Sisukord

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ehitajatele

Jaga

Eesmärk

Koolituse eesmärk on vastutavatele/kontrollivatele isikutele tutvustada ehitise tuleohutusnõudeid ja nende järgimise protsessi. Koolituse tulemusel on koolitatavatel ülevaade ehituslikku tuleohutust reguleerivatest õigus- ja normatiivaktidest, ehitise tuleohutust tagavate nõuete täitmise protsessist, tuleohutusnõuete täitmisel nõutavast dokumentatsioonist ning enim levinud tuleohutusalaste nõuete täitmise eksimustest.

Samuti käsitletakse koolitusel ehituslike tuleohutusnõuete osas kaalutlemise aluseid, mida võimaldavad seadus- ja normatiivaktid.

NB! Lisandväärtus: Antud koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult). Antud koolitus annab 4,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).


Sihtrühm

Ehituse peatöövõtjad/projektijuhid, ehituse alltöövõtjad/projektijuhid, ehituse järelevalve tegijad.


Teemad

 • Ülevaade ehitise tuleohutuse nõudeid ja lahendusi pakkuvatest õigus- ning normatiivaktidest
  - Õigusaktid, mis reguleerivad ehitise tuleohutust.
  - Normatiivaktid, mis reguleerivad ehitise tuleohutust.
 • Ehitise ja selle osa kandekonstruktsioonide tulepüsivuse määramine
  - Kandekonstruktsioonide ja seda jäigastavate konstruktsioonide tulepüsivuse määramine.
  - Kandekonstruktsioonidele määratud tulepüsivuse nõude muutmise alternatiivid.
  - Kandekonstruktsioonide tulepüsivuse tagamise meetodid.
 • Ehitise ja selle osa tuletõkkesektsioonideks jagamine
  - Ehitise osa tuletõkkesektsioneerimine.
  - Ehitises määratud tuletõkkesektsioonide nõude muutmise alternatiivid.
  - Tuletõkketarindid.
  a. Tarindid
  b. Avatäited
  c. Läbiviigud
 • Ehitise pindade tuletundlikkuse määramine
  - Ehitise pindade tuletundlikkus.
  - Ehitise pindade tuletundlikkuse nõuete muutmise alternatiivid.
 • Ehitisest ja selle osast evakuatsiooni tagamine
  - Evakuatsioonile esitatavad nõuded.
  - Evakuatsioonile esitatavate nõuete muutmise alternatiivid.
 • Ehitistevahelise tule leviku takistamise meetmed
  - Tuleohutuskujad.
  - Tuleohutuskujade puudumisel alternatiivid tule leviku takistamiseks ehitiste vahel.
 • Tuleohutuspaigaldised
  - Tulekustutid.
  - Tulekahjusignalisatsioon.
  - Tuletõrje voolikusüsteem.
  - Sprinklersüsteem.
  - Suitsueemaldussüsteem.
  - Turvavalgustus.
  - Piksekaitse.
 • Tuleohtu suurendavate paigaldiste tuleohutusnõuded
  - Küttesüsteem.
  - Ventilatsioonisüsteem.
  - Plahvatusohtlik keskkond.
 • Päästemeeskonna ohutus ja tegutsemisvõimaluste tagamine ehitises ja selle osas
  - Väline tulekustutusvesi.
  - Päästemeeskonna juurdepääsud ehitisele ja ehitise osadele.
  - Päästemeeskonna ohutus.
 • Ehitise tuleohutusalane täitedokumentatsioon
 • Enim levinud eksimused ehitise ehitamisel tuleohutusnõuete osas

Aeg ja maht

11. mai 2017, kell 10.00 - 15.30
(6 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

NB! Koolituse toimumise asukoha korrus on muutnud! 
Ootame Teid Tammsaare Ärikeskuse (A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn, V korrusel) BDO koolitusklassis. Peauksest sisenedes palume kasutada paremat kätt jäävaid lifte ning sõita viiendale korrusele (väljas on ka suunaviidad).

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

Pildid / - Mart Olesk

Mart Olesk on ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist. Alates 2011. aastast on ta Eesti Turvaettevõtete Liidu kutseeksami komisjoni liige. Aastatel 2006-2013 töötas Mart Olesk Päästeametis, oli Põhja Päästekeskuse Insenertehnilise büroo juhtivinspektor.
Igapäevaselt tegeleb Mart ehitusprojektide tuleohutusosade ning detailplaneeringute koostamise ja parandamisega, ehitise mitte standardsete tuleohutuslahenduste väljatöötamise ja põhinõuetele vastavuse tõendamisega, ehitusettevõtete konsulteerimisega ehitamisel tuleohutuslahenduste osas, ehitiste tuleohutusnõuetele vastavuse kontrolli ja nõuetele vastavuse osas arvamuste koostamisega, ehitise konstruktsioonide hindamise ja nõuetele vastavuse arvutamisega, ehitise tuleohutuse osa nõuetele vastavuse hindamisega (kütteseadmed, konstruktsioonid, päästetööde tegemise võimalused, paigaldised jne), ehitiste kasutusloadokumentatsiooni koostamise ja hindamisega, tuletõkketööde projektijuhtimise ja ettevõtete enesekontrolli osas konsulteerimise ja enesekontrolli tuleohutusaruande koostamisega, samuti tuleohutuspaigaldiste ning tuletõrje veevõtukohtade kontrolliga.
Koolitanud on Mart Olesk aastast 2007. Ta viib läbi nii projekteerijatele ning ehitajatele suunatud tuleohutusalaseid koolitusi kui ka tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitusi.


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidete ja aruteludega.


Maksumus

Registreerides kuni 27. aprillini 2017 on soodushind 149 € + km, hilisematele registreerijatele tavahind 169 € + km. Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, õppematerjale, kohvipause ja lõunat.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu lõpetamine katseajal

Töölepingu seaduse (TLS) § 86 lõikest 1 tuleneb tööandjale õigus töölepingu lõpetamiseks katseajal. TLS § 6 lg 1 kohaselt on katseaja eesmärgiks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. TLS § 86 lõike 4 kohaselt ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu