Sisukord

EHITUSE TREFF 2022! Kuidas ehitada hästi?

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

2022. aastal ootame Teid taas osalema konverentsisaali!
Ehituse Treff on ehitusvaldkonna koostööle keskenduv konverents, kus kohal on ehitusprotsessi kõik osapooled: tellija, projekteerija, ehituse pea- ja alltöövõtja, omanikujärelevalve esindaja ning üheskoos räägitakse ja arutatakse kuidas ehitada hästi: ehitusvaldkonna praktikast ja probleemidest, võimalustest ja väljakutsetest ning sujuvast koostööst osapoolte vahel. Käesoleval aastal räägime ka muutuvatest majandusoludest ja ehitushangetest ning hankelepingute muutmisest.
 
Ehituse Treff oli koroonaeelsetel aegadel ehitusvaldkonna spetsialistidele üks suurimaid ja tähtsamaid tippsündmusi! Trefile, sõltumata sellest, kas see toimub saalis või veebis, on alati kogunenud sajad ehitusvaldkonna tegijad - nii arhitektid, projekteerijad kui ehitusettevõtete juhid ning objekti- ja projektijuhid, samuti omanikujärelevalve tegijad!
2022. aastal ootame Teid taas osalema konverentsisaali! Trefil saab osaleda ka veebi vahendusel või hiljem e-õppena meie e-akadeemias ettekandeid järelvaadata! Kuna osaliselt toimub treff paralleelsaalides, siis neid ettekandeid on igal osalejal võimalus tasuta meie e-akadeemias järelevaadata. 
 
Tehke oma valik ning ootame Teid 9. novembril meie trefile!

Eesmärk

Kõnelevad ehitusala tippspetsialistid!
Kõnelevad praktikud, kes Eesti ehitusvaldkonnas juba aastaid tuntud tegijad on!
Kohal on Eesti tuntumad ehitusvaldkonna juhid ja spetsialistid. Ole Sinagi! Ehituse Treff on parim võimalus kohtuda kolleegidega ja teiste tipptegijatega!

Sihtrühm

  • Ehitusettevõtte tippjuhid, kes vastutavad ettevõtte igapäevase käekäigu eest
  • Ehitusettevõtete juhid ja töötajad, kes on seotud nii ehitus- kui ka teiste seonduvate lepingutega ja lepingust tulenevate vaidluste lahendamisega
  • Ehitusvaldkonna projekti- ja objektijuhid
  • Planeerijad ja arhitektid
  • Kinnisvara arendajad
  • Omanikujärelvalve tegijad
  • Omavalitsusjuhid ja ametnikud, kes on seotud ehitusvaldkonna küsimustega
  • Haldusjuhid ja teised spetsialistid, kes on seotud ehitusvaldkonna küsimustega
  • Ja paljud teised, kes leiavad endale treffi teemad vajalikud olevat!

Teemad

Eesti Ehituse vaade tulevikku 2020-2050

Pildid / - Ivo Jaanisoo

Ivo Jaanisoo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler

Olukord ehituses nii lühikeses kui ka pikas vaates on äärmiselt keeruline. Hinnakasvu ja tarneprobleemide keskel tuleb kõige muu kõrval kiirelt valmis ehitada taastuvenergia tootmisüksused, uued energiavõrgud, elektritranspordi taristu ja oluliselt tõsta hoonete renoveerimisaktiivsust. Tänavuse trefi avaettekanne on ehitussektori suurtest väljakutsetest.

Kuidas rekonstrueerida kogu Eesti hoonefond 2050. aastaks  - pikaajaline rekonstrueerimisstrateegia

Pildid / - Jarek Kurnitski 2022

Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse- ja arhitektuuriinstituudi professor

 

Mille üle vaidelevad projekteerija ja ehitaja?

Pildid / - Peeter-Parre

Peeter Parre, inseneribüroo Aksiaal juhataja ja Tallinna Tehnikaülikooli lektor

Ehitusobjekt on koostöö tulem, mille ringi kuuluvad tellija, projekteerija, ehitaja jt osapooled. Tellija ja projekteerija on ehitusobjekti puhul nö alguspunkt. Kõik lahendused aga ka paljud probleemid algavad projekteerija juurest ja võimenduvad ehitaja käes. Oma praktilises ettekandes toob Peeter Parre, inseneribüroo Aksiaal, mitmeid näiteid ja keskendub projekteerimise- ja ehitustööde probleemidele ning vastutuse jagamisele, mis kohati viib vastutamatuseni või oma arusaamisele vastutusest!

Ettekanded paralleelsaalides

Integreeritud projektijuhtimine ehitise elukaares BIMi põhimõtteid järgides

Pildid / - Raido Puust

Raido Puust, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse- ja arhitektuuriinstituudi abiprofessor

 

Hankelepingud ja muutuv majanduskeskkond

Pildid / - Britta Oltjer

Britta Oltjer, advokaadibüroo Cuesta partner

Ettekandel tulevad käsitlemisele hankija kohustused hankemenetluse ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning heidetaks põgus pilk ka riigihanke korraldamise üldpõhimõtetele. Juttu tuleb ka hankelepingute muutmise ettenägematusest majanduslanguse ja inflatsiooni tingimustes – millised asjaolud on ettenägematud ja kuidas neid sisustada. Samuti räägime hankija õigusest hankeleping erakorraliselt lõpetada.

Ettekanded paralleelsaalides

Tellija, projekteerija ja ehitaja koostöös kitsaskohad projekteerija vaatevinklist mudelprojekteerimise põhimõtteid järgides

Pildid / - Tarmo Kastemäe

Pildid / - Ott Mõtshärg

Tarmo Kastemäe ja Ott Mõtshärg, Innopolis Insenerid OÜ

Infralepingute sõlmimise kord ja näited KOVs 

Pildid / Raul Keba

Raul Keba, advokaadibüroo Ristal Keba Partnerid partner

Aasta alguses jõustusid muudatused, mille kohaselt peavad kõik kohalikud omavalitused oma territooriumil sõlmitavate lepingute sõlmimise kohta korra kehtestama hiljemalt 01.11.2022. Mida see nõue täpselt tähendab ja kas see hõlbustab detailplaneeringute menetlemist ja kinnisvara arendaja ning ehitaja tööd, vaatleb oma ettekandes Raul Keba.

Ehitamise dokumenteerimise kohustuslikud nõuded

Pildid / - Martina Proosa

Martina Proosa, Merko Ehitus Eesti AS jurist

Ehitusseadustik kohustab dokumenteerima kõiki ehitusluba nõudvaid ehitustöid. Ehitamise dokumenteerimine haarab kõiki etappe alates ehitise projekteerimisest kuni ehitise füüsilise olemasolu lõpuni (lammutamiseni). See hõlmab ehitise projekteerimist, uuringuid, kõiki ehitustöid, omanikujärelevalvet, ehitise kasutamise ja hooldamise juhendeid, ehitise auditeid ja ehitises tehtud hilisemaid ümberehitusi. Nõuetega määratletakse ehitamisel minimaalselt vajalik ehitamise dokumenteerimise maht ja koosseis, dokumentide säilitamise eest vastutavad isikud ning säilitamistähtajad. Oma ettekandes analüüsib Martina Proosa, kas nõuete järgimine on tüütu kohustus või on see hoopis hilisem trumpäss!

Ehitusgarantii ja selle nõuete realiseerimine

Pildid / - Siret Siilbek 2020

Siret Siilbek, advokaadibüroo Alterna partner

Ettekande käigus tulevad käsitlemisele küsimused sellest, mis on ehitusgarantii ja millisel alusel see tekib. Räägime garantii sisust ning selle alusel tekkivate nõuete realiseerimisest ning nendele vastuväidete esitamise võimalustest.

Ettekanded paralleelsaalides

Talvised ehitustööd

Pildid / - Jaak Sori

Jaak Sori, volitatud ehitusinsener tase 8 J-Inseneribüroo OÜ juhtiv spetsialist

Ettekandes anname omanikujärelevalve vaatenurgast detailse ülevaate ehitustööde läbiviimisest ja korraldusest talvistes tingimustes, sh niiskuse mõõtmisest ja peamistest vigadest.

Katuste, parklate, terrasside ja teiste lamepindade hüdroisolatsioonitööd

Pildid / - Hillar Peets

Hillar Peets, Katuse Profid OÜ juhataja

Ettekande käigus toome osalejateni hulgaliselt näiteid välitingimustes kasutatavatest vedelplast hüdroisolatsiooni lahendustest - katused, rõdud, terrassid, parklad. Toome osalejateni pildinäiteid traditsiooniliste hüdroisolatsioonide probleemidest erinevate liidetega ning kõneleme, kuidas jõuda vettpidava lõpplahenduseni.

Ehitusprojektide ekspertiis ja omanikujärelevalve

Pildid / - Kaspar Tennokese

Kaspar Tennokese, NORDEST EKSPERT OÜ PROJEKTIJUHT (VOLITATUD KÜTTE-, VENTILATSIOONI- JA JAHUTUSINSENER, TASE 8; DIPLOMEERITUD VEEVARUSTUSE- JA KANALISATSIOONIINSENER, TASE 7)

Vaatame täpsemalt, et milline on omanikujärelevalve roll ehitusprotsessis. Millele tuleb pöörata tähelepanu omanikujärelevalve meeskonna valmisel (pädevused). Millises staadiumis tuleks üldse omanikujärelevalve kaasata. Mis on hea ja kohatäidet pakkuva omanikujärelevalve suurimad erinevused. Näited omanikujärelevalve tööst, et milliste probleemidega tuleb omanikujärelevalve esindajal kokku puutuda. Ülevaade põhilistest ehitusprojekti vigadest ning madalast ehituskvaliteedist/töökultuurist. Lisaks toob Kaspar Tennokese välja  mõned mõtted, mida saaks teha veel paremini!


Aeg ja maht

9. novembril 2022, kell 9.30-17.00
(8 akadeemilist tundi)

AJAKAVA

09.00 – 09.30     Registreerumine ja hommikutervitus
09.30 – 10.00     Eesti Ehituse vaade tulevikku 2020-2050. Ivo Jaanisoo
10.05 – 10.45     Kuidas rekonstrueerida kogu Eesti hoonefond 2050. aastaks  - pikaajaline rekonstrueerimisstrateegia. Jarek Kurnitski
10.50 – 11.35     Mille üle vaidlevad projekteerija ja ehitaja? Peeter Parre

11.35 – 11.50     paus

11.50 – 12.35     Paralleelettekanded: Integreeritud projektijuhtimine ehitise elukaares BIMi põhimõtteid järgides. Raido Puust/ Hankelepingud ja muutuv majanduskeskkond. Britta Oltjer
12.35 – 13.15     Paralleelettekanded: Praktilised näited tellija, projekteerija ja ehitaja koostööst mudelprojekteerimise põhimõtteid järgides. Tarmo Kastemäe ja Ott Mõtshärg/ Infralepingute sõlmimise kord ja näited KOV-s. Raul Keba

13.15 – 14.00     lõuna

14.00 – 14.40     Ehituse dokumenteerimine. Martina Proosa
14.45 – 15.25     Ehitusgarantii ja selle nõuete realiseerimine. Siret Siilbek
15.30 – 16.10     Paralleelettekanded: Talvised ehitustööd. Jaak Sori/ Katuste, parklate, terrasside ja teiste lamepindade hüdroisolatsioonitööd. Hillar Peets
16.15 – 17.00     Ehitusprojektide ekspertiis ja omanikujärelevalve. Kaspar Tennokese

17.00                  konverentsi lõpetamine


Toimumiskoht

HESTIA HOTEL EUROPA, Paadi 5, 10151 Tallinn.

Konverents toimub nii saalis, veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Maksumus

Registreerudes kuni 19. oktoobrini on trefi soodusmaksumus 239 € + km (286,80 €) ning hilisematele registreerujatele 279 € + km (334,80 €). 

Trefil toimuvaid paralleelettekandeid on võimalik hiljem Addenda e-akadeemias tasuta järelevaadata. Ettekande link ja salasõna on aktiivne 30- päeva alates selle saatmisest trefi korraldaja poolt. 
 
NB! Kõik, kellel puudub võimalus konverentsil saalis osalemiseks või võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelvaatamine on võrdne konverentsil osalemise tasuga. Palume registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse, kui soovite koolituse järelvaatamist. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Trefil osalemist kas veebis või saalis sõltuvalt osaleja valikust. 

Oma valikut saalis/ veebis osalemise kohta saate muuta kuni 4. novembrini 2022!

Trefi maksusmus sisaldab kõik päevakavas toodud ettekandeid. Trefil toimuvaid paralleelettekandeid on võimalik hiljem Addenda e-akadeemias tasuta järelevaadata. Ettekande link ja salasõna on aktiivne 30- päeva alates selle saatmisest trefi korraldaja poolt. 


Tasumine

Trefipäevale registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Trefist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne trefi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% trefi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.