Sisukord

Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus - Omanikujärelevalve tegevus

JagaPildid / - 2016-10-18 omanikujärelevalve


Eeltutvustus

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse kohaselt [RT I, 15.06.2016, 2 - jõust. 16.06.2016] ):

(1) Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni:

1) 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;

2) 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;

 3) 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal.

Peale nimetatud tähtaja saabumist võib ettevõtja ehitusalal majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.
Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Antud koolitus on kohustuslik kutse taotlejale, kes soovib taotleda Ehitusjuht (tase 6) kutsetunnistust spetsialiseerumisega omanikujärelevalve tegevusele. Isik peab vastama antud kutse andmise eeldustele.

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolli ehk eksamiga, mis toimub 31. oktoobril algusega kell 13.00 Eesti Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL-i) kontoris, Pärnu mnt 141, VII korrus. Eksam kestab maksimaalselt 90 minutit.

NB! Antud koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult). Antud omanikujärelevalve koolitus annab 24 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Kõikide kutse omistamist puudutavate küsimuste osas palume pöörduda Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poole telefonil 6870435 või e-kirja teel liis@eeel.ee. Kõik küsimused, mis puudutavad koolituse korralduslikku poolt palume adresseerida meile kas telefonil 670 6606 või saates kirja e-posti aadressile addenda@addenda.ee 


Sihtrühm

Ehitusjuhid (tase 6), omanikujärelevalve tegijad.


Teemad

  • Ehitustooted, standardid, nõuded.
  • Koormused ja staatika.
  • Järelvalve korraldus ehituses (omanikujärelvalve kava).
  • Ehitusprojekti kontroll, ekspertiis, projektimuudetused.
  • Ehituskonstruktsioonid.
  • Elektripaigaldis hoones.
  • Hoonete küttesüsteemid; Hoonete jahutussüsteemid; Ventilatsioonisüsteemid.
  • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid; 
  • Tuleohutussüsteemid.

TEEMADE AJALINE JAOTUS KUUPÄEVADE JA KELLAAEGADE KAUPA

TEISIPÄEV, 18.10.2016
10.00 – 13.15 Ehitustooted, standardid, nõuded (4 ak. h)
13.45 – 17.00 Koormused ja staatika (4 ak.h)

KOLMAPÄEV, 19.10.2016
10.00 – 14.30 Järelevalve korraldus ehituses (omanikujärelevalve kava) (5 ak.h)
14.30 – 16.15 Ehitusprojekti kontroll, ekspertiis, projektimuudatused (2 ak.h)

NELJAPÄEV, 20.10.2016
10.00 – 15.15 Ehituskonstruktsioonid (6 ak.h)
15.30 – 17.00 Elektripaigaldis hoones (2 ak.h)

KOLMAPÄEV, 26.10.2016
10.00 – 12.30 Hoonete küttesüsteemid; Hoonete jahutussüsteemid; Ventilatsioonisüsteemid (3 ak.h)
12.30 – 15.15 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid (3 ak.h)
15.30 – 17.00 Tuleohutussüsteemid (2 ak.h)


Aeg ja maht

18. - 26. OKTOOBER 2016
(koolituse maht kokku on 31 akadeemilist tundi (ak.h))

T 18. oktoober, kell 10.00 - 17.00
K 19. oktoober, kell 10.00 - 16.15
N 20. oktoober, kell 10.00 - 17.00
K 26. oktoober, kell 10.00 - 17.00

Koolituspäevade ajakava
09.40 – 10.00 kogunemine ja registreerumine
10.00 – 11.30 koolitus
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 13.15 koolitus
13.15 – 13.45 lõunapaus
13.45 – 15.15 koolitus
15.15 – 15.30 kohvipaus
15.30 – 17.00 koolitus


Toimumiskoht

Koolitus toimub Addenda OÜ koolitusklassis (Tammsaare tee 47, II korrusel).

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt. 
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Tasuta on võimalik parkida Tammsaare Ärikeskuse taga - Tuisu tänaval. 
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

Enno Rebane, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, tegevdirektor (diplomeeritud ehitusinsener)
Tõnu Peipman, Inseneribüroo Printsiip OÜ, ehitusinsener/vastutav projekteerija (diplomeeritud ehitusinsener)
Teet Sepaste, Ehitusekspertiisibüroo OÜ, juhataja (diplomeeritud ehitusinsener)
Madis Mahlapuu, AS TERA,  projektijuht (diplomeeritud elektriinsener)
Peeter Parre, Inseneribüroo Aksiaal, juhataja (diplomeeritud ehitusinsener)


Maksumus

Registreerudes kuni 11. oktoobrini 2016 on soodushind 449 € + km, hilisematele registreerijatele tavahind 469 € + km.


Maksumus sisaldab

Antud kutsenõuetele vastavaid teadmisi, eksami läbiviimist, eksami edukal läbimisel tunnistust, inseneri täiendõppe punkte, õppematerjale, lõunat ja  kohvipause.


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile kinnituse koolitusel osalemise kohta ja koolitusarve.


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Jaga

Kadri Matteus - Proportsionaalsuse printsiibist ja pakkuja tehtud vigade parandamise võimalusest Riigikohtu lahendis 3-19-1501

Riigikohus tegi 20.12.2019 lahendi asjas nr 3-19-1501, kus oli vaidluse all pakkuja poolt hooletusest tehtud vea parandamise võimalus. Kuigi tegemist oli sotsiaal- ja eriteenuse hankega, oli hankija dubleerinud RHS § 46 lg 4 ja § 98 regulatsiooni hankedokumentidesse, mistõttu kohaldati vaidluse lahendamisel just neid norme ning kohtu seisukohad on seega kohaldatavad enamikes hankevaidlustes.Lugege ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.