Sisukord

EHITUSE TREFF 2017!

Jaga

Pildid / - Ehitustreff 2017


Eeltutvustus

Tänavune ehituse treff keskendub juriidilistele küsimustele. Me kõneleme uutest seadusesätetest, räägime hangetest, rahast ja vastutusest. Toome Teieni ettekanded Eesti parimatelt tippjuristidelt, kes lühikestes, haaravates ettekannetes keskenduvad kõige olulisemale infole, milleta ehitusala juhid, ka keskastmejuhid ning teised spetsialistid hakkama ei saa! 
Ehituse treff 2017 osalemine annab 5,0 TP-d Ehitusinseneride Liidult. 


Sihtrühm

  • Ehitusettevõtte tippjuhid, kes vastutavad ettevõtte igapäevase käekäigu eest.
  • ehitushangetel osalejad.
  • Ehitusettevõtete juhid ja töötajad, kes on seotud nii ehitus- kui ka teiste seonduvate lepingutega ja lepingust tulenevate vaidluste lahendamisega.
  • Planeerijad ja arhitektid.
  • Kinnisvara arendajad.
  • Omanikujärelvalve tegijad.
  • Omavalitsusjuhid ja ametnikud, kes on seotud ehitusvaldkonna küsimustega.
  • Haldusjuhid ja teised spetsialistid, kes on seotud ehitusvaldkonna küsimustega.
  • Ja paljud teised, kes leiavad endale treffi teemad vajalikud olevat!

Teemad

Mida ettevõtjad omavahel rääkida ei tohi?

Pildid / - Sandor Elias

Sandor Elias, advokaadibüroo Triniti advokaat

Viimasel ajal on aina sagedasemad juhtumid, kus ettevõtja satub õiguskaitseorganite huviorbiiti keelatud kokkulepete ja infovahetusega seoses. Veelgi tihemini juhtub, et ettevõtja ei tea, kust jookseb lubatu ja keelatu piir ja küsib advokaadilt nõu. Samas iga lause eel ja järel ei jõua õigusabi küsida. Sellest lähtuvalt räägime konkurentsiõiguslikest printsiipidest, mida ettevõtjad erialaliitudes, ümarlaudadel ja niisama saunas istudes omavahel suheldes silmas võiks pidada, et mitte aega ja närve kohtuvaidlustele kulutada. Toome elulisi näiteid Eesti praktikast.

Põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste kontroll 

Pildid / - Kristina Laarmaa

Kristina Laarmaa, TGS Baltic vandeadvokaat

Milliseid praktilisi probleeme on tõusetunud ehitusvaldkonnas vaidlustus- ja kohtupraktikas alapakkumustega seoses? Kuidas peab hankija toimima alapakkumuse kahtluse korral? Mida saab teha konkurendi alapakkumuse kahtluse korral? Ja milliseid uuendusi on kaasa toonud 1.09 jõustunud riigihangete seadus?

Vead ehitusvaldkonna hangete pakkumustes ja nende parandamise võimalused

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper

Kristina Uuetoa-Tepper, Tepper & Partnerid Advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat

Hankemenetlus on kiire, mistõttu üsna sagedasti eksitakse ka pakkumuse koostamisel. Ettekandes käsitletakse enamlevinud vigu ehitusvaldkonna (projekteerimine, ehitus, omanikujärelevalve) hangetes ning nende parandamise võimalikkust pärast pakkumuse esitamist.

Tellija juhiste arvestamine ehitusel

Pildid / - Siret Siilbek 2017

Siret Siilbek, Advokaadibüroo Alterna partner ja vandeadvokaat

Üheks ehitusjuhtimise praktikas enim esinevaks probleemiks on tellija juhiste ja soovidega arvestamise võimalikkus. Tihti esineb olukordi, kus tellija antud juhtnööre ei pea ehitaja mõistlikuks, kuid heade suhete nimel tullakse tellijale siiski vastu ning vahel isegi enam, kui seaduse kohaselt tohiks. Mil määral tellija juhiseid arvestada tuleks ja tohiks ning kes vastutab siis, kui juhiste järgimise tagajärjel tekib hiljem tellijale kahju, tuleb juttu meie töötoas. 
Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Siret Siilbek räägib töötoas tellija juhiste arvestamisest ja sellega kaasnevast vastutusest võlaõigusseadusest ning valitsevast kohtupraktikast lähtudes. 

Ehitusvaidlused

Pildid / - Alar Urm 115x115

Alar Urm, advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat

Ehituslepingutega seoses on vaidlused harilikud. Peamised vaidlusteemad: lepingu sõlmimise protsess, lepingu eseme piiritlemine, lepingu muudatus ja täpsustus, ehitajate (töövõtjad, ehitajad-allhankija sisesuhe), tagatised, lisatöö, kvaliteet, tähtajad. Kui riskikohtadele algusest peale tähelepanu pöörata saab vaidlusi ära hoida ja tõhusalt lahendada.

Ehituslepingust tulenevate õiguskaitsevahendite realiseerimist kõige enam mõjutavad asjaolud

Pildid / - Kalev Saare

Dr Kalev Saare, advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat

Oma ettekandes käsitleb Kalev eelkõige ehituslepingu järgse nii tellija kui töövõtja vastutuse realiseerumise ja nende suhtes õiguskaitsevahendite  kohaldamise eelduseid, sh teavitamiskohustuse tähendust, rikkumise olulisust, ajalist aspekti, vastutust piiravate kokkulepete toimet, töö ülevaatamise ja vastuvõtmise mõju vastutuse realiseerumisele


Aeg ja maht

30. novembril 2017, kell 10.00 - 16.00, millele soovijatele järgneb filmi vaatamine. Kavas krimi Mõrv Idaekspressis!


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.

 


Maksumus

Trefipäeva maksumus 219 € + km!


Maksumus sisaldab

Asjalikke ettekandeid, õppematerjale, toitlustust ning päeva lõpetuseks ühise filmi vaatamist.


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
tegevjuht

tel: 670 66 06 või 55662 741; 
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.