Sisukord

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus

Jaga

Eeltutvustus

Ehitusplatsil on peatöövõtjal ja ehitise omanikul kohustus määrata ehitustööde ohutuse tagamiseks koordinaator või koordinaatorid. Tööohutuse koordineerimine ei ole vaid seadusest tulenev nõue, vaid see on oluline kogu ehituse inimressursi turvalise tagamisel. Tööohutuse mõõtmine ning koordineerimine aitab saavutada kõrget kvaliteeti nii tööprotsesside kui ka tulemuses ning näitab peatöövõtja ja ehitise omaniku austust kõigi töötajate vastu.

NB! Lisandväärtus: Antud koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid. Antud koolitus annab 5,1 TP (inseneri täiendõppe punkti).


Sihtrühm

Ehituse projektijuhid, objektijuhid, tööohutuse eest vastutavad isikud, ehitusjärelvalve spetsialistid.


Teemad

 • Tööohutuse juhtimispõhimõtted.
 • Töökaitse õiguslikud alused.
 • Tööinspektsiooni osa ehitusohutuses.
 • Ehitusettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse üldkohustused „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“  ja teistest õigusaktidest tulenevalt.
 • Kust leida abimaterjale tööohutuse paremaks korraldamiseks.
 • „Uus ehitusmäärus“ ja ehitusplatsi koordinaator.
 • Tööohutusalase tegevuse ehitusplatsil korraldamine ja koordineerimine.
 • Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd, tutvustamine ühisel ehitusplatsil töötavatele töötajatele, nende tööandjatele, FIE-dele ja teistele isikutele.
 • Ehitamine ja ohutuse kontrollimine.
 • Ohud ehitusplatsil.
 • Füüsiline koormus.
 • Kaitsevahendid ja –meetmed.
 • Esmaabi.
 • Olme.
 • Välistöökohad.
 • Tellingud ja teised töövahendid.
 • Lammutustöö.
 • Kõrgusest kukkumise vältimine.
 • Müra ja vibratsioon.
 • Asbestitööd.
 • Rikkumised ehitusplatsidel.
 • Nõuded töövahenditele.
 • Nõuded isikukaitsevahenditele ja nende kasutamisele.
 • Ohumärguannete kasutamise nõuded.
 • Õnnetuste, ohuolukordade, intsidentide menetlemine ja uurimine - näiteid.

Aeg ja maht

20. oktoober 2017, kell 10.00 - 17.00.
(8 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskuse (A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn, V korrusel) BDO koolitusklassis. Peauksest sisenedes palume kasutada paremat kätt jäävaid lifte ning sõita viiendale korrusele (väljas on ka suunaviidad).

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

Pildid / - Ants_Vurma
Ants Vurma,  kogenud tööohutuse spetsialist.
Aastast 1992 kuni 2008 töötas Ants Vurma Tööinspektsiooni keskuses peaspetsialistina töötervishoiu ja tööohutuse, masinate ja seadmete ohutuse, isikukaitsevahendite turujärelevalve, arvamuste ja ettepanekute töötervishoiu ja tööohutuse alase õigusloome osas. Lisaks koordineeris ja kontrollis tööinspektorite tööd. Alates 1999. aastast käesoleva ajani loeb loenguid eesti ja vene keeles töökeskkonnavolinike ja töökeskkonna spetsialistide täiendõppe kursustel töötervishoiu ja tööohutuse teemadel.  2009. aastast viib läbi ka ehitusplatsi koordinaatori tööohutuse 8-tunnist koolitust.


Meetodid

Loeng, praktilised näited, analüüs, arutelu.


Maksumus

Registreerides kuni 6. oktoobrini 2017 on soodushind 139 € + km, hilisematele registreerujatele tavahind 159 € + km.
Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, koolitusmaterjale, tunnistust, kohvipause ja lõunasööki.


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu lõpetamine katseajal

Töölepingu seaduse (TLS) § 86 lõikest 1 tuleneb tööandjale õigus töölepingu lõpetamiseks katseajal. TLS § 6 lg 1 kohaselt on katseaja eesmärgiks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. TLS § 86 lõike 4 kohaselt ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu