitusi küsida ja teab, millal neid tohib arvesse võtta
 • teab, millal on hankija kohustatud ettevõtjalt selgitusi küsima
 • tunneb riigihanke dokumentide selgituste küsimisel järgitavaid nõudeid

Sihtrühm

Riigihangete korraldamise ja läbiviimisega tegelevad hankija juhid, spetsialistid ning riigihangete osalevate ettevõtjate juhid ja töötajad.


Teemad

Diana Minumets käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • selgituste küsimise õiguslik alus ja areng kohtupraktikas
 • hankija õigus küsida ettevõtjalt selgitusi ja neid arvesse võtta
  • lubatavuse kontrollskeem
  • dokumentide sisulise muutmise keeld, sh sisulise ja mittesisulise muutmise eristamine
  • erand dokumentide sisulise muutmise keelust
  • RHAD järgmine
 • hankija kohustus küsida ettevõtjalt selgitusi
 • selgituste küsimisel järgitavad nõuded
 • kaasusülesannete ühine lahendamine

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 1. oktoobril 2020 kell 10.00–13.15.
(4 akadeemilist tundi)

Koolituse päevakava:
09.30–10.00 hommikukohv
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 kohvipaus
11.45–13.15 koolitus


Toimumiskoht

METROPOL SPA HOTELL, Roseni 9, Tallinn (seminariruum asub 3. korrusel). 
Soovitame Teil parkida Euroopa hotelli kõrval asuvasse EuroPark (Ahtri 3, EP42) parklasse, hinnaga 24 tundi 4 €.


Koolitajad

Pildid / - Diana Minumets

Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat

Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes on tegelenud hankealaste õigusküsimustega üle 13 aasta. Diana on ühe olulisema riigihanke valdkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Juura, 2014, 592 lk) kaasautor. Samuti on Diana Minumets avaldanud riigihangete alaseid artikleid tavameedias ning õigusajakirjas Juridica. Ta on tunnustatud lektor, kes on esineb erinevatel koolitusfirmade poolt korraldatud hankekoolitustel ja ka riigiasutuste sisekoolitustel. Diana Minumets omab laialdast kogemust hankijate ja pakkujate esindamisel hankevaidluste lahendamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel.


Meetodid

Loeng, arutelu, küsimused, praktilised näited.


Maksumus

Registreerides kuni 17. septembrini 2020 kehtib soodushind 149 € + km (178,80 €), hiljem tavahind 179 € + km (214,80 €). 
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit, kohvipause.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.