Sisukord

Majandusaasta aruande auditi protseduurid vähese kogemusega audiitorile ja auditi assistendile (veeb)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Igal aastal alustab ettevõtetes ja asutustes tööd suur hulk uusi auditi assistente, kelle jaoks vandeaudiitori assisteerimine auditi läbiviimisel on esmane kogemus. Et tagada ühtlane kvaliteet ja protseduuride läbiviimine on vajalik uutele audiitoritele anda selged juhised ning õpetada neid nägema ka laiemat pilti, kui ainult Exceli või auditi programmi väljad. On oluline, et ka audiitori assistent mõistaks, miks ta midagi küsib ning oskaks seeläbi kohanduda erinevates olukordades, mis auditit läbi viies esinevad. Seetõttu oleme pannud kokku uue koolituse alustavatele või mõne aastase kogemusega audiitoritele ja alustavatele raamatupidajatele.


Eesmärk

Koolituse käigus kasutame erinevaid kontroll-lehti, räägime rohkelt erinevaid näiteid ja lugusid. Koolitus on sobilik nii erasektoris kui riigisektoris auditi läbiviimisel rakendatavate protseduuride osas ning koolituse käigus käsitletakse ka riigiraamatupidamise erisusi.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, mis on sisekontrollisüsteem ja mõistab selle seoseid organisatsioonikultuuri tüübiga
 • Mõistab seoseid ISA ja IIA standardite vahel
 • Teab erinevate riskide juhtimise mudelite olemasolust
 • mõistab riskide hindamisel baseeruva auditi eesmärgi seadmise olulisust
 • teab ISA ja IIA standardi nõudeis siseaudiitori ja vandeaudiitori koostöö osas
 • mõistab algdokumendi kontrolli riske
 • teab, mis on sularaha kassaga seotud riskide maandamise nõuded
 • oskab hinnata ostu- ja müügi- ning varude arvestuse protsessi riske ja seeläbi suunata auditi valimi fookust
 • mõistab erinevate lepinguvormide erisusi ja lepingutega seotud riske
 • teab peamisi valimite moodustamise meetodeid
 • teab, mis on tehingute seaduslikkuse auditi sisu ja eesmärk
 • teab, mis on huvide konflikt ja seotud osapooled
 • teab, milliseid finantsarvestuse IT üldkontrolle auditi käigus hinnata
 • teab peamisi isikuandmete töötlemise nõudeid ja reegleid
 • teab rahapesu ja terrorismitõkestamise seaduse nõudeid sh audiitori teavitamiskohustuse osas

Sihtrühm

Alustavad või mõne aastase kogemusega audiitorid ja alustavad raamatupidajad ning vähese kogemusega audiitori assistendid. 


Teemad

Siiri Viil käsitleb koolitusel järgmisi teemasid: 

 • sisekontrollisüsteem – mis see on, millele hinnangut tuleb anda? Kui palju selleks protseduure on vaja
 • koostöö siseaudiitoriga – mida ja kui palju peab siseaudiitorilt küsima? Kas selleks on õigus või kohustus
 • raamatupidamise sise-eeskirja ja finantsarvestust mõjutavate sisemiste kordade olemasolu ja sisu – kas ja kui palju hinnata? Millised on riskid nõrkade siseregulatsioonide korral
 • algdokumendi kontroll – millised on nõuded ja mida jälgida, et vältida pettuseriski. E- arvete süsteemis kontrollide teostamine
 • sularaha kassa ja tehingud. Rahapesu ja terrorismitõkestamise seaduse nõuded hoolsusmeetmetele ja riskihinnangule. Sularahakassa inventuur – sisuline või mäng
 • ostud – kas ja kui palju hinnata tehingute sisu? Kliendi ootus versus audiitori ulatus. Kas ja kui palju tuleb hinnata tehingu aluseks olevaid lepinguid? Peamised raamid riigihangete osas
 • valimi moodustamine – statistilised ja mittestatistilised meetodid. Mida,  millal ja kuidas kasutada. Olulisuse piir
 • huvide konflikt ja seotud osapooled – mis on definitsioon, kelle suhteid tuleb kontrollida? On see vandeaudiitori ülesanne või ettevõttes toimis kontrollisüsteem? Mis on puukettevõte ja kuidas neid tuvastada
 • personalikulud – mida jälgida ja hinnata
 • rahapesu ja terrorismitõkestamise seaduse nõuded audiitorile teavitamiskohustuse osas
 • varade ja varude arvestus  ning inventuuri vaatlemine. Mida jälgida, milline võiks olla inventuuri vaatluseks kontroll-leht
 • IT kontrollid finantsarvestused – millised IT kontrolle tuleb auditi käigus hinnata, et maandada finantsarvestustarkvaras manipuleerimise riske
 • isikuandmete töötlemine auditi käigus – peamised nõuded ja reeglid

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 29. novembril 2021 kell 09.00–16.00.
(8 akadeemilist tundi)

Koolituspäeva ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–12.45 paus
12.45–14.15 koolitus
14.15–14.30 paus
14.30–16.00 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

SIIRI Viil, ATESTEERITUD SISEAUDIITOR

Siiri Viilil on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina ning Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ja tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri Viil on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Siiri Viil on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ja tal on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri Viil aktiivselt muusikateraapiaga.


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

Registreerides kuni 22. novembrini 2021 kehtib soodushind 199 € + km (238,80 €), hiljem tavahind 239 € + km (286,80 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+372 520 6347
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

STARTERminsk

  Hello, entrepreneurial student! You do not have an idea? You do not have a team? But you would very much like to learn everything about starting a team and developing the idea? This is for you!   Come and join the STARTERminsk business idea development program!   The program designed by six Estonian universities will help you with all the basic entrepreneurship skills (business development, service design/product ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.