Sisukord

AVALIKU SEKTORI RAAMATUPIDAJATE PÄEV 2020! TOIMUB 27. oktoobril! Päevakava on kaasajastamisel!

Jaga

Eesmärk

Juba kuuendat korda kuulutame välja spetsiaalselt avalikule sektorile mõeldud Avaliku Sektori Raamatupidajate Päeva, kus käsitleme päevakajalisi ning avaliku sektori finantsistide jaoks olulisi teemasid. Toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimimiseks! Publiku tagasiside põhjal on tegemist sisukaima konverentsiga, mis arvestab avaliku sektori finantsjuhtimise ja raamatupidamise eripärasid! 

Konverentsil osalemise tulemusena on osaleja:

 • kursis aktuaalsete finantsküsimustega avalikus sektoris
 • teab maksustamise aktuaalküsimusi
 • tunneb aktuaalset raamatupidaja jaoks olulist seadusandlust.

Sihtrühm

Avaliku sektori finantsistid, pearaamatupidajad ning raamatupidajad, audiitorid ja siseaudiitorid. Samuti ka kõik teised finantsalaspetsialistid, kes leiavad enda jaoks koolituspäeva teemad kasulikud olevat.

Kõik osalejad saavad tõendi koolituspäeval osalemise kohta!
Siseaudiitoritele väljastame koolituse läbimist tõendavad tõendid, millele on märgitud CPE punktid!


Teemad

Uudiseid Maksu- ja Tolliametist

Pildid / - Blogi - pilt puudub

Esineja täpsustub

 • uuendused e-makusametis
 • maksukäitumise hinnangu teenus
 • piiriülesed tehingud ja palju muud

Kaugtöö ja kodukontor - kes kannab kulud?

Pildid / - Aule Kindsigo

Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid maksukonsultant

 • mis on kodukontor ning millised kulud aktsepteeritavad
 • erinevad võimalused kodukulude kompenseerimiseks
 • proportsiooni arvestamine
 • kodukontori rentimine
 • töötaja kodukontori kulude hüvitamine
 • rendisumma leidmine, renditulu maksustamine
 • ruumi tasuta kasutamine
 • käibemaks kodukontori kuludel, nõuded arvele
 • sõiduauto hoidmine kodukontoris

Ettekanded paralleelsaalides:

Finantskorrektsioonid riigihangetega seotud eksimuste tõttu

Pildid / - Kristina Laarmaa

Kristina Laarmaa, KPMG Law partner

Struktuuritoetuste tagasinõuetega ehk finantskorrektsioonidega seotud vaidlused on üha sagedasemad ja lõviosa tagasinõuetest põhinevad riigihangete reeglite rikkumistel. Seepärast on toetuse saaja jaoks väga oluline olla kursis kohtupraktikaga mõistmaks mis on saanud komistuskivideks teistele toetuste saajatele ning millised riskid võivad kaasneda hankepraktikas levinud, ent potentsiaalselt õigusvastaste  tingimuste kasutamisel struktuuritoetustest rahastatavates projektides. Oma ettekandes teeb Kristina kokkuvõtliku sissevaate praktikas enim levinud eksimustest riigihangete läbiviimisel kohtupraktika näidetel.
 

Raamatupidamise algdokument

Pildid / - Anne Nuut 113x113

Anne Nuut, vandeaudiitor, Antimar Audiitorid OÜ juhatuse liige 

 • mis on raamatupidamise algdokument
 • millised probleemid on tekkinud praktikas nende nõuete täitmisel
 • viseerimine
 • kus peaks olema igal raamatupidamiskohustuslasel kirjas need nõuded, mida ta esitab oma raamatupidamise algdokumentidele

Ettekanded paralleelsaalides:

Eelarveliste asutuste eripära käibemaksuga maksustamisel

Pildid / - Tonis Jakob

Tõnis Jakob, Marisett OÜ maksukonsultant

 • eelarveliste asutuste eripära tulumaksu ja käibemaksu maksjana
 • erisoodustuste maksustamine ja nende iseärasused
 • tehingud füüsiliste isikutega ja mitteresidentidega ning tulumaksu kinnipidamise probleemid
 • käive ja käibemaksuga maksustatavad tehingud
 • sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused ja erisused eealarvelistes asutustes
 • sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodid

Arve ja kreeditarve käibemaksuseaduses, käibemaksudirektiivis ja Euroopa Kohtu praktikas 

Pildid / - Tonis Elling 115

Tõnis Elling, Ernst & Young Baltic maksukonsultant

 • arvele esitatavad nõuded
 • arve olulised ja ebaolulised puudused
 • arvel olevad rekvisiidid sisendkäibemaksu mahaarvamise alusena
 • kreeditarve esitamise võimalused Euroopa Liidu käibemaksudirektiivis
 • kreeditarve esitamine ja deklareerimine Eestis

Ettekanded paralleelsaalides:

Kas GDPR tegelikut takistab seotud osapoolte deklareerimist?

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

Siiri Antsmäe, atesteeritud siseaudiitor

Ikka ja jälle loeme lugusi, kus organisatsioon on teinud tehinguid juhtkonna või töötaja omanduses oleva ettevõttega ning imestame, et kuidas ei teatud sellisest seosest?
Isikuandmete töötlemist reguleeriv isikuandmete kaitse üldmäärus on pannud selged reeglid, millistel alustel võib isiku andmeid töödelda ning kuidas peab see olema sätestatud sisekordades. Üsna sageli tuleb ette arvamust, et enam ei tohigi töötajalt küsida, kes on tema abikaasa või millistes ettevõtetes ta omandust omab. Ettekandes räägime, mida ja kas siis tohib küsida ning töödelda? Mida ja kellelt tohib küsida? Kas asutuse kohustus seadust täita on isikuvabadusest kõrgemal?

