Sisukord

EHITUSE TREFF!

Jaga

Eeltutvustus

Ehituse Treff 2018 on ehitusvaldkonna suursündmus, mille käigus toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimiseks!

Kahes saalis paralleelselt toimub kokku 12 ettekannet ehistusala tipptegijatelt ja Eesti parimatelt tippjuristidelt, kes lühikestes, haaravates ettekannetes keskenduvad kõige olulisemale infole, milleta ehitusala juhid, ka keskastmejuhid, objekti- ja projektijuhid ning teised spetsialistid hakkama ei saa!

Ehituse Trefi võlu seisneb selles, et iga osaleja saab oma koolituspäeva ise koostada valides terve päeva vältel toimuvatest koolitusteemadest just need, mis kõige enam huvi pakuvad!  Kutsume Teid osalema kogu meeskonnaga, et saaksite reaalajas jälgida kõiki ettekandeid!

 • Kõnelevad ehitusala tippspetsialistid!
 • Kõnelevad Eesti tuntuimad juristid ning advokaadid!
 • Kohal on Eesti tuntumad ehistusvaldkonna juhid ja spetsialistid. Ole Sinagi! Ehituse Treff 2018 on parim võimalus kohtuda kolleegidega ja teiste tipptegijatega!
 • KOOLITUS ANNAB 6,0 INSENERI TÄIENDÕPPEPUNKTI.

Konverentsipäeva modereerivad

Pildid / - Veiko Pärlin

Veiko Pärlin

Nordecon AS

Pildid / - teede_projektijuhtimise_as

 Ilmar Link

TPJ Inseneribüroo OÜ

 


Sihtrühm

 • Ehitusettevõtte tippjuhid, kes vastutavad ettevõtte igapäevase käekäigu eest.
 • Ehitusettevõtete juhid ja töötajad, kes on seotud nii ehitus- kui ka teiste seonduvate lepingutega ja lepingust tulenevate vaidluste lahendamisega.
 • Ehitusvaldkonna projekti- ja objektijuhid.
 • Planeerijad ja arhitektid.
 • Kinnisvara arendajad.
 • Omanikujärelvalve tegijad.
 • Omavalitsusjuhid ja ametnikud, kes on seotud ehitusvaldkonna küsimustega.
 • Haldusjuhid ja teised spetsialistid, kes on seotud ehitusvaldkonna küsimustega.
 • Ja paljud teised, kes leiavad endale treffi teemad vajalikud olevat!

Teemad

Kas Eesti on valmis liginullenergiahoonete ehitamiseks - 2030 perspektiiv uute hoonete ehituses ja renoveerimises

Pildid / - Jarek kurnitski

Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikooli professor ja erialaorganisatsiooni REHVA (Euroopa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialaühenduste katusorganisatsioon) asepresident. 

Konverentsi avaettekanne vaatab tulevikku ning tutvustab läbiviidud energiatõhususe uuringuid!

 

Mure projekti kvaliteediga - mille üle vaidlevad tellija-projekteerija ja ehitaja?

Pildid / - Peeter-Parre

Peeter Parre, inseneribüroo Aksiaal ehitusinsener

Ehitusobjekt on koostöö tulem, mille ringi kuuluvad tellija, projekteerija, ehitaja jt osapooled. Tellija ja projekteerija on ehitusobjekti puhul nö alguspunkt. Kõik lahendused aga ka paljud probleemid algavad projekteerija juurest ja võimenduvad ehitaja käes. Oma praktilises ettekandes toob Peeter Parre, inseneribüroo Aksiaal, mitmeid näiteid ja keskendub projekteerimise- ja ehitustööde probleemidele ning vastutuse jagamisele, mis kohati viib vastutamatuseni või oma arusaamisele vastutusest!

 

Komposiitkonstruktsioonide kasutamine hoonete rekonstrueerimisel

Pildid / - Tõnu Peipman

Tõnu Peipman, inseneribüroo Printsiip ehitusinsener

Amortiseerunud hoone kandekonstruktsioonide terviklik asendamine. Kas tegemist on ümberehitamise või uue hoone püstitamisega?

