Sisukord

UUS! VEEBIKOOLITUS - Ehituslik tuleohutus. 8,4 TP

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Koolitus toimub otseülekandena veebis!
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest Addenda e-akadeemias. Koolituse salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on e-akadeemas salvestise vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Eeltutvustus

Ehituslike tuleohutusnõuete koolituse raames räägime milleks ja kuidas on ehitistele tuleohutusnõuded esitatud ning milleks ja kuidas neid nõudeid täita.
Koolitus on suunatud nii projekteerijatele kui ehitajatele, seda põhjusel, et hea projekteerija ja ehitaja peavad orienteeruma tuleohutusnõuete õigus- ja normatiivaktides ning peavad omama ülevaadet üldistest tuleohutusnõuete esitamise eesmärkidest.
Praktiline koolitus koosneb kolmest osast ning on jaotatud kolmele koolituspäevale. Esimene osa käsitleb sissejuhatava osana ehituslikke tuleohutusnõudeid üldisemalt ja ehituslikke tulepüsivus/ohutus -näitajaid. Teine osa keskendub tuleohutuspaigaldistele ja kolmandas osas inimeste evakuatsiooni tagamisele ning päästetööde läbiviimise võimalustele.
Koolituse raames tuuakse näiteid praktikast, sh kitsaskohad nii projekteerimise, ehitamise, kui nõuete esitamise osas. Koolituse raames räägitakse analüütiliselt tuleohutusnõuete esitamisest, sh esitatakse näiteid evakuatsioonisimulatsioonidest võrdluses arvutustega ja esitatud piirväärtustega, kande- ja tuletõkketarindite dimensioneerimisest jm.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 8,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ehitiste tuleohutusnõuetest ning tutvustada erinevate nõuete omavahelisi seoseid.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet ehitiste tuleohutusnõuetest ja teab erinevate nõuete omavahelisi seoseid
 • oskab orienteeruda tuleohutusnõuete õigus- ja normatiivaktides
 • teab tuleohutusnõuete eesmärke ja oskab neid eesmärgipäraselt rakendada
 • on kursis tuleohutusnõuetele vastava ehitise projekteerimise ja ehitamise lahenduste valikutega.

Sihtrühm

Koolituse sihtrühmaks on:

 • ehitiste projekteerijad
 • ehitiste projekteerimise projektijuhid
 • ehitiste ehitamise projektijuhid- ja objektijuhid
 • ehitamise omanikujärelevalve tegijad.

Teemad

Mart Olesk käsitleb 3-päevase koolituse raames järgnevaid teemasid:

I koolituspäev (24.05.2021) – maht 4 akadeemilist tundi

 • ehituslik tuleohutus
  - analüütiline tõendamine
  - ehitise kandekonstruktsioonid
  - tuletõkkesektsioonid
  - tuletundlikkus

II koolituspäev (26.05.2021) – maht 4 akadeemilist tundi

 • tuleohutuspaigaldised ehitises
  - tulekustutid
  - tulekahjusignalisatsioonisüsteem
  - evakuatsioonivalgustus
  - märgtõusutoru
  - tuletõrje voolikusüsteem
  - automaatne tulekustutussüsteem
  - suitsueemaldussüsteemid
  - piksekaitsepaigaldis

III koolituspäev (27.05.2021) – maht 4 akadeemilist tundi

 • evakuatsioonilahendused
  - päästetööde tegutsemisvõimalused

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 24., 26 ja 27. mail 2021.
(kokku 12 akadeemilist tundi,  ühe koolituspäeva maht 4 akadeemilist tundi)

E 24. mai kell 13.00-16.15
K 26. mai kell 09.00-12.15
N 27. mai kell 13.00-16.15

Koolituspäevade ajakava:
24. ja 27. mai 2021
13.00–14.30 koolitus
14.30–14.45 paus
14.45–16.15 koolitus

26. mai
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

Pildid / - Mart Olesk

Mart Olesk, ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist

Mart Olesk on ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux tegevjuht ja Tuleohutusekspert tase 6. Aastatel 2006-2013 töötas Mart Olesk Päästeametis, oli Põhja Päästekeskuse Insenertehnilise büroo juhtivinspektor.
Igapäevaselt tegeleb Mart projekteeritavatele ehitistele tuleohutuslahenduste väljatöötamisega, ehitusprojekti tuleohutusosadele ekspertiiside tegemisega ja ehitistele tuleohutusosa auditite tegemisega. Koostööd teostab Mart enamike Eesti suuremate projekteerimisettevõtetega ja Soome kolleegidega.

Erialaste koolituste lugemisega on Mart tegelenud aastast 2007.


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidetega.


Maksumus

Registreerudes kuni 10. maini 2021 on soodushind 319 € + km (382,80 eurot), hilisematele registreerujatele tavahind 349 € + km (418,80 eurot).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebiosaleja boonust – koolituse salvestise 30 päevast järelvaatamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
diana.nommik@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.