Sisukord

Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus - Omanikujärelevalve tegevus. 24 TP

Jaga

Eeltutvustus

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse kohaselt [RT I, 15.06.2016, 2 - jõust. 16.06.2016] ):

(1) Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni:

1) 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;

2) 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;

 3) 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal.

Peale nimetatud tähtaja saabumist võib ettevõtja ehitusalal majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.
Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Antud koolitus on kohustuslik kutse taotlejale, kes soovib taotleda Ehitusjuht (tase 6) kutsetunnistust spetsialiseerumisega omanikujärelevalve tegevusele. Isik peab vastama antud kutse andmise eeldustele.

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolli ehk eksamiga, mis toimub peale viimast koolituspäeva, so. 19.10.2018, ca. kell 16.45. Eksam kestab maksimaalselt 90 minutit. 

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult). Antud omanikujärelevalve koolitus annab 24 TP (inseneri täiendõppe punkti).

PS!  Nõuded koolituse läbimiseks ja tunnistuse omandamiseks:
• Eksami sooritamine ja 90% osalemine kontaktõppes.

Kõikide kutse omistamist puudutavate küsimuste osas palume pöörduda Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poole telefonil 6870435 või e-kirja teel eeel@eeel.ee. Kõik küsimused, mis puudutavad koolituse korralduslikku poolt palume adresseerida meile kas telefonil 670 6606 või saates kirja e-posti aadressile addenda@addenda.ee 


Sihtrühm

Ehitusjuhid (tase 6), omanikujärelevalve tegijad.


Teemad

  • ehitustooted, standardid, nõuded
  • koormused ja staatika
  • järelvalve korraldus ehituses (omanikujärelvalve kava)
  • ehitusprojekti kontroll, ekspertiis, projektimuudetused
  • ehituskonstruktsioonid
  • elektripaigaldis hoones
  • hoonete küttesüsteemid; Hoonete jahutussüsteemid; Ventilatsioonisüsteemid
  • vee- ja kanalisatsioonisüsteemid
  • tuleohutussüsteemid

TEEMADE AJALINE JAOTUS KUUPÄEVADE JA KELLAAEGADE KAUPA

TEISIPÄEV 9.10.2018
09.30–12.45 ehitustooted, standardid, nõuded (4 ak. h)
13.15–16.30 koormused ja staatika (4 ak.h)

KOLMAPÄEV 10.10.2018
09.30–13.45 järelevalve korraldus ehituses (omanikujärelevalve kava) (5 ak.h)
14.00–15.30 ehitusprojekti kontroll, ekspertiis, projektimuudatused (2 ak.h)

NELJAPÄEV 18.10.2018
09.30–14.45 ehituskonstruktsioonid (6 ak.h)
15.00–16.30 elektripaigaldis hoones (2 ak.h)

REEDE 19.10.2018
09.30–11.45 hoonete küttesüsteemid; Hoonete jahutussüsteemid; Ventilatsioonisüsteemid (3 ak.h)
12.30–14.45 vee- ja kanalisatsioonisüsteemid (3 ak.h)
15.00–16.30 tuleohutussüsteemid (2 ak.h)


Aeg ja maht

Koolitus toimub ajavahemikus 9.-19. oktoober 2018
(koolituse maht kokku on 31 akadeemilist tundi (ak.h))

T 9. oktoober kell 09.30–16.30
K 10. oktoober kell 09.30–15.30
N 18. oktoober kell 09.30–16.30
R 19. oktoober kell 09.30–16.30

Koolituspäevade ajakava:
09.10., 18. ja 19. oktoober
09.00–09.30 kogunemine ja registreerimine
09.30–11.00 koolitus
11.00–11.15 kohvipaus
11.15–12.45 koolitus
12.45–13.15 lõunapaus
13.15–14.45 koolitus
14.45–15.00 kohvipaus
15.00–16.30 koolitus

10. oktoober
09.00–09.30 kogunemine ja registreerimine
09.30–12.00 koolitus 
12.00–12.30 lõuna 
12.30–14.00 koolitus 
14.00–14.15 kohvipaus
14.15–15.30 koolitus 


Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus (A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn). 
Ärikeskusesse sisenedes palume jälgida suunaviitasid. 

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui ka Rahumäe teelt. 
Tammsaare Ärikeskuse ees saate parkida 2 tundi tasuta, iga järgnev pooltund on 0,60 €.

Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 12 ja 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

Enno Rebane - Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, tegevdirektor (diplomeeritud ehitusinsener)
Tõnu Peipman - Inseneribüroo Printsiip OÜ, ehitusinsener/vastutav projekteerija (diplomeeritud ehitusinsener)
Teet Sepaste - Ehitusekspertiisibüroo OÜ, juhataja (diplomeeritud ehitusinsener)
Kaljo Haavandi - Teim Elekter TÜ, juhataja asetäitja (diplomeeritud elektriinsener)
Peeter Parre - Inseneribüroo Aksiaal, juhataja (diplomeeritud ehitusinsener)


Maksumus

Registreerides kuni 28. septembrini 2018 kehtib soodushind 489 € + km (586,80 €), hiljem tavahind 519 € + km (622,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Antud kutsenõuetele vastavaid teadmisi, eksami läbiviimist, eksami edukal läbimisel elektroonilist tunnistust, inseneri täiendõppe punkte, õppematerjale, lõunat ja  kohvipause.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 670 6606
diana.nommik@addenda.ee

 

Jaga

Kadri Matteus - Proportsionaalsuse printsiibist ja pakkuja tehtud vigade parandamise võimalusest Riigikohtu lahendis 3-19-1501

Riigikohus tegi 20.12.2019 lahendi asjas nr 3-19-1501, kus oli vaidluse all pakkuja poolt hooletusest tehtud vea parandamise võimalus. Kuigi tegemist oli sotsiaal- ja eriteenuse hankega, oli hankija dubleerinud RHS § 46 lg 4 ja § 98 regulatsiooni hankedokumentidesse, mistõttu kohaldati vaidluse lahendamisel just neid norme ning kohtu seisukohad on seega kohaldatavad enamikes hankevaidlustes.Lugege ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.