Pildid / - Raul Keba

Raul Keba, Advokaadibüroo RISTAL KEBA PARTNERID partner

Üha enam tuleb ette olukordi, kus amortiseerunud elamu ümberehitamise ja laiendamise käigus lammutatakse hoone vundamendini või täielikult ning püstitatakse uus hoone. Kas tegemist on hoone konstruktsioonide tervikliku asendamisega või tuleb selline ehitamine kvalifitseerida uue hoone püstitamisena. Viimasel juhul ehitustegevus peatatakse ning alustada tuleb detailplaneeringu koostamisest või projekteerimistingimuste taotlemisest, millele järgneb uue ehitusloa taotlemise menetlus. Käsitlemisele tuleb Tallinna ja Tartu selle aasta halduspraktika antud teemal. 

Omanikujärelevalve - tüütu kohustus või asendamatu spetsialist

Pildid / - Kaspar Tennokese

Kaspar Tennokese, Sweco EST OÜ omanikujärelevalve

Vaatame täpsemalt, et milline on omanikujärelevalve roll ehitusprotsessis. Millele tuleb pöörata tähelepanu omanikujärelevalve meeskonna valmisel (pädevused). Millises staadiumis tuleks üldse omanikujärelevalve kaasata. Mis on hea ja kohatäidet pakkuva omanikujärelevalve suurimad erinevused. Näited omanikujärelevalve tööst, et milliste probleemidega tuleb omanikujärelevalve esindajal kokku puutuda. Ülevaade põhilistest ehitusprojekti vigadest ning madalast ehituskvaliteedist/töökultuurist. Lisaks toon välja  mõned mõtted, et mida saaks teha veel paremini!

Ehitamise dokumenteerimine - kas üksnes tülikas kohustus?

Pildid / - Martina Proosa

Martina Proosa, AS Merko Ehitus Eesti jurist

Ehitusseadustik kohustab dokumenteerima kõiki ehitusluba nõudvaid ehitustöid. Ehitamise dokumenteerimine haarab kõiki etappe alates ehitise projekteerimisest kuni ehitise füüsilise olemasolu lõpuni (lammutamiseni). See hõlmab ehitise projekteerimist, uuringuid, kõiki ehitustöid, omanikujärelevalvet, ehitise kasutamise ja hooldamise juhendeid, ehitise auditeid ja ehitises tehtud hilisemaid ümberehitusi. Nõuetega määratletakse ehitamisel minimaalselt vajalik ehitamise dokumenteerimise maht ja koosseis, dokumentide säilitamise eest vastutavad isikud ning säilitamistähtajad. Oma ettekandes analüüsib Martina, kas nõuete järgimine on tüütu kohustus või on see hoopis hilisem trumpäss!

Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel uue töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse muudatuste valguses

Pildid / - Jaanika Jelistratov

Jaanika Jelistratov, Riskianalüüs OÜ tegevjuht

1. jaanuaril 2019 hakkab kehtima uus "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus".  Oma ettekandes toob Jaanika välja, millised on olulisemad muudatused uues seaduses võrreles vanaga ning mida peab muutma dokumentatsioonis ja ettevõtte töös?

Ehitushangete regulatsiooni uued sätted

Pildid / - Kristina Laarmaa 113x113

Kristina Laarmaa, advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat 

Oma ettekandes võtab Kristina arutusele alltöövõtjate kaitseks loodud maksete peatamise regulatsiooni, mis jõustub 01.01.19. Kuidas peaksid hankijad end positsioneerima töövõtja ja alltöövõtja vahelistes vaidlustes ja mis liiki õigussuhted tekivad hankija ja alltöövõtja vahel? Samuti tuleb teemaks, millistel tingimustel on võimalik tugineda teise isiku näitajatele? Kristina ettekandest ei jää välja ka uuem vaidlustus- ja kohtupraktika, millest ta teeb valikulise ülevaate pärast 1.09.2017 algatatud hangetes ning analüüsib nii menetluslikke kui ka sisulisi probleeme, mida iga pakkuja ja hankija seoses muutunud seadusega teadma peaks.

Lepingu täitmise käik ETÜ 2013 järgi

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper

Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper ja Partnerid vandeadvokaat

„Ehituse töövõtulepingute üldtingimused“ (ETÜ 2013) on üha populaarsem lepinguvorm ja seda mitte ainult riigihangetes, vaid ka erasektoris. Kuigi ETÜ 2013 on oluliselt kasutajasõbralikum kui ETÜ 2005, on tegemist siiski mahuka dokumendiga. Kristina eesmärk on anda oma ettekandes lihtne ja selge ülevaade lepingu täitmise käigu olulisematest aspektidest ETÜ 2013 järgi.
 