Ettevõtte finantstervis

Pildid / - Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

Ettevõtte finantstervise hindamisel on olulisel kohal finantsanalüüs. Et vältida ebaõnnestumisi ja maandada riske, peab ettevõtte juhtkond pöörama tähelepanu finantstervist iseloomustavatele trendidele ja suhtarvudele. Missugune on raamatupidaja roll selles protsessis, milliseid trende ja suhtarve tasuks jälgida ning kuidas kasvatada ettevõtte efektiivsust, analüüsib oma ettekandes vandeaudiitor Maire Otsus-Carpenter.

Vilepuhumisega seotud õiguslikud aspektid raamatupidajale

Pildid / - Tambet Toomela

Tambet Toomela, advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co partner, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht

Töötaja vilepuhumise instituut on juba täna Eestis päevakohane, olles mitme avalikkuse tähelepanu pälvinud finantsskandaali keskmes. Eriti peaks vilepuhumine kõnetama raamatupidajat, kes sageli esimesena avastab juhtkonna finantsalase või muu väärkäitumise või isegi kuriteo. Kuidas sellisel juhul käituda? Kas ja kuidas teavitada järelevalvet või isegi avalikkust nii, et raamatupidaja ei jääks süüdi konfidentsiaalsuskohustuse või muu tööga seotud kohustuse rikkumises?
Vilepuhumise reeglid on alles kujunemisjärgus. Kuid Euroopa Liidu tasandil võeti Euroopa Parlamendi poolt 2019.a. vastu oluline vilepuhuja kaitset reguleeriv direktiivi eelnõu. Ettekandes tulevad käsitlemisele vilepuhumisega seotud õigused ja kohustused nii oleviku kui tuleviku vaates. Samuti analüüsitakse praktilisi näiteid.

Puhkusetasude arvestamine ja näited

Pildid / - Elena Lass

Elena Lass, advokaadibüroo Kaarma & Kaldvee

 • puhkuste väljamaksmise aeg ja sellega viivitamine
 • saamata jäänud või enammakstud puhkusetasu nõude aegumine
 • pikendatud põhipuhkuste erisused
 • puhkusetasude riigieelarvest tagastamine
 • muude puhkuseliikide erisused
 • kõik vajalik seoses õppepuhkustega
 • tasustamata puhkus ja sotsiaalmaksukohustus
 • tasustamata puhkus ja töötamise register
 • puhkusetasu ette väljamaksmine ja maksuvaba tulu
 • puhkuse planeerimine summeeritud tööajaga töötajale

Täies mahus koolituse läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

6. mai 2020 kell 10.00–16.35.
Soovijatele järgneb ühine filmivaatamine. Filmivalikust teavitame kaks nädalat enne konverentsi toimumist!
 
Päevakava
10.0010.15 avasõnavõtt päeva juhilt Ree Teinberg
10.2010.50 EMTA
10.5511.35 Aule Kindsigo
11.4012.15 paralleelettekanne: Kristina Laarmaa või Anne Nuut
12.1513.00 lõunapaus
13.0013.40 paralleelettekanne: Tõnis Jakob või Tõnis Elling
13.5014.35 paralleelettekanne: Siiri Antsmäe või Maire Otsus-Carpenter
14.3514.55 kohvipaus
14.5515.05 vahepala
15.0515.45 Tambet Toomela
15.5016.30 Elena Lass
16.3016.35 konverentsipäeva lõpetamine

Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.

Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 4 €.


Maksumus

Soodushind kuni 7. märtsini 2020 registreerujatele 179 € + km!
8. märtsist kuni 7. aprillini 2020 registreerijatele kehtib hind 209 € + km. 
Hiljem registreerides kehtib tavahind 239 € + km!

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Konverentsil osalemist, elektroonilisi õppematerjale, toitlustust, ühist filmivaatamist. 

Kõik osalejad saavad koolituspäeval osalemise kohta tõendid!
Siseaudiitoritele väljastame koolituse läbimist tõendavad tõendid, millele on märgitud CPE punktid!

Trefipäeva toetab:

Pildid / - DD_logo_slogan

D`DIFFERENCE on sündinud arstide, biokeemikute ja teadlaste pikaajalise koostöö tulemusena. Meie tooted kuuluvad luksusliku looduskosmeetika kategooriasse, oleme enim auhinnatud kohalik nahahooldussari. D’DIFFERENCE tooted on looduslikud ja VEGAN, aktiivainete rikkad ja lisaainete vabad, annavad nähtavaid tulemusi ja toetavad naha loomulikku rütmi, sertifitseeritud koostisosadega ja dermatoloogiliselt testitud. Meie bränd on Sind toetav ja Sinule loodud koduses Eestis, kasutades kõrgtehnoloogilisi koostisaineid ja maailmatasemel spetsialistide teadmisi.


Tasumine

Konverentsile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Haiguspäevade hüvitamise kord perioodil 1.01.2021 - 30.04.2021

Piiramaks COVID-19 viiruse levikut, kehtib alates käesoleva aasta algusest võrreldes senisega teistsugune haiguspäevade hüvitamise regulatsioon. Tegemist on ajutise muudatusega, mis kehtib ainult konkreetsel perioodil: alates 1.01.2021 kuni 30.04.2021. Perioodi 1.01.2021 – 30.04.2021 kehtib haiguspäevade hüvitamisel reegel, et töötaja omavastutus on esimene haiguspäev, ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.