Ehituslepingust tulenevate nõuete maksmapanek

Pildid / - Liina Linsi

Liina Linsi, advokaadibüroo Cobalt partner

Oma ettekandes käsitleb Liina nii peamiste ehitajale ja tellijale tulenevate nõuete materiaalõiguslikke eeldusi kui ka menetlusõiguslikke aspekte nende nõuete tõendamisel ja realiseerimisel, sh kohtumenetluses.

Arveldamise olulisemad õiguslikud aspektid ehituse töövõtu lepingus

Pildid / - Karin Ploom

Karin Ploom, advokaadibüroo LEADELL Pilv advokaat

Ettekanne annab selge ja konkreetse ülevaate arvelduste kõige olulisematest õiguslikest aspektidest ehituse töövõtus, mida tasub oma nõuete või vastuväidete esitamisel teada nii tellijal, peatöövõtjal kui alltöövõtjal. Kohtumenetluse advokaadina toob Karin ettekandes välja praktikas enam levinud vead (sealhulgas kahjunõuete esitamisel, tasaarvestustel, lisatööde arveldamisel), mis otseselt mõjutavad hilisemate vaidluste perspektiivi. 

Paneeldiskussioon - võimalused ja väljakutsed ehitusplatsil

Pildid / - Sven Saar

Sven Saar

RKAS projektidirektorPildid / - Indrek Peterson

Indrek Peterson

EEEL tegevdirektor

Pildid / - Margus_Keerutaja

Margus Keerutaja

Sovek AS direktor

Pildid / - Tarmo Pohlak

Tarmo Pohlak

Oma Ehitaja  AS Pildid / - Kaspar Tennokese

Kaspar Tennokese

Sweco EST OÜ

Pildid / - teede_projektijuhtimise_as

Ilmar Link

TPJ Inseneribüroo OÜ

 

Diskussiooni modereerib Ilmar Link, TPJ Inseneribüroo juhatuse esimees. Kaasa mõtlevad ja arutlevad Indrek Peterson, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor, Tarmo Pohlak Oma Ehitaja AS ehitusdirektor, Sven Saar Riigi Kinnisvara AS projektidirektor ning Margus Keerutaja Sovek AS direktor.


Aeg ja maht

6. detsembril 2018 kell 10.00–16.40.
Järgneb ühine filmivaatamine. Filmivaliku täpsustame 2 nädalat enne sündmuse toimumist!

PÄEVAKAVA
10.00-10.05 Avasõnavõtt
10.05-10.45 Jarek Kurnitski
10.50-11.30 Peeter Parre ja Kristina Laarmaa
11.35-12.20 J. Jelistratov ja M. Proosa 
12.20-13.10 Lõuna
13.10-13.55 K. Tennokese ja L. Linsi
14.00-14.45 R. Keba ja  K.Uuetoa-Tepper
14.45-15.00 kohvipaus
15.00-15.45 T. Peipman ja K. Ploom
15.50-16.40 lõpudiskussioon
Koolitus annab 6,0 TP-d! Kutsume Teid osalema kogu meeskonnaga, et saaksite reaalajas jälgida kõiki ettekandeid!

Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.


Meetodid

 • Kahes paralleelses ruumis toimub kokku 12 ülipõnevat ettekannet kestvusega 4045 minutit.
 • Osalejatel on võimalus valida ettekannete kavast endale vajalikud meelisloengud. Iga ettekande järgselt saavad osalejad liikuda soovi korral teise saali.
 • Kutsume Teid osalema kogu meeskonnaga, et saaksite jälgida kõiki ettekandeid! 

Koolitus annab 6,0 TP-d!


Maksumus

239 € + km osaleja kohta.

 


Maksumus sisaldab

Asjalikke ettekandeid, õppematerjale, toitlustust ning päeva lõpetuseks ühise filmi vaatamist.
Filmivaliku täpsustame kaks nädalat enne trefi toimumist!


Tasumine

Koolituspäevale registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina_Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Arengukoostöö projekt sai joone alla

Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud Arengukoostöö projekt 107-2018-A „Kompleksne õppemetoodikate kasutamine ja mõjus õpetamine kõrghariduse omandamisel Valgevene ülikoolides“ sai joone alla.  Terve aasta kestnud projekti käigus uurisime koostöös Valgevene Riikliku Tehnikaülikooliga inseneride, mehhaanikute ja teiste tehnikaerialade ülikooli ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.